Välkommen!

Lövgärdet
Inter
Onsdag
17 april
kl 15.
onnected
Community Art – konstens
förändringskraft i lokalsamhället
Mingel, mat och musik med ninety´6
Onsdag 17 april kl. 15.00 – 18.30
Kryddan – Lövgärdets Centrum
Öppet hus för alla som är intresserade av att nätverka kring kulturen i Lövgärdet – och i världen.
Vad kan vi, vad vill vi, vem gör det?
15:10 15:20
15:40
16:00 16:20
16.30
17.15
17.35
17.55
Välkomna! Ida Rosell och Peter Rundkvist från Utveckling Nordost, Katrin Öberg från Kryddan
Vad är Community Art? Möjligheter och utmaningar David Karlsson, Nätverkstan
Teater Die Bühne i Lövgärdet Birte Niederhaus, regissör, författare
Skype samtal med Ian Bruce Birte Niederhaus samarbetspart i Sydafrika
Vad gör Stena Fastigheter för kulturen? Sari Isberg, Stena Fastigheter
Paus med mat från Stödnätverket i Lövgärdet och live music med ninety´6
Vilken cirkus i Angeredsteatern! Teaterchef Ulrich Hillebrand berättar om nya projekt
Från Johannesburg till Göteborg Wisaal Abrahams från Sydafrika berättar om sin verksamhet
Skypesamtal med Thabiso Molefe Wisaal Abrahams samarbetspartner i Sydafrika
Kryddan på Lövgärdet Centrum, Vaniljgatan 29. Spårvagn 4, 8 och 9 Till Angereds Centrum. Därifrån buss 75 eller 77. Vill du veta mer?
Kontakta Ida Rosell, [email protected]goteborg.se, 031-365 22 47 Följ oss på: www.utvecklingnordost.se
Välkommen!
Utveckling Nordost är en satsning från Göteborgs Stad och EU, som drivs av det kommunala bolaget Utveckling Nordost AB. Satsningen genomförs
i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg, Business Region Göteborg AB, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen
samt trafikkontoret. Den förverkligas av människor som bor, verkar i och besöker nordost. www.utvecklingnordost.se | facebook.com/utvecklingnordost