CV Micael Bydén

C U R R I C U L U M V I TA E
Flygvapenchef
Generalmajor
Micael Bydén
Födelsedatum 13 juni 1964, Gnarp, Sverige
Familj
Fru Anita Carlman. Tre barn: Ludvig, Lovisa och Harald
Tidigare befattningar
2014
Flygvapenchef
2012-2013 Flygtaktisk chef och Flygvapeninspektör vid Högkvarterets
insatsledning
2009-2011 Chef för Flygvapenavdelningen vid Högkvarterets Produktionsledning,
Stockholm
2008-2009 Chef för Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Linköping
2005-2008 Ställföreträdande chef för Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Linköping
2003-2005 Chef för Flygvapnets Flygskola, Linköping
2002-2003 Handläggare vid Krigsförbandsledningens Luftstridsavdelning,
Försvarsmaktens Högkvarter, Stockholm
2001-2002 Flygattaché vid svenska ambassaden i Washington D.C., USA.
1999-2001 Biträdande Flygattaché vid svenska ambassaden i Washington D.C.,
USA
1996-1997 Ställföreträdande divisionschef vid Norrbottens Flygflottilj F 21, Luleå
1989-1996 Stridspilot vid Norrbottens Flygflottilj F 21, Luleå
1985
Yrkesofficer i Min- och Båttjänst vid Härnösands
Kustartilleriregemente
Befordran
2012
2009
2006
2001
1996
1992
1991
1985
Generalmajor
Brigadgeneral
Överste
Överstelöjtnant
Major
Kapten
Löjtnant
Fänrik
Page 1
Utbildningar
1997-1999
1995-1996
1992
1990-1991
1986-1987
Försvarshögskolans Chefsprogram, Stockholm.
Försvarshögskolans Taktiska Kurs, Stockholm.
Flygvapnets Krigshögskola Högre kurs, Uppsala.
Flygvapnets Krigshögskola Allmänna kurs, Uppsala.
Flygvapnets Grundläggande Flygutbildning, Ljungbyhed.
Flygförarexamen 870917.
1983-1985 Kustartilleriets/Marinens Officershögskola, Göteborg/Karlskrona.
Språk
Engelska
Hobbys
Golf, jakt, löpning samt skidåkning
Utmärkelser
Amerikanska Legion of Merit (Degree of Officer)
Försvarsmaktens värnpliktsmedalj Helikopterflottiljens
förtjänstmedalj Försvarsmaktens medalj för internationella
insatser NATO:s ISAF-medalj
Tyska Försvarsmaktens hederskors i silver
(Eherenkreuz der Bundeswehr in Silber)
Brasilianska Flygvapnet (The order of Aeronautical merit)
Övrigt
Total flygtid cirka 1500 timmar i SK 61, SK 60, AJS/SF/SH/JA 37 samt HKP6
CV Juni 2015
Page 2