CNC Märkverktyg - Metal Supply SE

CNC Märkverktyg
Pryors CNC Märkverktyg är en nålpräglingsmärkenhet som fungerar inne i en befintlig CNC
maskin. Den kan märka komponenter av varierande
storlekar och ytor. Detta verktyg är utmärkt för
märkning av serienummer, 2D Data Matrix koder,
logotyper och alfanumeriska texter.
»
»
»
Eliminerar processen att flytta arbetsstycken
mellan olika arbetsstationer, minska skrot pga
skador och spara kritisk produktionstid.
Kan märka serienummer, 2D Data Matrix-koder,
logotyper och alfanumerisk text.
Variabel kraftstyrning möjliggör optimal märkdjup
på material med olika densitet.
Översikt
En betydande orsak till skrotning och störningar i många tillverkningsmiljöer är pga flytning av
komponenter runt på verkstadsgolvet. Pryor CNC märkverktyg eliminerar behovet av att flytta
bearbetade komponenter till en separat arbetsstation för märkning, vilket avsevärt minskar risken för
skador på komponenten. Det är också perfekt när verkstad utrymmet är begränsat eftersom det kräver
ingen egen arbetsstation.
Den batteridrivna nålpräglings-märkhuvud märker en serie punkter som skapar mänskliga- eller
maskinläsbara inskriptioner, som ofta används för spårbarhet och spårning av komponenter.
Nålpräglingsverktyget är optimerat för att följa strikta internationella flyg- märknings standarder, där
nålprägling är den föredragna märkningsmetoden på grund av låga material spänningar. Batteriet är
löstagbart för att möjliggöra kontinuerlig drift vid laddning.
Verktyget är lätt att använda med hjälp av Pryors standard fönsterbaserad mjukvara som styr
märkningshuvudet via en Bluetooth-anslutning
-
Snabbt att skapa en layout med hjälp av en dra-och-släpp editor
-
Marka olika teckensnitt, bågmärkning, logotyper, alfanumerisk information och DM 2D-koder
-
Serienummer kan inkrementeras och duplikatkontrolleras automatiskt för att förhindra operatörs
fel.
-
Slagkraften är variabel, vilket möjliggör optimal märkdjup på material med varierande hårdhet.
BATTERI LIVSLÄNGD: över 3 timmar
kontinuerligdrift, 20 timmar standby
IP klassning: IP53
Produkter och lösningar från Servus/Pryor
» Portabel märking
» Handstämplar
» Lasermärking
» Graverade dynor
» Tillverkningsmjukvara
» Unik artikelspårning
» Bänkmaskin
» Produkt integrering
» Maskinvisionsystem
» Automatiserad
märkning
» Automotive VIN
märkning
» Aerospace märkning
» Dessutom kan Pryors egna mekaniska-, elektriska- och programmerings team
konstruera specialdesignade märksystem för att leverera den bästa lösningen för
alla tänkbara tillämpningar