Akustik TitaNO fysik facit

Får kopieras! Författaren och Gleerups Utbildning AB.
Akustik TitaNO fysik
Facit till Instuderingsfrågor
1. En vågrörelse i materia.
2. En linjal som sätts i svängning mot bordet, en stämgaffel som svänger när man slår till den med en klubba, två
grässtrån som man sätter i svängning genom att blåsa mellan dem.
3. Läran om ljudet.
4. Ljudet kan inte gå i vakuum.
5. Ljud är en svängning i materia.
6. 340 m/s
7. Ljudets fart är högre i marken än i luften
8. Ljudets fart är högre i vatten än i luft.
9. 1 hertz (1 Hz)
10. Frekvens
11. En ton är en regelbunden svängning, buller en oregelbunden.
14. Övertonerna.
15. Samma ton låter olika på olika instrument.
16. Medsvängning. Ex förstärker ljudet i en baslåda.
17. Det bli resonans i bordet, bordet svänger med.
18. 20 Hz – 20 000 Hz.
19. Infraljud.
20. Ljud under människans hörselgräns.
22. Ultraljud.
23. Ljud över människans hörselgräns.
24. Möss, fladdermöss, hundar.
25. Rengöra ömtåliga tyger, kontrollera svetsfogar, i fjärrkontroller, undersöka foster.
26. Ultraljud.
27. Ultraljud.
28. 1 decibel (1 dB)
29. Decibel, som är enhet för ljudnivå.
30. Buller ger stress, oro, okoncentration. Starka ljud kan ge hörselskador.
31. Stress, irritation, sömnproblem, yrsel, illamående, kramper.
32. En skada på hörseln så att man alltid hör en susande eller skärande ton.
33. Ljuddämpare på motorfordon, bullervallar, leda trafiken utanför stan.
34. Ljuddämpande huvar på maskiner. Motorer ska oljas så att de går så tyst som möjligt. Ljuddämpande material
i väggar och tak.
35. Inte hårda material på väggar och tak, mjuka mattor, golvet ska inte vara gjutet i en platta, kylskåpet ska stå
plant.
36. När ett ljud kommer mot oss är frekvensen högre och när ljudet avlägsnar sig är frekvensen lägre än när
ljudkällan står stilla.
37. Dopplereffekten. Ambulansen kör mot sitt eget ljud när den kommer mot oss. Frekvensen blir högre. När den
kör bort från oss blir frekvensen lägre.
38. Ljudet reflekteras.
39. Eko.
40. Väggen är så nära att ekot kommer fram till oss så snabbt att vi inte hör skillnad mellan ropet och ekot.
41. Ekolod. (Ultraljudsundersökningar.)
42. Fiskefartyg.
43. Ekot, dopplereffekten.
44. Via en mikrofon.
45. Ljud omvandlas till en elektrisk signal.
46. Den elektriska pulsen ger ett magnetfält som varierar i takt med ljudet. Magnetfältet får högtalartratten att
svänga.
47. Elektrisk energi → ljud.
48. Spår i plattor, magnetband, gropar på en cd, chips.
49. Något måste vibrera.
50. Porösa plattor, tyg.