TU DykL. Räddningsdyk (kurskod 10201)

KURSPLAN 10201
MARINBASEN
Datum
2010-09-24
Bilaga 1
02 760:91421
Sida 1 (2)
Kursens benämning
TU DykL Räddningsdyk (Tillämpad dykarledarutbildning för räddningsdykare)
Engelsk benämning
Kompetensområde
Dykeritjänst
Kurskod
10201
Beslut
Denna kursplan är fastställd 2010-09-24 av Chefen för Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska
Centrum (C DNC), i samråd med räddningstjänsten Storgöteborg (Färjenäs) och Räddningsdykarskolan i
Stockholm.
Kursens omfattning i tid
Kursen omfattar ca 2 veckor.
Nivå
Tillämpad nivå
Målgrupp
Kommunala räddningsdykare i Sverige
Förkunskapskrav
Godkänd i grundläggande utbildning för dykarledare (GU DykL) enligt kursplan 102, utbildningen ej äldre
än 2 år.
Godkänd kurs i HLR (hjärt- lungräddning), ej äldre än tre år.
Urval
Kursens syfte och lärandemål
Syftet med utbildningen är att som dykarledare kunna leda en dykgrupp vid räddningsuppdrag enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSMO).
Följande begrepp används för att definiera erhållen kunskapsnivå:
Kunna
högsta kunskapsnivån
Känna till
mellankunskapsnivån
Orientering
lägsta kunskapsnivån
- Kunna genomföra riskanalys.
- Kunna genomföra dykplanering.
- Kunna leda räddningsdykarinsats både med och utan ytgasförsörjning.
- Kunna hantera dykeriolycksfall fram tills medicinskt omhändertagande sker.
- Kunna leda övningsverksamhet på egen räddningstjänst.
Kursens innehåll och undervisningsformer
Kursen genomförs som dykplanering med riskanalys, ledning av praktiska övningar och inspel som
omfattar felfunktioner och olycksfall.
Delar av kursen kan genomföras på egen räddningstjänst under ledning av ansvarig dykarledare som
utses av genomförande skola.
TU DykL skall minst omfatta följande moment:
(Pet)
KURSPLAN 10201
MARINBASEN
Datum
2010-09-24
Bilaga 1
02 760:91421
Sida 2 (2)
Dykarledarkategori
A 40
Krav
Ledning av 10 dykuppdrag. Ett
dykuppdrag kan innehålla en
eller flera dykningar.
Anm.
Minst två dykuppdrag till mer än
30 m.
Kursansvarig skola/centra/förband
Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum
Genomförande skola/centra/förband
Godkända skolor enligt Försvarsmaktens skrivelse ”Försvarsmaktens krav för yrkesdykarcertifikat”
Certifikat och Behörighet
Kursen uppfyller kraven för dykarledarcertifikat A 40.
Examination
Praktiska färdigheter examineras genom kontinuerlig uppföljning.
Eleven bedöms av dykarledare och dykarskola utifrån teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och
allmän lämplighet som dykarledare.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Försvarsmakten, (2010) RMS Dyk, FBF M7739-351081
Försvarsmakten, (2010) RMS Dyk Fält, FBF M7739-351082
Försvarsmakten, (2009) FM Handbok i Dykeritjänst, FBF M7739-350016
Försvarsmakten, (2009) FM Handbok i Dykeritjänst (CD skiva), FBF M7739-352021
Räddningsverket, (2004) Räddningsdykning, ISBN 91-7253-229-7
Arbetsmiljöverket, AFS Dykeriarbete
Övrigt
Genomförande skola skall utifrån denna kursplan upprätta en utbildningsinstruktion.