Mellanstadiet år 5

SARA BJÖRCK
Sara Björck heter jag.
Mitt huvuduppdrag är att vara klasslärare i
5a där jag undervisar min mesta tid.
So, svenska, matte och engelska undervisar
jag just nu i. Jag undervisar även
engelska i 5b.
I mitt uppdrag ingår att vara arbetslagsledare för arbetslag 4-6.
Jag är en av kommunens förstelärare och
tillsammans med övriga kolleger utvecklar
vi det formativa arbetet i klasserna.
Det bästa med mitt jobb är att få träffa, och
skapa relationer med både elever och föräldrar. Vi skrattar tillsammans varje dag.
Att få varje barn att äga sitt eget lärande är
viktigt i mitt arbete.
Jag bor i Eslöv tillsammans med min man
och våra barn.
NALINÉE STENBERG
Nalinée Stenberg heter jag och jag arbetar i 5B.
Där undervisar jag i svenska, matte och so.
Jag ingår i skolans Grön Flagg –grupp.
Jag har arbetat som lärare sedan 2007 då jag avslutande
min utbildning på Lärarhögskolan i Kristianstad.
Jag började arbeta som vikarie i kommunen och sedan
2008 har jag arbetat som klasslärare, och även som resurslärare, både på låg och mellanstadiet på Fridasroskolan.
Jag tror på ett gott sam-arbete mellan hem och skola, och
att detta är en viktig faktor för att skapa trygghet för
eleverna. En skola där eleverna känner glädje och lust att
gå till skolan, skapar en god lärande miljö.
Jag bor i Eslöv med mina två barn. På min fritid tycker jag
om att umgås med vänner och min familj, och mycket av
min tid går åt att följa med barnen på deras fritids aktiviteter som är handboll och hästridning. Jag gillar också att
träna och att läsa böcker helst då spännande böcker.
MAJA HEDLUND
Norrevångsskolan F—6
Mitt namn är Maja Hedlund.
Jag har arbetat som lärare sedan 2006
och är utbildad grundskollärare 4-9
med behörighet i matematik, NO och
SO.
Jag är mentor i åk 5 och undervisar i
matematik och SO.
Mitt huvuduppdrag som lärare är att
inspirera och väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära samt att ge dem
förutsättningarna för att utveckla sina
olika förmågor.
På skolan är jag också delaktig i arbetet med likabehandlingsplanen.
Mellanstadiet år 5
Kontakta oss
Sjuk- och friskanmälan 0413-64241
T
E-mail:
Sara Björck
[email protected]
Maja Hedlund
[email protected]
Nalinée Stenberg
[email protected]