KKTK1A Tillämpningsstudier Keramikkonst 1 A Höstterminen 2015

2015-06-10
HDK - HÖGSKOLAN FÖR DESIGN
OCH KONSTHANTVERK
KKTK1A Tillämpningsstudier Keramikkonst 1 A Höstterminen 2015
12 Högskolepoäng
Lärare: David Carlsson, Renata Francescon, Anders Fredholm samt gästlärare
Kursansvarig och Examinator: David Carlsson
Kursens syfte:
Kursen är en plattform för ett utforskande arbetssätt både konstnärligt och tekniskt inom ämnet
keramikkonst. Den syftar också till att lägga grunden för ett samtal om det egna skapandet och
hur detta kan förhålla sig till andras konstnärskap och till omvärlden. Kursen består av delmoment som under höstterminen blandar teknik-introduktioner och gestaltningsuppgifter med
lärarledda lektioner och individuell handledning.
Under kursen skall studenten:
Ges möjlighet att prova olika sätt att arbeta med keramik och lera, tekniskt, uttrycksmässigt
och idémässigt.
Få grundläggande kunskaper i glasyrteori
Söka och redovisa referenser som anknyter till det egna arbetet
Introduceras till och kunna använda sig av skolans verkstäder inklusive de på Nääs.
Prova vedbränning
V.36 Introduktionsvecka. Se separat schema.
Kursintroduktion samt även lite mer ingående information om terminsrapport och hur vi
arbetar med denna på keramikavdelningen. Vi pratar också om vad korridorsutställning är.
HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Kristinelundsgatan 6-8, Box 131, 405 30 Göteborg
031 786 00 00,
www.hdk.gu.se
1 (4)
2015-06-10
V. 37-39 Tryck på keramik och lera
Tre veckors intensivt arbete med olika trycktekniker inom det keramiska området. Första
veckan består av demonstrationer, genomgångar och introduktion till olika trycktekniker.
Veckan börjar med förberedelser för, och arbete med screen-teknik under ledning av YlvaWilhelmina Franzén.
7/9 Kursstart och intro kl. 10:00 i seminarierummet.
Kl. 13:00 kommer Ylva och presenterar sig själv samt går igenom hur man förbereder bilder
till screentryck.
8/9 och 9/9 får vi hjälp att förbereda och belysa ramar i textilkonsts tryckverkstad. På grund av
utrymmet gör vi detta med halva gruppen åt gången, var sin dag. De som inte är och
förbereder ram har workshop med Ylva. I båda fallen startar vi kl. 09:00
Torsdag10/9 kommer Paul Scott och har en hel dags teknikdemonstrationer och workshop.
Paul är världsledande när det gäller trycktekniker och keramik och han har skrivit flera böcker
i ämnet. På eftermiddagen håller Paul en föreläsning. Start kl. 09:00 i Seminarierummet.
Vecka 38 och 39
Eget arbete med tryck på keramik utifrån uppgift som presenteras vid kursstart.
Fredag 25/9 Genomgång i sal 505 kl. 9-15
2 (4)
2015-06-10
V. 43-47 Vad är det jag håller på med?
Under den här perioden får du introduktion till flera av de verkstäder som HDK keramikkonst
använder. Du arbetar utifrån uppgifter och teman med ett projekt där det viktiga är att prova
olika förhållningssätt, tekniker och tillvägagångssätt i arbete med lera. Kursen innehåller en
vedbränning och en reduktionsbränning. Det är därför rekommenderat att använda stengods
och porslin som material. Du kommer också att kunna använda andra bränningstekniker i
verkstaden på skolan.
Uppgift ett:
Vad är du bäst på? Tänk ut vilka egenskaper eller färdigheter inom keramikområdet som du
tycker är dina starkaste.
Tisdag 20/10
Samling på keramikavdelningen kl. 09:00. Vi åker till Nääs och startar med en visning av
ateljén och ugnarna samt en introduktion till vedbränning. Därefter kursintroduktion och
påbörjande av ett samtal om keramik, konst, lera, förväntningar på utbildningen och annat som
kan vara av intresse. Tanken är att detta samtal skall fortsätta under resten av kursen och
utvecklas i en kritisk reflektion. Under resten av dagen arbetar ni med uppgifter i ateljén på
Nääs.
Onsdag 21/10
Eget arbete på HDK
På eftermiddagen ger Charlotta en fördjupad introduktion till ugnsrummet och olika
bränningsmöjligheter.
Torsdag 22/10 och Fredag 23/10
Glasyrkurs med Anders Fredholm. Samling i Seminarierummet kl. 09:00 Undervisning
torsdag och fredag kl. 9-16. Under fredagen kommer Anders även att ha en verktygsworkshop där ni gör egna verktyg för lerarbete.
V.44
Uppgift två: Välj ett föremål som du gjort under första veckan och tag med detta till tisdagens
träff.
Uppgift tre: Välj en referens i form av en annan keramiker som på något sätt skall influera
ditt arbete under de kommande veckorna. Var och en presenterar sin referens med 10 bilder.
Dessa sammanställs som PDF eller Powerpoint-presentation och skickas med e-post till
[email protected] samt [email protected] senast måndag 26/11
Tisdag 27/11
Vi samlas i seminarierummet 10:00. Kort presentation av vad som hänt sedan sist samt
redovisning av uppgift två. Resten av dagen arbetar ni i ateljén utifrån uppgift två och tre.
Dagen avslutas med gemensam genomgång.
3 (4)
2015-06-10
V. 45 Eget arbete
Tänk på att allt som måste skröj-brännas inför Nääs skall vara klart i slutet av veckan. Under
veckan får ni också sätta och bränna en reduktionsugn.
V. 46
Tisdag10/11 – onsdag 11/11
Vedbränning på Nääs. Allt som skall brännas skall vara glaserat och packat för frakt från HDK
kl. 08.00 på tisdagen. Vi bränner tillsammans i Fast-fire ugnen Elinor. Övernattning på
vandrarhemmet strax intill skolans lokaler. Kost och logi 300:-/student.
Torsdag 14/11 Glasyrkursen med Anders fortsätter i seminarierummet kl. 9:30-16:30
Fredag 13/11: Vi öppnar ugnen och går igenom resultatet. Samling på HDK 08:00 alt. På
Nääs kl. 09:00
V. 47
Mån- torsdag: Eget arbete.
Fredag: Slutgenomgång i Sal 505 kl. 9-16
Terminsgenomgång
2015:
V. 1
Torsdag 7/1: Inlämning av terminsrapport
V.2
Onsdag 13/1: Glasyr med Anders
Torsdag14/1: Terminsgenomgång. Individuellt samtal med lärarna från keramikavdelningen
utifrån terminsrapporten och valda arbeten från terminen. Ca 30 min/student. Separat schema
kommer.
4 (4)