Föräldrarådsprotokoll 20151001

LULEÅ KOMMUN
Hertsöskolan
1 (2)
20151001
Föräldraråd Hertsöskolan
Lokal : Hertsöskolans personalrum
Närvarande: Gunilla Lundström, rektor F-3, Louise Larsson rektor 7-9 , Rosa
Mendez lärare 7-9,Christina Grönberg-Andersson lärare 4-6, Christina Kero
skolhandläggare, Elisabeth Gisslén kurator, 19 föräldrarådsrepresentanter
(rekord) mycket kul!
Vi välkomnar alla till skolårets första föräldraråd.
Läget på skolan
4-6
Vi har det bra på mellanstadiet, eleverna är ute mycket på rasterna och
leker. Idag har det varit friluftsdag ute på IP och det var mycket lyckat.
Under hösten kommer vi att jobba med skapande skola, teater Scratch
och värdegrunden.
7-9
Klass 8 och 9 vet nu hur det funkar på högstadiet vilket visar sig
genom ett stabilt läge och de har börjat ha prov i olika ämnen. Även
klass 7 börjar känna sig varma i kläderna. Det är lugnt på skolan sånär
som på några få elever, Det finns ett legobord som används mycket av
eleverna och är väldigt uppskattat av både elever och personal. Ett
naturligt sätt att mötas och prata. En förälder frågar vad som hände
med pingisborden och varför dessa inte finns kvar? Detta är något som
elevrådet just nu jobbar med.
Barn och ungas uppväxtförhållanden på stadsdelsnivå.
Idag har rektorer, några ur personalen samt elevrådsrepresentanter
varit på en presentation om Barn och ungas uppväxtförhållanden på
stadsdelsnivå.
Friends
Vi jobbar med Friendsprojektet och vid nästa föräldraråd kommer det
att bli en Friends föreläsning till föräldrar. Detta är planerat till den 26
november, mer info kommer framöver.
Nationella prov
Förändring i år är att de muntliga NP för åk 6 och åk 9 påbörjas v. 45,
veckan efter höstlovet, vilket känns positivt ur stressynpunkt.
LULEÅ KOMMUN
Föräldrasupporten – mer info finns på www.foraldrasupporten.se
Kurator
En ny kurator vid namn Madeleine Söderlind börjar på måndag 5
oktober som vikarie för Emma Öberg som är tjänstledig.
Toaletter
Gunilla har fått ett brev från en elev om att toaletterna på
mellanstadiet är äckliga. Gunilla har pratat med lokalvårdarna om
detta och de bekräftar att vissa toaletter är nedsmutsade med kiss
utanför toalettstolarna, i skräpkorgar m.m. Detta trots att toaletterna
städas varje dag. Detta lyfts i elevrådet och föräldrar råds att prata
med sina barn om det egna ansvaret.
Framtidens skola
Underlaget för Framtidens skola presenteras – mer information finns
på www.lulea.se/framtidensskola
Övrig fråga
En fråga har kommit upp under ett föräldramöte att det finns önskemål om
en laddningsstation på skolan. Denna fråga parkeras till nästa föräldraråd.
Vi tackar för oss och avslutar mötet!