klicka

Rickeby Samfällighetsförening
Blankett för anmälan av ny medlem i samfällighetsföreningen
Lämna blanketten vid försäljning av fastigheten ifylld till den nye ägaren, som i sin tur
kompletterar den. Skicka sedan in den till:
Visma Services AB, Box 2058, S-750 02 Uppsala.
Uppgifterna förs in i samfällighetens medlemsregister och utgör bl.a. underlag för
röstlängd vid årsstämma och fakturaunderlag för årsavgiften.
BERÖRD FASTIGHET
Fastighetsbeteckning
Adress
Vallentuna-Rickeby 1: ……….
………………………….. 18641 Vallentuna
HITTILLSVARANDE MEDLEM (ÄGARE)
Efternamn
Förnamn
Ägarandel i %
………………………………….
………………………………
………………..
………………………………….
………………………………
………………..
Övrig information
NY MEDLEM (ÄGARE)
Efternamn
Förnamn
Ägarandel i %
…………………………………..
…………………………………
………………..
…………………………………..
…………………………………
………………..
Telefon
Datum för ägarbyte
…………………
20….. - ….. - …..
Övrig information