Våren 2011

Foto Lars-Erik Larsson
Bulletinen
Med ett nytt nummer av Bulletinen hälsar styrelsen
dig välkommen till vårterminen med Senioruniversitetet Sundsvall. Vi hoppas att det program vi erbjuder
ska bli uppskattat.
Månadsföreläsningarna kommer även nu att hållas i
Skönsbergs Folkets hus. Det är vår önskan att fler och
fler ska hitta dit. Vi får bl a lyssna till Malcolm Dixelius
som arbetat under många år i Ryssland. En föreläsning kommer att handla om nanoteknik.
Observera att föreläsningarna i januari och mars äger
rum på andra veckodagar än tisdag. Vi eftersträvar
att hålla en hög kvalité på föreläsningarna till en låg
kostnad. Många uppskattar en kopp kaffe i anslutning
till föreläsningen. Skönsbergs Folkets hus erbjuder
kaffe till en rimlig kostnad.
SUS kommer under våren att ha tio kurser med varierande innehåll. Två av dem kommer att kombineras
med resor om intresse finns. En konstkurs kombineras med en resa till St Petersburg. Efter en kurs kan
man också delta i en resa till Schweiz och Cern.
Mer information finns i Bulletinen och på hemsidan.
Flera temadagar med utflykter står också på programmet. Vi erbjuder igen en resa till Ådalen och Helmer
Osslunds konst. Nils Johan Tjärnlund tar oss med till
herrgårdar på Alnö och till Merlo slott. Vi får också möjlighet att lära oss mer om Medelpads industrihistoria.
En föreläsningsserie med Sundsvallsbor som berättar
om vad som starkt påverkat deras liv kommer också
att genomföras.
Vi fortsätter samarbetet med Härnösands Pensionärsuniversitet (HPU). Som medlem i SUS kan man
delta i kurser som erbjuds av HPU. Programmet finns
på www.hpu.harnosand.org.
På vår hemsida www.sus.org.se presenterar vi förutom vårt program också eventuella ändringar och
nyheter.
Till sist – ett varmt tack till dig för ditt engagemang i
SUS.
Gerd Gabrielsson, ordförande
Hjärtligt välkomna till en ny termin!
Senioruniversitetet Sundsvall
Kyrkogatan 24
852 32 Sundsvall
Nr 3 December 2010
www.sus.org.se
Medlemsuppgifter
pg 400 08 44-3
[email protected]
För föreläsningar gäller
Medlemskap i SUS
Föreläsningar ges i Teatersalongen i Skönsbergs
Folkets hus kl 14.00. Kaffe kan köpas från kl 13.15.
Buss nr 1 från Navet går till Skönsbergs centrum. Föreläsningsavgiften är 40 kr per gång.
För att delta i föreläsningar, kurser, temadagar, resor
och andra aktiviteter som SUS arrangerar måste du
vara medlem i SUS. Medlemsavgiften är f.n. 150 kr
per person och år. Alla pensionärer över 55 år är välkomna, även du som är gift eller sambo med en pensionär.
För kurser och temadagar gäller
Bindande anmälan görs per e-post eller vanlig post
till den kursansvarige. Ange namn, personnummer,
adress, postadress, e-postadress och telefonnummer.
Anmälningarna behandlas i inkommande ordning.
Medlem i SUS blir man genom att anmäla sig på
den anmälningsblankett som finns på vår hemsida
www.sus.org.se eller genom att rekvirera blanketten
på e-post [email protected] Alternativt kan man ringa
till den medlemsansvarige styrelseledamoten Anders
Forsslund på telefon 070-602 41 82.
Allmänt gäller
Din anmälan bekräftas senast två veckor innan aktiviteten äger rum. Detta sker genom att Folkuniversitetet
skickar kallelse och inbetalningskort.
I samband med den preliminära registreringen i vårt
register utsänds faktura på medlemsavgiften som
skall vara betald före deltagande i någon av våra aktiviteter.
Kan du inte delta kontakta snarast
den ansvarige!
Medlemsregistreringen fullföljs när medlemsavgiften
är inbetald på vårt Plusgirokonto 400 08 44 3, Senioruniversitetet Sundsvall
Återtar du din anmälan senare än en vecka före aktuell aktivitet startar debiteras hela avgiften. Överblivna
platser fördelas till dem som står på eventuell reservlista.
För frågor – vänd dig till den ansvarige. Denne meddelar dig eventuella ändringar samt ger besked om en
aktivitet är fulltecknad eller inställd. Se också information på webbsidan www.sus.org.se.
SUS är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden
förening.
SUS styrelse
Gerd Gabrielsson
Eric Olofsson
Birgitta Ekman
Jan-Erik Lindvall
Jan-Olof Stämberg
Lars Brydevall
Barbro Hegrelius-Jonson
Sara Häggbom
Lena Kälvesten
Sten Norberg
Paul Nygren
Åke Stålberg
Carin Sundberg
Anne-Beate Wikström
Anders Forsslund
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Program
Program
Program
Program
Program
Program
Program
Program
Program
Program
Medl.ansvarig/
Webbmaster
55 69 29, 070-651 49 44
55 42 60, 070-524 26 05
58 59 74, 070-662 57 72
17 24 05, 070-567 14 78
53 69 68, 070-680 15 04
51 38 44, 070-660 62 77
61 21 66, 070-249 30 33
12 83 15, 073-032 30 37
61 03 80, 070-254 50 66
15 47 15, 073-180 07 87
51 30 18, 070-207 02 18
55 76 62, 070-578 92 18
56 87 41, 073-052 96 02
53 61 90, 070-315 49 57
12 14 20, 070-602 41 82
2
[email protected]
[email protected]lofsson.st
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VÅRKALENDER 2011
Här följer en sammanställning över
de aktiviteter som planeras under våren 2011.
Fullständig information finns alltid på
vår hemsida
F = Föredrag
K = Kurs
T = Temadag
K
30 mars
Kursstart: Opera
F
K
12 april
Månadsföreläsning: Malcolm Dixelius
F
10 maj
Månadsföreläsning: Per Lysander
5 maj
Kursstart: Medelpads flora
F
13 januari
Vårens första aktivitet är
månadsföreläsning av Ola Granath
F
21 januari
Föreläsningsserie: Birger Nordin
T
12 maj
Temadag: Herrgårdar
K
24 januari
Kursstart: Lilla Antiksskolan
14 maj
Temadag: Från Prag till Pallas
K
25 januari
Kursstart: Cern
K
T
T
29 januari
Kursstart: Digital fotografering
31 maj
Temadag: Industriminnen
K
T
1 februari
Kursstart: Nobelpristagare
K
2 februari
Kursstart: Vardagsfranska
K
F
3 februari
Kursstart: Stjärnor och stjärnbilder
F
8 februari
Månadsföreläsning: Börje Lassenius och
Ann-Charlotte Åberg
K
16 februari
Kursstart: Kvinnors liv och texter
F
18 februari
Föreläsningsserie: Lars Åhsgren
F
4 mars
Föreläsningsserie: Börje Alström
F
9 mars
Månadsföreläsning: Magnus Hummelgård
F
18 mars
Föreläsningsserie: Peder Forsberg
K
T
19 mars
Kursstart: Konstvetenskap
19 maj
Temadag: Konstresa till Ådalen
Fortsatt samarbete med HPU
Senioruniversitetet Sundsvall fortsätter samarbetet
med Härnösands Pensionärsuniversitet (HPU). Som
medlem i SUS kan man delta i HPU:s program i mån
av plats. HPU erbjuder under våren tio kurser. Bland
annat kan man lära sig mera om Latinamerikas mångfasetterade kultur, Kvinnor och politik från medeltiden
till våra dagar, Sveriges energihistoria och Litteratur i
antikens Grekland.
Föreläsningarna har följande ämnen: De gamla skolplanscherna och Istiden och Egyptisk konst. Konstföreläsningen ger en ny möjlighet att höra Bo Lindroth
om man missade den i höstas.
För ytterligare information finns HPU:s hemsida
www.hpu.harnosand.org
4 februari
Föreläsningsserie: Eva Jalmar
Samrådsforum i Sundsvall 2011
Senior- och pensionärsuniversiteten i Sverige har ett
samarbete för att delge varandra kunskaper och för att
dra nytta av varandras erfarenheter. Detta sker främst
genom ordförandeträffar vartannat år och större samrådsforum åren där emellan.
2011 står SUS värd för detta års samrådsforum, som
varar från fredag lunch den 13 maj till söndag lunch
den 15 maj. Vi räknar med minst 50 deltagare i årets
forum.
Programverksamheten är årets tema och detaljplaneringen pågår för fullt när detta skrivs.
Eric Olofsson, vice ordförande
22 mars
Temadag: Skogsindustrin
3
Månadsföreläsningar våren 2011
Föreläsningarna ges i Teatersalongen i Skönsbergs Folkets Hus kl 14.00 och beräknas
pågå som längst till kl 15.30. Föreläsningsavgift 40 kronor. Kaffe, till ett pris av 35 kronor,
serveras från 13.15.
13 januari (torsdag)
Hudiksvallskonstnären John Sten
8 februari (tisdag)
Vi lovar ett mycket intressant konstföredrag om
en Hudiksvallskonstnär, John Sten, generationskamrat med Leander Engström, Sigrid Hjertén
och Carl Frisendahl.
Psykiatri i förändring -
Psykiatrins historia och utveckling
Föreläsare:
Ola Granath, konstnär
Ansvarig:
Åke Stålberg
Människans psykiska sjukdom och ohälsa berör oss alla. Föredragshållarna samtalar om hur
synsätt och behandling förändrats över tid.
Föreläsare:
Börje Lassenius, psykiater, f.d. överläkare i
Sundsvall och f.d. medicinalråd. Ann-Charlotte
Åberg, psykiater, f.d. överläkare i Sundsvall.
Ansvarig: Lena Kälvesten
John Sten-akvarell från Bali
9 mars (onsdag)
Nanoteknik
Vad är nanoteknik för något? Vilken nytta har vi
av denna teknik idag och vad kan vi förvänta oss
av tekniken i framtiden?
Föreläsare:
Magnus Hummelgård, Fil.dr vid Mittuniversitetet
i Sundsvall.
Ansvarig:
Paul Nygren
4
12 april (tisdag)
10 maj (tisdag)
Malcolm Dixelius kommer bl.a. att berätta om sin
tid som korrespondent och filmare i Moskva under flera perioder från 70-talet och framåt.
Utvecklingen av svensk teaterhistoria från Gustav III till våra dagar.
I Sven Vallmarks fotspår
Teaterhistoria med Per Lysander
Föreläsare:
Per Lysander,
f. d. chef för Dramatiska Institutet.
Ansvarig:
Lena Kälvesten
Föreläsare:
Malcolm Dixelius, journalist,
författare och producent.
Ansvarig:
Carin Sundberg
Gagarin 12 april 1961
Föreläsningsserie
Samlandet, yrkespassionen, magin, konsten och teatern i mitt liv.
Fem personer med olika intressen berättar på fredagförmiddagar.
21/1
4/2
18/2
4/3
18/3
Samlandet i mitt liv, om samekonst och hantverk med Birger Nordin
Yrkespassionen i mitt liv med Eva Jalmar, Ållateatern
Magin i mitt liv med Lars Åhsgren, läkare och magiker
Konsten i mitt liv med Börje Alström, driver nu Galleri Stadsbacken
Teatern i mitt liv med Peder Forsberg, regissör
Tid
Fredagar kl. 10.00 – 11.30
Start
21/1 och därefter fyra fredagar enligt ovan
Lokal
Folkets Park Universitetsallén 22
Avgift
50 kronor/tillfälle
Ansvariga:
Anne-Beate Wikström, Ängesvägen 13, 863 35 Sundsbruk. Tel: 536190 mobil 070-3154957.
Carin Sundberg, Ludvigsbergsvägen 20, 852 34 Sundsvall, Tel: 568741, 073-0529602
5
TEMADAGAR Våren 2011
Anmälan till samtliga temadagar skall göras till ansvarig
per e-post eller per post senast den 16 januari.
Skogsindustrins historia
och framtid i Medelpad
Förmiddagen
Skogsbrukets utveckling från 1500-talet fram till ca 1970.
Föreläsare: Kjell-Åke Hermansson,
arkivchef på SCA, Merlo slott
Eftermiddagen
Den moderna skogsbaserade industrin;
dagsläget och framtiden.
Föreläsare: Rolf Edström, informationschef SCA Skog
Lokal: Teatersalongen, Skönsbergs Folkets hus
Datum och tid: 22 mars, kl. 10.00 – 15.30
Avgift: 350 kronor inkl. lunch och kaffe
Ansvariga: Åke Stålberg och Paul Nygren
Anmälan: Åke Stålberg, Färjevägen 60, 865
33 Alnö. [email protected] Senast
söndagen den 16 januari 2011 per e-post eller
post
På spaning efter den tid som flytt
med Nils Johan Tjärnlund
Herrgårdar i Sundsvalls omgivningar
Vi gör en bussresa till herrgårdar i Sundsvalls
omgivningar. Under vår guides sakkunniga
ledning kommer vi på vår spaning att besöka
platser där det fortfarande står eller har stått
en herrgård. Några herrgårdar på Alnö kommer vi att besöka och andra åker vi förbi. Platser som troligen ingår i turen är Tunadal, Gustafsberg, Gustavshamn, Eriksdal, Hovid och
Sund och Wifstavarv, Söråker och Merlo.
Ledare:
Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist
Dag: Torsdagen den 12 maj,
Tid: Kl 10.15-ca 1600
Lokal:Avresa från Bussterminalen
Avgift;500 kronor. I avgiften ingår lunch och
eftermiddagskaffe
Ansvarig: Jan-Olof Stämberg, Institutsvägen 13,
856 43 Sundsvall [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011
till ansvarig per e-post eller post.
6
Från Prag till Pallas
Stadsvandring med ovanstående tema Om konditorier, ölkaféer, restaurangliv och underhållningsscener i Stenstan.
Ledare: Nils Johan Tjärnlund
Tid: Lördag kl. 13.00-15.00
Start: 14 maj
Lokal: Thulegatan 1 Avgift: 100 kronor. Max antal deltagare 30/tillfälle
Ansvarig : Jan-Olof Stämberg, Institutsvägen 13,
856 43 Sundsvall. [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011
till ansvarig per e-post eller post.
Ådalen
Bussresa till industriminnen och modernt
skogsbruk i Medelpad
ur Helmer Osslunds perspektiv
Vi gör en bussresa till Ådalen och besöker olika
platser där Helmer Osslund hämtade sina motiv. Vi
har bilder på tavlor med oss och kommer till platser
där konstnären målade. Vi kan själva se hur platserna ser ut idag. Lunch på Österåsens hälsohem
där vi gör en guidad vandring bland hälsohemmets
konst. Dagen rymmer också ett besök i ateljén i
Granvåg, där hans dotterson Peter Osslund tar
emot.
Resan börjar vid busstationen i Sundsvall. Första
stopp blir Svartvik och dess industriminnen. Efter
kaffe fortsätter resan till Österström där lunch
serveras. Under resan kommer vår guide, Mats,
att berätta och ibland visa filmer om de platser vi
passerar. På återresan kommer vi att besöka någon avverkningsplats längs färdvägen samt titta
på plantskolan i Timrå.
Ledare: Lennart Vessberg, Naturinformation,
Härnösand
Dag: Torsdagen den 19 maj.
Tid: Kl. 08.00 - ca 17.00
Lokal: Avresa från Kulturmagasinet
Avgift: 590 kronor. I avgiften ingår förmiddagsoch eftermiddagskaffe samt lunchen.
Max antal deltagare: 47 st
Ansvarig: Sara Häggbom, Basgränd 2 A, 856 44
Sundsvall, e-post [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011
till ansvarig per e-post eller post.
Ledare: Mats Johansson, intendent
Dag: Tisdagen den 31 maj
Tid: Kl. 08.30 – ca 16.00
Lokal: Avresa från Bussteminalen
Avgift: 500 kr. I priset ingår resa, lunch, kaffe/te
för- och eftermiddag och guidningar
Max deltagare: 48 st.
Ansvarig: Åke Stålberg och Paul Nygren
Anmälan: Paul Nygren, Lindvägen 2, 862 33
Kvissleby, [email protected] Senast
söndagen den 16 januari 2011 till ansvarig per
e-post eller post.
7
NÅGRA ÖGONBLICK FRÅN 2010
Foto: Jan Gabrielsson
8
KURSER Våren 2011
Foto: Jan Gabrielsson
Anmälan till samtliga kurser skall göras till kursansvarig
per e-post eller per post senast den 16 januari.
KURS 1
KURS 2
Lilla antiksskolan
CERN
Europas största
forskningsanläggning
Kursen indelas i fem avsnitt:
1. Möbelstilar genom tiderna
2. Glas från antiken till vår nutid
3. Porslin från slott till 60-talskök
4. Koppar, mässing och andra metaller
5. Silver, nysilver och smycken
Vi kommer också att diskutera:
• Morgondagens antikviteter
• Att fynda på auktioner
• Tidskrifter om antikviteter
• Antikviteter på Internet
Tekanna av Signe Persson-Melin
Ledare: Antikhandlare Birgitta Arnqvist, Härnösand
Tid: Måndagar kl. 10.00 – 12.00
Start: 24/1 därefter 7/2, 21/2, 7/3 och 21/3
Lokal: Folkets Park
Avgift: 375 kr
Ansvarig:Barbro Hegrelius Jonson, Frodevägen 45,
857 41 Sundsvall, [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 per
e-post eller post till ansvarig
I början på 1950-talet påbörjades ett samarbete mellan flera länder i Europa inom kärnfysikområdet. Strax
utanför staden Genève byggdes en forskningsanläggning, Cern, som idag har vuxit till Europas största. Anläggningen kan idag betecknas som internationell då
många forskare kommer från länder utanför Europa.
Sedan i höstas intrimmas där världens största accelerator, LHC.
9
Ur kursinnehållet:
Tid: Lördagar kl. 10.00 – 13.00 Start: 29/1 och kurstillfällena är den 5/2 och 12/2
Lokal: AV-Media, Tivolivägen 10
Avgift: 400 kronor
Ansvarig: Jan-Olof Stämberg, Institutsvägen 13, 856
43 Sundsvall, [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 per
e-post eller post till ansvarig. Max antal deltagare: 11
• Drivkrafterna bakom skapandet av Cern-anläggningen
• Principen för hur acceleratorer fungerar
• Principen för hur detektorer fungerar
• Vad hoppas forskarna i framtiden kunna upptäcka
med hjälp av LHC
Ledare: Paul Nygren, f.d. lektor i fysik
Litteratur: Stenciler
Tid: Tisdagar kl. 10.00 – 12.00
Datum: 25/1 och 15/2
Lokal: Folkets Park, Universitetsallén 22
Avgift: 150 kr
Ansvarig: Paul Nygren Lindvägen 2, 862 33 Kvissleby, [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 till
ansvarig per e-post eller post.
KURS 4
Nobelpristagare
i litteratur
En studieresa till Cern planeras i mitten av
september 2011. Detaljer kring denna resa
presenteras vid första kurstillfället.
KURS 3
Digitalfotografering
Vid fem kurstillfällen presenterar kursledare från Mittuniversitetet samt från våra egna led var sin nobelpristagare med tonvikt på något av deras verk.
för seniorer
1 februari: Herta Müller, Hjärtdjur (1994) med Ulrika
Lif, Mittuniversitetet
Denna roman gestaltar förtryck och förföljelse av oliktänkande i Ceausescus Rumänien. Skriven på en tät,
detaljrik och poetisk prosa kretsar berättelsen kring
kontroll och skuldbeläggande, rädsla och vanmakt,
motstånd och gemenskap, och den utgör ett veritabelt
försvar för tanke- och yttrandefrihet. Herta Müller är en
av de mest uppmärksammade tyskspråkiga författarna
idag. Hon tilldelades Nobelpriset 2009.
15 februari: Mario Vargas Llosa, Don Rigobertos Anteckningsböcker med Peter Degerman, Mittuniversitetet
Foto Lars Bruman (beskuren)
Det kom som något av en överraskning att nobelpriset
för 2010 gick till Vargas Llosa, en bred och under 70och 80-talen mycket läst författare som allmänt ansågs
ha sina bästa verk långt bakom sig. Utnämningen ledde
också till en intensiv debatt i DN, där hans sätt att beskriva kvinnor använts som slagträ i diskussionen om
huruvida han verkligen är en bra författare. Det är alltså
framför allt kvinnoporträtten vi ska diskutera under mötestillfället. Don Rigobertos Anteckningsböcker bör finnas på bibliotek, men kan vara svår att få tag på. Ett alternativ, som kan läsas till kurstillfället, är den till svenska
senast översatta Den stygga flickans rackartyg.
En kurs som har till mål att deltagarna skall lära sig
att använda sin digitalkamera och hantera olika fotosituationer. Du kommer att lära dig att föra över dina
bilder till datorn, korrigera mindre lyckade bilder med
bildhantering och skriva ut bilder.
Ledare: Lars Bruman, AV-Media
Litteratur: Digitalfotografering för seniorer av Matti
Karhula. Vängåvans bokhandel uppger att om vi
beställer minst 5 exemplar blir priset 279:- /st.
10
KURS 5
1 mars: Harold Pinter, Tolv gånger Pinter med Anna
Karin Jonasson, Mittuniversitetet
Vardagsfranska
Nobelpriset i litteratur gick år 2005 till den brittiske dramatikern Harold Pinter, vilken, enligt kommitténs motivering, ”i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum”.
Just dialogen brukar lyftas fram som Pinters styrka och
i hans dramer står kommunikation, eller brist på kommunikation, liksom språkets makt i centrum. Under seminariet diskuterar vi tolv av hans pjäser, samlade i Tolv
gånger Pinter (2005).
Bonjour!
Kurs i franska för dig som har ett par års franskstudier
och vill friska upp kunskaperna. Vi kommer att arbeta
med vardagssituationer, t ex fråga efter vägen, lära
oss fraser som rör hotell och restaurang, affärer och
färdmedel. Vi tränar fraserna i parövningar. Det blir
även repetition av basgrammatik.
15 mars: Odysseus (Odysseas) Elytis, Lovad vare
(To Axion Esti) m fl. dikter, med Jan-Olof Jonson, fil.
mag.
Ledare: Marianne Samuelsson, fil.mag.
Litteratur: Textmaterial ingår i kursavgiften
Tid: Onsdagar kl. 09.30-12.00
Start: 2/2 och därefter 9/2, 23/2, 2/3 och 9/3
Lokal: Folkets park, Universitetsallén 22, Sundsvall
Avgift: 375 kr
Elytis föddes 1901 på Kreta och dog i Aten 1996. Hans
främsta verk, Lovad vare (To Axion Esti på grekiska), utkom 1959. Elytis tilldelades Nobelpriset i litteratur 1979.
Svenska Akademin motiverade: ”för hans poesi som
mot bakgrund av grekisk tradition med sinnlig styrka
och intellektuell klarsyn levandegör en modern människas kamp för frihet och skapande”. Elytis bearbetar de
”eviga” frågorna, som vi människor har svårt att komma
undan: den lilla världen och den stora, naturen, godheten och farorna som hotar. Kurstillfället kommer att
innehålla information om verket och näranalys av några
dikter. Texter ska finnas i kompendieform och utdelas ett
par veckor i förväg. Vi kommer också att lyssna på delar
av Mikis Theodorakis tonsättning av verket Lovad vare.
29 mars: Heinrich Böll, Ungdomens bröd, med Ulla
Rick-Edin, fil.mag.
1972 tilldelas den tyske författaren Heinrich Böll Nobels
litteraturpris för ”en diktning som genom sin förening
med tidshistorisk vidsyn och ömsint gestaltningsförmåga verkat förnyande inom tysk litteratur”. (Svenska
Akademins motivering). Böll ger även prov på oräddhet
och medmänsklighet i den samtida debatten, vilket förskaffar honom både anhängare och motståndare – en
spännande författare med andra ord! Vid seminarietillfället behandlas Ungdomens bröd (1955), vilken kan införskaffas på Ad Libris.
Tid: Tisdagar kl. 09.30-12.00
Start: 1/2 och därefter den 15/2, 1/3, 15/3 och 29/3
Lokal: Folkets park Universitetsallén 22
Avgift: 375 kr
Ansvarig: Barbro Hegrelius Jonson, Frodevägen 45,
857 41 Sundsvall, [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 per epost eller post till ansvarig
Montmartre
Ansvarig: Anne-Beate Wikström, Ängesv. 13, 863 35
Sundsbruk, [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 per
e-post eller post till ansvarig.
Max antal deltagare: ca 20 st
11
KURS 6
KURS 7
Stjärnor och
stjärnbilder
Kvinnors liv och texter
Ur ett idéhistoriskt perspektiv presenteras tio kvinnoliv,
som t.ex. Hildegard av Bingen, en tysk abbedissa som
också var diktare, musiker och mystiker från 1100-talet eller Maria Sibylla Merian, en 1600-talskonstnär
verksam i Nederländerna eller Mary Wollstonecraft,
en engelsk författare och filosof från 1700-talet.
De tio kvinnorna representerar var sitt sekel med början från 1100-talet till nutid. Textmaterial delas ut inför
varje kurstillfälle.
Ur kursinnehållet:
• Stjärnors skapelse och död
• Olika typer av stjärnor
• Stjärnbilder
• Att med hjälp av planetarieprogram på nätet kunna
orientera sig på stjärnhimlen
• Att någon kväll utomhus observera stjärnhimlen
Ledare: Nils Olander, Universitetslektor i fysik och
Paul Nygren, f.d. lektor i fysik
Litteratur: Stenciler
Tid: Torsdagar kl. 10.00 – 12.00
Start: 3/2 och därefter 10/2, 24/2, 3/3 och 17/3
Lokal: Folkets Park, Universitetsallén 22
Avgift: 375 kr
Ansvarig: Paul Nygren Lindvägen 2, 862 33 Kvissleby, [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 till
ansvarig per e-post eller post.
Maria Sibylla Merian
Ledare: Kerstin Thörn, fil. dr., lärare på Institutionen
för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet
Litteratur: Stenciler
Datum: 16 - 17 februari och 7 - 8 april
Tid: 10.00 - 12.30
Lokal: Folkets Park Universitetsallén 22
Avgift: 375 kr
Ansvarig: Sara Häggbom, Basgränd 2 A, 856 44
Sundsvall, [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 till
ansvarig per e-post eller post.
Eskimo-Nebulosa
12
Pråmdragarna på Volga, Ilya Repin
KURS 8
Ledare: Ivar Tornéus f.d. universitetslektor i Konstvetenskap, Umeå
Tid: Kursen kommer att genomföras fredagar kl.
14.00 – 17.00 och lördagar kl. 9.00 – 12.00 under två
veckoslut.
Datum: 18 - 19 mars samt 25 - 26 mars.
Lokal Folkets Park Universitetsallén 22
Avgift 375 kronor.
Ansvarig: Lars Brydevall, Syrénvägen 1, 862 33
Kvissleby. [email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 per
KONSTVETENSKAP
Konstens mästare I
Ivar Tornéus, en kunnig och uppskattad konstvetare
från Umeå, återkommer för att under fyra tillfällen presentera enskilda konstnärer och deras mästerverk.
Alla fyra föreläsningarna är fristående från varandra.
Kursledaren har ett nära samarbete med Lennarths
Kulturresor i Umeå. Han kommer att medverka som
guide på en resa till St Petersburg (se särskild information på sidan 14).
• Italiensk och holländsk konst från 1500-, 1600- och
1800-talen. Vi koncentrerar oss på verk av Michelangelo, Rembrandt, Jan Vermeer och Vincent van Gogh.
• 1900-tals konstnärer med kroppen som motiv. Vi
studerar verk av skulptörerna Antony Gormley och
Louise Bourgeois samt av målarna Frida Kahlo och
Edvard Munch.
• Vi bekantar oss med de betydelsefulla amerikanska konstnärerna Georgia O’Keeffe, Edward Hopper,
Jackson Pollock och Andy Warhol
• St Petersburgs konstskatter.
Peterhof,
St Petersburg
13
KURS 9
OPERA
Det verkliga multikonstverket
Vid tre kurstillfällen får vi genomgång av flera kända
och mindre kända operaverk. Vi får lyssna och se på
DVD-inspelningar.
I anslutning till kursen erbjuds också för den som önskar möjlighet att se Verdi: Trubaduren på Metropolitan
Opera, inspelad extraföreställning i Söråkers Folkets
Hus tisdagen den 3 maj. 30 platser har reserverats
för SUS.
Trubaduren
Ledare: Stig Robertsson
Tid: Onsdagar Kl. 10.00 – 12.45
Start: 30/3, därefter 13/4 och 27/4.
Lokal: Folkets Park, Universitetsallén 22, Sundsvall
Avgift: 375 kronor.
Ansvarig: Åke Stålberg, Färjevägen 60, 865 33 Alnö,
[email protected]
Priser Söråkers Folkets Hus: Extraföreställning 180
kr och Operabuffé 200 kr. Kan betalas via Bg 332-6261
eller Pg 346787-5 senast 2011-03-01.
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 per
e-post eller post till kursansvarig. Ange vid anmälan
om du även vill vara med på föreställningen i Söråkers
Folkets hus.
D
ME
D
AN
MB
8 P
S
R SKA
A
IS
KUVETEN
ST
N
KO
KONST- OCH MUSIKRESA TILL ST PETERSBURG
Lite fakta om resan:
Sedan 1973 har Lennarth Andersson, som researrangör och guide gjort resor några gånger varje år till Leningrad/St Petersburg, oftast
med inriktning mot konst/kultur. Staden har alltid fascinerat för här har alla de stora andarna
inom litteratur, konst och musik verkat. Vi möter dem alla på museer, teatrar, filharmoni och
operor. På återresa från St Petersburg åker vi
gamla vägen efter Finska viken för att göra ett
stopp i Raivola där vår stora finlandssvenska
poet Edit Södergran levde och verkade.
Tid: 6-12 april 2011
Färdsätt: Buss Sundsvall-Stockholm och färja (Silja) Stockholm-Helsingfors-Stockholm.
Inkvartering i St P: Hotell Moskva, centralt
beläget, bra mellanklass.
Besök som ingår i priset: Ryska museet,
Vinterpalatset med Eremitaget, Katarinapalatset med Bärnstensrummet.
Prisbild: ca 7000:Intresseanmälan:
till [email protected] före 15 januari 2011
(därefter detaljerat program med vidare information).Tfn 090-136597
Lennarth Andersson kommer att medverka
i konstkursen med Ivar Tornéus veckoslutet
25-26 mars och ge en introduktion till resan.
14
Dagordning för årsmöte för
Senioruniversitetet Sundsvall
Tisdagen den 8 februari 2011 kl.13.00 i Skönsbergs Folkets hus, Sundsvall
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justerare, som jämte mötesord
förande justerar protokollet
5. Dagordningen fastställs
6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret och årsredovisning för 2010
7. Revisorernas berättelse för år 2010
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskottet
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamheten 2010
10. Val av ordförande
11. Fastställande av antalet övriga styrelse ledamöter
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisorer jämte en ersättare
14. Val av valberedning
15. Styrelsens förslag till verksamhet för 2011
16. Fastställande av avgifter för 2012
17. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller
som medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
18. Årsmötet avslutas
15
KURS 10
Medelpads flora
Vid tre kurstillfällen ger vi oss ut i naturen till olika platser i närheten av Sundsvall, Selånger, Söråker eller
Tynderö på exkursion för att hitta sevärda växter. Den
nyutkomna Medelpads Flora eller utdrag därur blir vår
guidebok. Ledare kommer att vara medlemmar i Medelpads Botaniska förening (MBF). Deltagarantalet är
begränsat till 15.
Ledare: Olof Svensson, Ordf. MBF
Tid: Torsdagar kl. 13.00 - 16.00
Start: 5/5 och därefter 26/5 och 16/6
Plats: Meddelas i kallelse till kursen.
Avgift: 300 kronor
Ansvarig: Åke Stålberg, Färjevägen 60, 865 33 Alnö,
[email protected]
Anmälan: Senast söndagen den 16 januari 2011 per
e-post eller post till kursansvarig. Ange i anmälan om
du mot ersättning kan ta några passagerare i bil till
aktuell plats för exkursionen.