Idéer artdatamöte mars

Artdatamöte i Örebro 21-22 april 2015
Tisdag 21 april – Livin´ hotell och vandrarhem, Järnvägsgatan 22
Lunch från 11.30 på Livin´ hotell och vandrarhem
13.00 – 15.00 Skyddsklassade data och sekretess
 Inledning – Helena Rygne, Lst Örebro
 Säker hantering av skyddsklassade data – Jan Edelsjö/Marit Persson, ArtDatabanken
 Signalsökning med Artportalskopplingen – Per Flodin, Lst Södermanland
 Vägledning för sekretesshantering av känsliga arter – Helena Lager, Lst Kalmar
Kaffe
15.30 – 17.00 Fåglarna i Artportalen
 Fåglarna flyttar in i nya Artportalen – Johan Nilsson/Per Flodin, ArtDatabanken
 Artportalsdata för utvärdering av våtmarksrestaureringar – Tomas Pärt, SLU
 Tid för frågor och diskussion
Ca 17.15 Exkursion till Oset/Rynningeviken (troligen på cykel)
Guidning av kommunbiolog Mats Rosenberg
Middag i fält ca kl 19
Foto: Mats Rosenberg
Onsdag 22 april – Länsstyrelsen, Stortorget 22
08.30 – 12.00 Andra myndigheters tillgång till artdata
 Skogsstyrelsens arbete med att få tillgång till artdata – Pär Nyman, Skogsstyrelsen
 Nationellt projekt: Artskydd i skogen – Tove Thomasson, Skogsstyrelsen
 Trafikverkets arbete med artuppgifter – Torbjörn Persson/Erik Sjödin, Trafikverket
 Artdata i kommunens naturvårdsarbete - Thomas Strid, Huddinge kommun
 Tid för frågor och diskussion
(Kaffe ca kl 10.00)
12.00 Avslutning och lunch
Praktisk information:
Lokaler
- Tisdag 21 april: Livin´ hotell och vandrarhem, karta
- Onsdag 22 april: Länsstyrelsen Örebro, karta
Ingen konferenskostnad
Begränsat antal platser. Projektet bekostar konferensavgift (inkl mat och fika)
för ca en deltagare per länsstyrelse samt för övriga inbjudna projektdeltagare
och medverkande.
Hotell
Boende bokas och betalas av var och en. Vi har bokat upp ett antal enkel- och
dubbelrum samt några vandrarhemsrum på Livin´ hotell och vandrarhem,
http://www.livin.se/ (statligt ramavtal finns för hotellrummen).
Rummen är preliminärbokade till och med fredag 3 april.
Telnr: 019-31 02 40
Ange bokningsnummer: 73684
Livin´ hotell och vandrarhem ligger på Järnvägsgatan 22.
Anmälan
Anmälan senast fredag 3 april. Anmäl dig här!
Frågor
Ev. frågor kan ställas till
Helena Rygne, tel 010-224 87 64
eller
Per Flodin, tel 010-223 42 87
Välkommen!