GIH-Bladet oktober

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Nyhetsbrev Gymnastik- och idrottshögskolan
Oktober 2015
Rektorn har ordet
När jag skriver detta pågår Idrotts- och
hälsokonventet och det är härligt att se alla
entusiastiska människor här på GIH! Under
konventet delades priser Årets idrottslärare
ut till Alenka Horvat och Karin Hallin
Ahlström vid Riksgymnasiet i Örebro.
Förra veckan höll SUHF ett 20-årsjubileum
där ministern för högre utbildning och
forskning Helen Hellmark Knutsson deltog.
Här diskuterades högre utbildning och hur
den ska dimensioneras i framtiden.
Läs hela Rektorn har ordet
2015-års
idrottslärare
Svenska Idrottslärarföreningen delade i
år ut priset Årets idrottslärare i samband
med Idrotts- och hälsokonventet. Priset
delades mellan Alenka Horvat och Karin
Hallin Ahlström vid Riksgymnasiet i
Örebro – ett gymnasium för elever som
är döva, har en hörselnedsättning,
kombinerad syn- och hörselnedsättning
eller grav eller generell språkstörning.
Läs pressmeddelandet om Årets
idrottslärare
GIH medverkar på SACO-mässan
Mässan äger rum mellan den 2 och 4 december på Stockholmsmässan i Älvsjö. Hit
kommer gymnasieelever för att ta del av det utbud som finns att välja efter
gymnasiet. Totalt besöker nästan en tredjedel av alla avgångselever mässan och GIH
medverkar med sin monter som visar programutbudet och ett bildspel från olika
friluftsaktiviteter.
Varmt välkomna!
After GIH
för alumner
Det andra After GIH sker den 19
november mellan klockan 16:30 och
18:30 i personalrummet. Professor Mats
Börjesson föreläser då om LIVprojekten - unika studier där man
jämför resultaten för svenska folkets
levnadsvanor, motionsvanor, fysisk
aktivitet och fysisk
prestationsförmåga de senaste 20 åren.
Dessa projekt har genomförts 1990,
2000 och under 2014 och nu börjar
resultaten tas fram från den senaste
omgången.
Läs mer om After GIH
Gilla GIH på FB
Gå in på Facebook och sök efter GIH.
Gilla sidan och du får uppdateringar om
vad som händer på GIH, ser filmer och
bilder från olika aktiviteter. GIH
uppskattar även om du kommenterar
olika inlägg.
Kontakta gärna oss
Postadress
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Box 5626
114 86 Stockholm
Telefon
Växel: 08 - 120 537 00
Vaktmästare: 08 - 120 537 94
Detta utskick är skickat till , önskar du inte få flera utskick från GIH?
Klicka här för att avregistrera din adress
Postm an