Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Nr. 2 september 2015
Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Antidiskrimineringsbyrån arbetar förebyggande mot diskriminering genom
utbildning och genom att stötta människor som upplever sig diskriminerade - till
exempel genom hjälp med anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen.

Känner du dig diskriminerad? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sista sidan.
På gång
Under hösten 2015 kommer Antidiskrimineringsbyrån besöka Trollhättans
kranskommuner för att informera om vår verksamhet och för att kunna erbjuda
rådgivning till ännu fler.
I oktober besöker byrån biblioteket i Vänersborg. Vi kommer även besöka
Mellerud. Datum och tid för besöken kommer dyka upp på hemsidan och
facebook.
Antidiskrimineringsbyrån firar 15 år!
I oktober och november i år fyller byrån 15 år och kommer då ordna olika
temadagar om antidiskriminering, integration och antirasism. Alla är välkomna
att fira med oss. Håll utkik på hemsidan och facebook för mer information.
 24 oktober Fokus: Kvinnofrågor och integration
Föreläsning med Ingrid Schiöler om situationen för romska kvinnor samt
dialog med lokalpolitiker om integration. Folkets hus i Trollhättan.
 28 oktober Fokus: Diskriminering
Eva Nikell från Diskrimineringsombudsmannen (DO) håller två
föreläsningar under dagen, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.
Cliosalen, Folkets hus i Trollhättan.
Integrationsforum
På gång
 22 september är det möte med samrådet för
mänskliga rättigheter i Göteborg
 30 september är det medlemsmöte i våra lokaler
på Föreningsgatan 16 i Trollhättan.
Medlemsmötet är Integrationsforums högsta beslutande organ, därför är
medlemmarnas medverkan viktig och under mötet har alla möjlighet att
påverka verksamheten.
Kvinnoforum
 5 augusti besökte Kvinnoforum Mötesplats för kvinnor på Kronan i
Trollhättan
 12 augusti besökte Kvinnoforum mötesplats Torpa i Vänersborg
Är du kvinna och vill veta mer om projektet?
Ring 0520 834 53 eller skicka e-post till: [email protected]
Flyktingguide THN
Just nu är det oroligt i stora delar av världen och många människor tvingas fly,
många anländer också till Sverige.
Vill du engagera dig, vara medmänniska och kompis? Då ska du bli
flyktingguide!
 23 september ordnas nästa matchningskväll för nyanlända och
flyktingguider. Vi träffas kl. 18:00 i matsalen på gamla
Kronogårdsskolan.
Projektet har fått ett tillskott på hela 25 nya guider sedan verksamheten kom
igång igen efter semestern.
Vill du veta mer om projektet? Kontakta då Sarkis på tel. 070 538 37 37 eller via
e-post: [email protected]
Antirasism
Hur bemöter vi rasismen?
Den 14 november, i samband med Antidiskrimineringsbyråns 15-års jubileum,
besöker Expo oss i Trollhättan för att prata om rasism och hur vi kan bemöta
den.
Vi samlas kl. 11:00 på Arbetareföreningens hus i Trollhättan, på Föreningsgatan
1, och programmet pågår till ca.14:30. Även Fredrik Sunnemark, docent i
idéhistoria, kommer att tala under dagen.
Vill du vara med och få chansen att diskutera och ställa frågor till sakkunniga?
Anmäl dig då senast 29 oktober till Antidiskrimineringsbyråns kontor i
Trollhättan, antingen per telefon 0520 834 53, eller via e-post
[email protected]
Integration
Nytt projekt för arbetslösa unga i Trollhättan
Arbetsförmedlingen kommer i samarbete med Trollhättans stad starta upp ett
projekt för ungdomar som befinner sig i någon form av utanförskap, unga som
inte har vare sig jobb eller studier. Syftet är att få ut de unga, antingen på
arbetsmarknaden eller i studier, och att de ska bli självförsörjande och inte
förlora sin självkänsla. Tanken är att projektet ska komma igång till årsskiftet.
Regeringens samling mot rasism och satsningar på förbättrad
etablering av nyanlända.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer under hösten,
tillsammans med andra politiker och representanter från civilsamhället, bjuda in
till så kallade kunskapshöjande aktiviteter, och föra dialog med utsatta grupper
på orter runtom i landet. Den 4 september hölls bland annat en konferens om
islamofobi i Luleå och den 9 oktober uppmärksammas minnesdagen för
avskaffandet av Sveriges delaktighet i det transatlantiska slaveriet.
Regeringen presenterade även sin satsning Tillsammans Sverige, den 10
september, tillsammans med de satsningar som görs för en förbättrad etablering
av nyanlända i budgetpropositionen för 2016. Propositionen innefattar ökade
resurser till det civila samhället, bland annat utökade medel för flyktingguider
och familjekontakter, samt ett förstärkt arbete mot diskriminering nationellt,
regionalt och lokalt.
Intervju med Cathrin Boström, handläggare på
Antidiskrimineringsbyrån
Cathrin har jobbat på byrån i Trollhättan i elva år, sedan den 1 juli 2004.
Hur kommer det sig att du började jobba på Adb i Trollhättan?
- Jag blev rekryterad av Robert Kozelka då föreningen sökte någon som kunde
sköta administrationen.
Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det bästa med jobbet på antidiskrimineringsbyrån är att veta att man gör en
insats. Man träffar många som inte har någon annanstans att vända sig, och här
får de råd och stöd. De flesta är också väldigt tacksamma, många kommer in
efteråt och berättar hur det har gått för dem.
Vad är då det sämsta med ditt jobb?
- När man får kämpa i motvind, och när det kommer politiska beslut som inte
gynnar verksamheten. Jobbet i sig tar också mycket tid och kraft i anspråk, men
så är det med alla jobb där man har att göra med människor.
Tycker du att samhällsklimatet har förändrats under dina 11 år på byrån?
- Staden har genomgått stora förändringar, bland annat Saabs konkurs, och det
har alltid varit hög arbetslöshet, vilket såklart påverkat människor. Trots allt är
invånarna oftast positiva. Kommunen bidrog också mycket under perioden med
hög arbetslöshet, såg bland annat till att högskolan ordnade fler möjligheter till
utbildning. Och när det gäller det politiska klimatet har majoritetspartierna
lyckats bra med att hålla borta främlingsfientliga krafter.
Vill du att din organisation ska stå
med i bladet? Har du ett projekt
som berör integration, antirasism
eller antidiskriminering?
Vi samverkar gärna med andra
som jobbar för ett öppnare
samhälle, mot rasism och
diskriminering.
Kontakta oss!
Integrationsforum mot rasism
Föreningsgatan 16
461 30 Trollhättan
Tel. 0520 83453
E-post: [email protected]
www.integrationsforumtrollhattan.se
Facebook: Integrationsforum Adb
Trollhättan
Ansvarig utgivare: Jorge Pereira & Robert Kozelka