September 2015 - Valsätrakyrkan

Händelser i Valsätrakyrkan
Tor 24 kl 11
kl 18.30
September
Tis 1 kl 10
kl 17
Andakt på Bernadottehemmet
Födelsedagsfika
För alla som fyller år - oavsett när!
Bibelstudiegruppen startar för terminen.
Sön 27 kl 10
Gudstjänst
Lasse Vallmoss.
”Soul Children” (barn- och tonårskör 10-16 år)
startar för terminen.
Sön 27 kl 18
Sunday Night Live
Nattvard, bön och lovsång och ett möte med en
intressant person.
Tor 3 kl 16.30
”Colours” (barnkör 6-9 år) startar för terminen
Lör 5
Ungdomarna övernattar på Enebygården.
Sön 6 kl 10-17
Församlingsdag på Enebygården med gudstjänst,
gemenskap, samtal och seminarier. Ta med föroch eftermiddagsfika samt lunch.
För samåkning, kontakta pastor Andreas.
Sön 4 kl 10
Missionsgudstjänst
Andreas Möller, kören Rediviva.
Insamling till gatubarnsprojektet ”Sharing Love”
i Burma.
Tor 10 kl 10-18
Öppet hus för våra nya grannar. Du som vill vara
med och ordna paj/kaffe eller bara finnas på plats
under dagen, kontakta pastor Andreas.
kl 12
Spring för livet!
Vi samlar in medel till Burma genom ett enkelt
motionslopp (eller en promenad, om du vill).
Var med och spring, eller sponsra en löpare!
Sön 13 kl 10
Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller mfl.
Församlingsmöte efter kaffet.
Sön 20 kl 10
Gudstjänst
Ons 23 kl 18
Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.
Händer i oktober
Återkommande i veckorna:
Varje söndag
Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Varje torsdag kl 10
Torsdagskaffe
Tisdagar jämna veckor kl 10 Bibelstudium
Fredagar kl 14 i Missionskyrkan RPG, se särskilt program.
Scouter, tonårsverksamhet, körer med mera enligt schema.
Kom, låt
oss jubla
till
Herrens
ära!
Gud är
kärlek!
Så lyder inskriptionerna på Valsätrakyrkans kyrkklockor, som
sedan 2008 kallat till gudstjänst och helgsmål i Valsätra.
Klocktornet och Frälsarkransen som finns kring dess fot utgör en
rastplats för själen, där man kan få sitta ner en stund och
reflektera. Platsen är förstås tillgänglig året runt, men missa inte
tillfället att besöka den i sensommartid, innan löven faller och
hösten tar över!
VALSÄTRAKYRKAN
Adress
Bernadottevägen 48
756 48 UPPSALA
Expedition
Tel: 018-30 13 54
www.valsatrakyrkan.se
Pastor
Andreas Möller
Ungdomsledare
Peter Stenman
e-post: [email protected] e-post: [email protected]
Tel. 073-600 88 00
Tel: 0730-56 15 76
Musikledare
Maria Smeds
e-post: [email protected]
STÖD VALSÄTRAKYRKANS VERKSAMHET!
bankgiro 5264-2105
swish: 123 580 8563
Aktuellt under
september 2015
i
Valsätrakyrkan