Rubrik: Verdana (Fet) Storlek 11p, radavstånd 14p

Datum 2015-09-10| nr: 18
Försvarsmaktens huvudskyddsombud kräver åtgärder
Försvarsmaktens huvudskyddsombud, Stefan Nilsson, har efter
flera påtryckningar tröttnat på att Försvarsmaktens
myndighetsledning inte uppfyller arbetsmiljölagens krav när det
kommer till att systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten. Han har nu gjort en hemställan enligt
arbetsmiljölagen, en så kallad 6.6a, ställd direkt till ÖB.
Stefan Nilsson.
Foto: privat.
- Nu inväntar vi svar från Högkvarteret, säger Stefan Nilsson. Gör
de inget så kan vi gå vidare till Arbetsmiljöverket. Utredning samt
handlingsplan ska vara klara senast 11 november 2015.
Försvarsmakten har fått i uppgift att svara
Försvarsmakten har av Nämnden mot Diskriminering fått i uppgift att svara på den
framställan som förbundet har skickat in gällande Försvarsmaktens uteblivna
lönekartläggning. De ska också lämna in de uppgifterna om förhållandena i
Försvarsmaktens verksamhet som Nämnden mot diskriminering behöver för sin
prövning. De har till den 16 oktober i år på sig.
Taket i a-kassan höjt
Den 7 september höjdes taket i a-kassan. Det innebär att den högsta dagpenningen i
arbetslöshetsförsäkringen höjts från 680 kronor till 910 kronor de första 100
ersättningsdagarna. Detta gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000
kronor får 80 procent av sin inkomst. Även grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen
höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag.
Sugen på att lära dig någonting nytt?
Höstens utbud hos Sensus är klart. Här hittar du allt från
kurser i arbetsmiljö, friskvård, konst och hantverk till
språk. Och som medlem i Försvarsförbundet har du alltid 50 procents rabatt (dock max
600 kronor per halvår). Här ser du utbudet i hela Sverige: http://sensus.se/kurser/
Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna
Adress Box 5328, 102 47 Stockholm | Tel 08 › 402 40 00 | E-post [email protected] | www.forsvarsforbundet.se