7 oktober 2015 8 oktober workshop Konferenslokal: 7A

16:e upplagan
7 oktober 2015
8 oktober workshop
Konferenslokal: 7A Konferens, Odenplan, Stockholm
Ordförande: Ragnar Lindblad
Silas Olsson, Manager, International
Cooperation, eHealth, SICS Swedish ICT
Anders Sylvan, Landstingsdirektör,
Västerbottens Läns Landsting
Britta Wallgren, VD, Capio S:t Görans
sjukhus
Britt-Marie Ahrnell
Författare och konsult, anhörig och debattör
Josefin Landgård, VD, Kry.se
Sergio Garay, Projektchef, Hälsostaden
Ängelholm
Stefan Lundberg, Universitetslektor, KTH
Anders Weilandt, CEO, DiabetesTools
Sara Meunier, CTO, Inera
Karin Bengtsson, e-strateg,
Kommunförbundet Stockholms Län
Catarina Dahlöf, Regiondirektör,
Region Halland
Karin Landh, Media and Communication
Team, EU Kommissionens Representationskontor i Sverige
Agneta Granström, Landstingsråd (MP) och President of AER eHealth Network,
Norrbottens Läns Landsting
Lars-Åke Johansson, VD, Alkit Communication
Ronald den Braven, EMEA Consulting Engineer Malware, PaloAlto Networks
Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica
Hans Winberg, Generalsekreterare,
Leading Healthcare
Sara Lei, Styrelseledamot, SYLF
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd
(FP), SLL Niklas Eklöf, Utredare, Sociastyrelsen
Jaakko Hallila, Manager of International Affairs, Södtra Österbottens förbund
Stuart Anderson, Professor of Dependable Systems, University of Edinburgh School of Informatics
Per Iversen, Verksamhetschef, Hudiksvall
Kommun
HEMSIDA
www.hosit.se
NÄTVERK
HoSIT
ARRANGÖR
@HoSIT13
I höst är det dags igen!
– Denna gång i sprillans nytt format
Ragnar Lindblad, grundare och ordförande HoSIT
Christer Maskåll, grundare HoSIT
För sextonde gången ordnar vi en mötesplats om eHälsa och framtidens vård och omsorg. I Sverige pratar vi mycket om att vi måste införa de
gemensamma lösningarna och att vi måste se till att få nytta av de gjorda investeringarna. Det kräver fortsatt samarbete och gemensamma
insatser. På HoSIT får du möjlighet att träffa dina kollegor som befinner sig i samma situation, med samma utmaningar.
Bland pärlorna i programmet hittar du inblickar i vårdgivarnas utmaningar, nationella standarder på frammarsch, inspiration från andra verksamheter
och stora förändringar i stora regioner.
För att maximera ditt utbyte av konferensen upprepar vi också en av förra årets favoriter, runda-bordssamtalen. Här kan du diskutera vidare med
föreläsarna och de andra deltagarna.
Vi ses i oktober!
Ragnar Lindblad, grundare och ordförande HoSIT
Christer Maskåll, grundare HoSIT
Programchefen har ordet
Lisa Bergström, Programchef
[email protected], tel: 08 676 01 40
Det är glädjande att se vilken naturlig diskussionsarena som HoSIT har kommit att bli under de åren som jag arbetat med konferensen.
Det är viktigt att diskutera hur Svensk vård ska ta sig framåt – och jag tror vi alla är överens om att förutsättningarna finns – men frågan är just
HUR ska vi göra för att kunna erbjuda en sjukvård som gynnar patienterna likväl som drivs på ett effektivt sätt?
Vi har lanserat flertalet nya inslag i agendan som bland annat Studio HoSIT, rundabordsdiskussionerna, 1-1 möten, workshops, fokussessioner
och demosessioner allt för att du som deltagare ska kunna få det bästa utbytet för dig samtidigt som alla aktiviteter är noga utvalda för att
främja diskussion.
I år bjuds det på ännu mer överraskande nyhetar– bland annat flyttar konferensdagarna isär. Med andra ord kommer HoSIT-konferensen vara 1
dag i höst, men allt annat kommer att vara precis som vanligt. Vi har fått önskemål om en kortare konferens då det möjliggör för fler inom vården
att delta men också så möjliggör detta att vi kan välkomna nätverket att träffas oftare.
Jag ser fram emot ett spännande HoSIT-år
Hör gärna av dig till mig om du har frågor, funderingar eller förslag
Med Vänlig Hälsning
2
Program - konferensöversikt
Agenda - 7 oktober 2015
08:30 Café HoSIT
09:10
Ordförande Ragnar Lindblad öppnar HoSIT XV
09.30
Rapport och Aktuellt: 3R
10.00
Internationell utblick – ”Så kan man också göra”
10:30
Kaffe och 1-2-1 möten i utställningen
11:00
Power Hour – 3 röster om Framtidens vård
12:00
HoSIT Rundabordssamtal
12:30
Sammanfattning av Rundabordssamtal
12:45Lunch
13:40Demosessioner
14:00
Fokussessioner (5 spår ledning – förändring – utveckling - Interoperabilitet - Kommun)
15.00
Kafferast och möten i nätverksytan
15:30
Fokussessioner (5 spår ledning – förändring – utveckling - Interoperabilitet - Kommun) 16.30
AfterHoSIT – Kvällsöppet med Ragnar Lindblad
16.30
Dagens Ledare – StudioHosit
- 10 minuter intervju med Ledare 1
- 10 minuter intervju med Ledare 2
- 10 minuter intervju med Ledare 3
- 30 minuter debatt
17.00
Mingelbaren öppnar (lättare mat och dryck)
17.30
Vården från den andra sidan – Svensk vård ur patientperspektivet
18.00Nätverkssession
18.45
Underhållning & mingel
Agenda - 8 oktober 2015
09.00 -12.00 Workshop (separat anmälan krävs)
3
Konferensprogram
7 oktober
n 08.30 Café HoSIT – Värm upp och smygstarta nätverkandet under den mycket uppskattade Cafésessionen
n 09.10 Ordförande Ragnar Lindblad öppnar HoSIT XVI och hälsar välkommen
HoSIT
n 09.30 Rapport och Aktuellt: 3R – Framtidens vårdinformationsmiljö
Sveriges tre största regioner, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, samarbetar nu för första gången för att gemensamt kravställa och upphandla framtidens vårdinformationsmiljö och ge vården modernare stöd för informationsutbyte än dagens journalsystem. Hör mer om ambitionerna
bakom samarbetet och status för det konkreta arbetet.
Daniel Forslund,
Innovationslandstingsråd (FP), Ordförande i 3R politiska styrgrupp,
SLL
n 10.00 Internationell utblick – ”Så kan man också göra”
Varje år bjuds en Internationell Keynote-talare in för att presentera ett praktikfall kring ett relevant projekt som noga utvalts för att inspirera,
utbilda och motivera.
n 10.30 Kafferast och möten i nätverksområdet
4
Konferensprogram
7 oktober
n 11.00 POWER HOUR – 3 röster på 60 minuter
Genom att kombinera ny teknologi med ledande medicinsk kompetens har vi byggt en plattform för att möta vården digitalt. KRY gör det möjligt
för patienter att träffa läkare via videomöte och få hjälp med besvär som varken kräver fysisk undersökning eller provtagning för att diagnostisera,
och därför går bra att behandla på distans.
Josefin Landgård
VD
Kry.se
Från prat till praktik. Vi tittar in i ett verkligt e-hälsoprojekt från behovsanalys Q utveckling Q leverans av TriabetesClinic och TriabetesGo på
Astrid Lindgrens barndiabetesklinik. Ett komplext distansvårdssystem som tydligt stöd för effektivisering av vårdprocessen.
• Förståelse för klinikens arbetsflöde och patientens vardag, är nyckeln
• Användarupplevelse är i längden helt avgörande
• IT är – vare sig lösningen eller problemet, utan – verktyget för radikal förändring av vårdleveransen. Den processen är i sin tur inte främst teknisk, utan en HR-fråga
Anders Weilandt,
CEO,
DiabetesTools
Sömlös sjukvård – Hälsostaden Ängelholm för samman landsting och kommun under Ängelholms Sjukhus tak. Syftet är tt öka tillgängligheten,
erbjuda vård och omsorg på rätt nivå samt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus.
• Hur kan man leverera bättre vård till patienterna?
• En chef för all vård – vilka är nyttovinsterna?
• Sömlös sjukvåd – vad betyder det i praktiken?
Sergio Garay,
Projektchef,
Hälsostaden Ängelholm
n 12.00 Rundabordsdiskussion
”e-” och fasa?
Diskussion baserad på inspiration eller tankar från
Power Hour
• Vad behövs för att driva framgångsrika e-hälsoprojekt på din arbetsplats?
• Vilka hinder eller utmaningar finns för att ta nästa steg?
• Vilka framgångsrecept finns för ett lyckat projekt?
12.30 Sammanfattning av Rundabordsdiskussion
n 12.45 Lunch och möten i nätverksområdet
n 13.40 Demosessioner
APPLIKATION
BIG DATA
MOBILITET
ANALYS
5
Konferensprogram
7 oktober
14.00 Fokussessioner - välj mellan 5 spår
Spår 1 - Ledning
n 14.00-14.30 Ledning i Region Halland
I Region Halland pågår just nu ett förbättringsarbete baserat på IVO’s rapport ”Ut led...” som genomförts regionalt och som kräver ledarskap på
alla plan. Arbetet sker nära första linjens chefer och är ett mycket spännand långsiktigt arbete för regionen.
Catarina Dahlöf,
Regiondirektör,
Region Halland
n 14.30-15.00 Effekthemtagning och nyttorealisering
Det har väl dokumenterats i ledarskapslitteratur att “det som går att mäta kan förvaltas,” och, tvärtom, “det som inte går att mäta förtjänar lite
eller ingen uppmärksamhet.” Därmed är det kritiskt att nyckeltalen mäter dessa vitala aktiviteter och processer som övervakar organisationens
hälsa. Framtidsvisionen måste stödjas av identifikationen av HUR (strategi), VAD (mål), VEM (kritiska framgångsfaktorer), Vilka (nykeltal) och
handlingsplanen (nyckelåtgärder).
• Hur beräknar man nyttan för och kostnaden för strategiska e-hälsoprojekt?
• Hur skapar man rätt förutsättningar för att realisera nyttan i verksamheten?
• Vilka utmaningar ar verksamheten att följa de Nationella riktlinjerna?
n 15.00-15.30 Kafferast och möten i nätverksområdet
n 15.30-16.00 Ledarskap i tider av krav och förändring
Hans Winberg från Leading Health Care, den ledande tankesmedjan inom organisation och ledning av hälso- och sjukvård kommer i dena session
att vända upp och ner på begreppet ledarskap, väcka flera tankar om hur man leder och ge sin syn på just ledarskap inom svensk vård.
Hans Winberg,
Generalsekreterare,
Leading Healthcare
n 16.00-16.30 Gruppdiskussion
6
Konferensprogram
7 oktober
14.00 Fokussessioner - välj mellan 5 spår
Spår 2 - Förändring
n 14.00-14.30 Integritet och en vård i förändring
Hur integritet, arbetsflöde och hälso-och sjukvården påverkas i och med att gränserna mellan egenkontrollerad hälsa och traditionell sjukvård
vävs samman. I en tid där individer är mer uppkopplade och utför egenmätning uppstår en konflikt med hur informationen ska kunna komma till
individens nytta i samarbetet med sjukvården?
• Trender inom eHälsa – vilka utmaningar väntar?
• Hur etablerar vi ett samarbete mellan individen och den professionella vårdgivaren som tar tillvara på alla digitala möjligheter och som samtidigt säkerställer integriteten för individen?
• Vad krävs för att vi ska kunna ta ett kvantumsteg och samtidigt behållla fokus på integritet?
Anders Strömberg,
VP Marketing,
Advenica
n 14.30-15.00 Mina vårdflöden
Mina vårdflöden är ett stort samarbetsprojekt som delfinansieras av Vinnova och projektleds av Stockholms läns landsting (SLL). Syftet med
projektet är att skapa nya och innovativa e-tjänster för invånare och ökad innovation kring patientlösningar.
Talare annonseras inom kort
n 15.00-15.30 Kafferast och möten i nätverksområdet
n 15.30-16.00 Generation Y – vad blir effekten?
Personer födda på 80-90-talet, är födda och uppväxta med teknik som förutsättning. Sara Lei är tidigare AT läkare i Kiruna som idag är styrelseledamot i SYLF och ledamot i Läkarförbundets Förhandlingsdelegation och arbetar som legitimerad läkare på Södersjukhuset, vo internmedicin.
Under denna punkt får du lyssna till Saras tala utifrån ett föryngringsperspektiv i sjukvården och de organisatoriska/tekniska förutsättningarna
för att driva förändring. Sara Lei,
Styrelseledamot
SYLF
n 16.00-16.30 Gruppdiskussion
7
Konferensprogram
7 oktober
14.00 Fokussessioner - välj mellan 5 spår
Spår 3 - Utveckling
n 14.00-14.30 Secure, Connected and Highly Available Care Environments in Healthcare
The deployment of electronic health record (EHR) systems, the proliferation of digital medical devices, and the daily use of mobile devices by
your practitioners, have significantly increased your exposure to cyber threats.
• Understand Today Threat Landscape
• Gain insight into specific healthcare cyber security concerns
• Discover methods of how to gain more visibility and control in your network
Ronald den Braven,
EMEA Consulting Engineer Malware,
PaloAlto Networks
n 14.30-15.00 Mobila arbetsmetoder
Visionen om en effektiv och patientnära vård kan nu ytterligare förstärkas genom säkra mobila lösningar som ger vårdpersonal och patienter
direkt tillgång till patient- och vårdinformation. Tillväxtländernas konsumenter har normalt en större aptit på mobila vårdlösningar eftersom
infrastrukturen ser annorlunda ut. Det finns också en mer utbredd acceptans och incitamenten är större för att använda mobil utrustning och
mobila vårdtillämpningar
• Hur kan den mobila utvecklingen förändra sjukvården?
n 15.00-15.30 Kafferast och möten i nätverksområdet
n 15.30-16.00 Gemensam strategi för vårdinformationsstöd
Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge förenas sedan 90-talet av att de använder samma journalsystem. De
har också i många år samarbetat kring vidareutveckling av systemet. Men nu har de tagit samarbetet ett steg längre. Innan sommaren tog de fem
landstingen gemensamt fram underlag för en gemensam strategi för det som de kallar framtidens vårdinformationsstöd.
n 16.00-16.30 Gruppdiskussion
8
Konferensprogram
7 oktober
14.00 Fokussessioner - välj mellan 5 spår
Spår 4 - Interoperabilitet
n 14.00- 14.30 Interoperabilitet – samverkan ur fyra perspektiv
En genomgång av de fyra perspektiv som måste beaktas för att uppnå interoperabilitet inom en verksamhet. Socialstyrelsen har ett nationellt
samordningsuppdrag kring arbetet med en gemensam informationsstruktur och vidareutvecklar och förvaltar verktyg för att uppnå semantisk
interoperabilitet.
• Vilka är de fyra perspektiven på interoperabilitet?
• Varför är det viktigt att ta hänsyn till alla fyra vid it- och verksamhetsutveckling?
• Vilka verktyg förvaltar och tillhandahåller Socialstyrelsen för att uppnå interoperabilitet?
Niklas Eklöf,
Utredare,
Sociastyrelsen
n 14.30-15.00 Interoperabilitet och samverkan mellan system
Standardiserade metoder för informationsförsörjning ger effektiva möjligheter till utveckling av nya e-tjänster, där en enda anslutning kan
återanvändas för informationsförsörjning till många e-tjänster.
Sara Meunier,
CTO,
Inera
n 15.00-15.30 Kafferast och möten i nätverksområdet
n 15.30-16.00 Internationell standard för interoperabilitet inom vården
HL7 är en internationell organisation bestående av experter inom hälso- och sjukvård som samarbetar för att skapa standarder för utbyte,
hantering och integration av elektronisk hälsoinformation. HL7 arbetar primärt med klinisk och administrativ information. HL7 arbetar för
att sprida användandet av standarder för att öka effektiviteten inom hälso- och sjukvård.
n 16.00-16.30 Gruppdiskussion
9
Konferensprogram
7 oktober
14.00 Fokussessioner - välj mellan 5 spår
Spår 5 - Kommun
SPÅRMODERATOR: Karing Bengtsson, e-hälsostrateg, KSL
n 14.00-14.30 Active Ageing Population
Det europeiska konsortiet InnoLIFE, där KTH ingår, har fått 700 miljoner euro i EU-medel för att arbeta med innovationer för ett hälsosamt liv och
ett aktivt åldrande. Tanken är att med teknikens hjälp skapa en god organisation för att se till att hälsovården blir så effektiv och användarvänlig
som möjligt.
Stefan Lundberg,
Universitetslektor,
KTH
n 14.30-15.00 Välfärdsteknologi som förutsättning för en god omsorg
Utvecklingen av ny och bättre välfärdsteknologi för äldre möts med stort intresse från landets kommuner och kommunpolitikerna är positiva till
en fortsatt satsning på it och teknikstöd inom äldreomsorgen. Hur använder man den befintliga teknologin för att öka levnadskvaliteten för de
äldre och samtidigt ge den bästa tänkbara vården?
n 15.00-15.30 Kafferast och möten i nätverksområdet
n E-hemtjänst - vad har vi lärt oss?
Hemtjänst via digitala kommunikationslösningar är tänkt att vara en del i det ordinarie utbudet av äldreomsorg. E-hemtjänst ökar kvaliteten i
omsorgen genom att användarna upplever ökad trygghet, självständighet, aktivitet och delaktighet detta utan att integriteten minskar.
• Vad har vi lärt oss de senaste åren?
• Vilka blir effekterna för de äldre?
• Vad säger vårdpersonalen?
n 16.00-16.30 Gruppdiskussion
10
Konferensprogram
7 oktober
n 16.30 AfterHoSIT – Kvällsöppet med Ragnar Lindblad
I år bjuder vi in till ett lärorikt likväl som underhållande kvällsprogram. Under kvällen bjuds det på debatt i HoSIT Studio, föreläsningar,
nätverkande och såklart underhållning!
16.30 Dagens Ledare – StudioHosit
I äkta talkshow-anda välkomnar vi nyckelpersoner inom svensk vård till HoSIT-scenen. Varje person intervjuas av Ragnar lindblad och
intervjuerna följs av en debatt med samtliga studiodeltagare.
Intervju med Anders Sylvan,
Landstingsdirektör,
Västerbottens Läns Landsting
Intervju med Britta Wallgren,
VD,
Capio S:t Görans sjukhus
30 minuter debatt
n 17.00 Mingelbaren öppnar (lättare mat och dryck)
n 17.30 Vården från den andra sidan – patientens perspektiv
Tekniken skapar möjlighet att göra allvar av fina ambitioner om ökad
personcentrering och patientfokus. Men kommer vården att våga riva
sina historiska och hierarkiska gränser och murar och släppa in oss?
• Patienten alltid först - till någon annan?
• Om kontaktfobi och kroniskt stuprörssyndrom
• Vi är beredda - är vården?
Britt-Marie Ahrnell, Författare och konsult, anhörig och debattör i cancervården, Ahredo AB
n 18.00 Nätverkssession
n 18.45 Underhållning, musik och Mingelmiddag
n 22.00 tack för detta år
11
!
an
r
ä
g
e
B
På
Dag 2 - 8 oktober - Workshop
Fördjupande Workshop – HoSIT den 8 oktober kl. 09.00 - 12.00
”Innovationer och policy i EU för ICT, hälsa och demografiskt åldrande”
Silas Olsson med gäster
Demografiskt åldrande är en global utmaning men dessbättre öppnas också nya möjligheter!
I Sverige, för närvarande, är nästan 20% av befolkningen 65 år eller äldre. Analyser visar att vid år 2030 kommer
23%, eller 125 miljoner människor i EU, att vara 65 år eller äldre. Utmaningar inkluderar påfrestningar för
individer och familjer samt finansiella bördor med åldersrelaterade sjukdomar och vårdbehov, exempelvis
kroniska sjukdomar.
Möjligheterna är många och inkluderar ett aktivt och hälsosamt åldrande, innovationer, sociala innovationer, samproduktion av hälsa (patient, anhöriga och vården), ett engagerande från industrin, nya jobb,
nya tillväxtmarknader och exportmöjligheter. I detta kontext kommer information och kommunikationsteknologier (ICT) att vara en strategisk resurs för innovationer och nya lösningar.
n Frågeställningar och diskussionsområden:
• Vad är EU:s politik och prioriteringar angående det demografiska åldrandet och ICT ur ett innovationsperspektiv?
• Vilka EU-initiativ, program etc. finns för att stödja ICT (eHälsa) baserade lösningar för att möta det demografiska åldrandet?
• Internationell utblick och vad händer i europeiska regioner för att med ICT baserade innovationer möta utmaningarna med det demografiska åldrandet?
• Stora EU-anslag finns i program och initiativ för utveckling och innovationer – hur kan du gå tillväga för att få stöd i dina projekt?
Q&A session med representanter från vården, näringsliv, akademi och
användare under ledning av Silas olsson.
Workshopen syftar till att ge en insikt i EU’s initiativ och program kring att utveckla ICT-baserade produkter och tjänster som ett stöd
för vård- och omsorgssektorn att klara de nya patient- och medbogarkraven som en följd av en åldrande befolkning. Handlingsplaner,
praktiska exempel från olika representanter från vårdsystemet likväl som interaktiva inslag i form av diskussion och frågestund bjuds
under denna ca 3 timmar långa Workshop.
Workshopen hålls på svenska med vissa inslag på engelska.
Varmt välkomna!
Ragnar Lindblad, Ordförande HoSIT
Silas Olsson, Manager, International Cooperation, eHealth, SICS Swedish ICT
Medverkande gästföreläsare
12
Karin Landh, Media and Communication Team,
EU Kommissionens Representationskontor i Sverige
Per Iversen, Verksamhetschef, Hudiksvall Kommun
Agneta Granström, Landstingsråd (MP) och President
of AER eHealth Network, Norrbottens Läns Landsting
Jaakko Hallila, Manager of International Affairs,
Södtra Österbottens förbund
Lars-Åke Johansson, VD, Alkit Communication
Stuart Anderson, Professor of Dependable Systems,
University of Edinburgh School of Informatics
Madeleine Hedin, Verksamhetsutvecklare, Hudiksvall
Kommun
Henrik Moberg, Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet, Regeringskansliet
Program
n 09.00 Ragnar Lindblad, Ordförande HoSIT; Välkomsthälsning
Silas Olsson, Ordförande HoSIT Workshop. Manager International Cooperation, Area eHealth, SICS Swedish ICT; Introduktion
n 09.10 Karin Landh, Projektledare för kommunikationsaktiviteter, avdelning press, media och kommunikation, EU
Kommissionens Representationskontor i Sverige; EU, översikt, politisk agenda, innovationer
n 09.25 Silas Olsson; Manager International Cooperation, Area eHealth, SICS Swedish ICT; EU:s Initiativ och program inom
“Health ICT/eHealth, Demographic Ageing and Silver Economy Strategy”
n 09.40 Agneta Granström, Landstingsråd (MP) Norrbottens Läns Landsting, President of AER eHealth Network, Assembly of
European Regions (AER); EU Regionkommitténs Strategiarbete med eHälsa
n 10.00 Stuart Anderson, Professor, Deputy Head School of Informatics, University of Edinburgh, Scotland, UK; Activities in
eHealth to Strategically Support the Scottish Government´s Priorities in Health & Care to Meet with Demographic Ageing”
[presentation in English]
n 10.20 Kaffe, Frukt
n 10.40 Jaakko Hallila, Manager, International Affairs, Regional Council of South Ostrobothnia, Finland; How Region Ostrobothnia
in Finland uses EU Programs and Funds for Strategic Developments in Health and Care
[presentation in English]
n 11.00 Lars-Åke Johansson, VD, Alkit Communications; Är EU-projekt ett måste för ett Utvecklingsföretag i Sverige?
n 11.15 Madeleine Hedin, Verksamhetsutvecklare och Per Iversen, Verksamhetschef, Hudiksvall Kommun; Finns det Incitament
för en Kommun att engagera sig i EU-projekt?
n 11.30 Paneldiskussion och frågor/svar mellan workshopdeltagarna och talarna.
Ordförande, Silas Olsson. Medverkande i panelen är dagens talare samt Henrik Moberg, Kansliråd, Enheten för Folkhälsa och Sjukvård,
Socialdepartementet.
n 12.00 Slutord, lunch & nätverkande
13
Medverkande i programmet
BRITT-MARIE AHRNELL
Författare och konsult, anhörig och debattör i cancervården, Ahredo AB
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Patientperspektiv
Nytänkande
Patientfokus
2013 skrev Britt-Marie Ahrnell ett uppmärksammat öppet brev i Dagens amhälle om hur hon och hennes man upplevdel cancervården. Till vardags
arbetar Britt-Marie i styrelser och som konsult och författare med fokus på komplex tjänsteverksamhet. Organisationsbeskrivning: Britt-Marie
deltar som anhörig debattör. I sitt bolag Ahredo AB har hon fokus på komplexa tjänsterorganisationers möte med sin kund.
DANIEL FORSLUND
Innovationslandstingsråd (FP), SLL
Daniel är Sveriges första innovationslandstingråd. Daniel arbetar inom Stockholms läns landsting med ansvar för innovation, eHälsa, IT-utveckling och
patientnära tjänster.Daniel är statsvetare (pol.mag.) och arbetade tidigare som Chefsstrateg för vårdutveckling på Vinnova och innan dess som kansliråd
på Socialdepartementet med ansvar för regeringens nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens
informationshantering och IT-utveckling. Han har erfarenhet från kvalificerat förhandlings- och lagstiftningsarbete, och var också ansvarig för en rad
internationella samarbetsprojekt på eHälsoområdet.
BRITTA WALLGREN
VD, Capio S:t Görans sjukhus
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Engagerat ledarskap
Utveckling
Värdeskapande
Britta Wallgren, VD Capio S:t Göran sedan 2009, medlem av koncernledningen i Capio AB sedan 2009. Capio S:t Göran är landets enda offentligfinansierade och privatägda akutsjukhus. 2012 vann Capio upphandlingen och fick förtroendet att fortsätta driva vården vid sjukhuset. Britta är
anestesiolog och började sin anställning på S:t Görans sjukhus 1991 och har således arbetat på S:t Görans sjukhus under driftsformer, initialt förvaltningsstyrt landstingsuppdrag sedan landstingsägt bolag, börsnoterat bolag och sedan 2006 ägs Capio AB av Nordoc Cappital och Apax. Innan Britta
blev VD har hon varit verksamhetschef för anestesikliniken samt läkarchef på anestesikliniken. Intresset för verksamhetsutveckling med digitalt stöd
började på tidigt 2000-t då Britta införde schema planeringssystemet Time Care för läkare. Britta var ledamot av regeringens välfärdsutvecklingsråd
2010-2012. 2012 fick Capio S:t Göran IT i vårdens stora pris och Britta blev utsedd till Influencer of the year av Strategi Torget året innan.
STEFAN LUNDBERG
Universitetslektor, KTH
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Reflexion
Utmaningar
Enkelhet
Stefan har både i sitt yrkesliv utanför akademien och inom haft bostads- och boendefrågor som sitt huvudsakliga område. I slutet av 70-talet
arbetade han med forskningsuppdrag från Byggforskningsrådet kring segregationsfrågor i samband med saneringen av Stockholms innerstad
och i början av 80-talet med ungdomars etablering på bostadsmarknaden, vilket också finansierades av Byggforskningsrådet. Under många år
arbetade Stefan med utvecklings- och utredningsuppdrag för SABO som i mitten av 90-talet ledde till ett utvecklingsprojekt där Ericsson och
Svenska Bostäder tillsammans satte upp ett fullskalelaboratorium för att testa nya tjänster och affärsmodeller baserad på den nya infrastruktur
som då växte fram (Internet). År 2005 återgick Stefan tillbaka till akademin och deltar sedan 2008 med att bygga upp ett forskningslaboratorium
där den nuvarande forskningen handlar om teknik som underlättar kvarboende för äldre människor.
14
Medverkande i programmet
ANDERS STRÖMBERG
VP Marketing, Advenica
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Hopp
Utmaningar
Mänsklig
Anders Strömberg har mer än 15 års erfarenhet från arbete med nationell och internationell hälsovård från företag såsom Hewlett-Packard, Siemens och
HemoCue. Anders har lanserat ett flertal medicintekniska produkter för sjukvården vilka har integrerats med IT-lösningar som hanterar patientinformation.
Idag är han marknadschef på cybersäkerhetsföretaget Advenica.
KARIN BENGTSSON
e-strateg, Kommunförbundet Stockholms Län
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Individens fokus
Förbättringar
Personcentrerad
Ansvarar för utveckling av regionens eHälsa för kommunerna i Stockolms län. Jag är socionom med bakgrund i Socialtjänsten. Under de senaste
10 åren har jag arbetat med processutveckling och verksamhetsutveckling som stöds av IT.
NIKLAS EKLÖF
Utredare, Socialstyrelsen
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Nya perspektiv!
Samverkan
Informationsförsörjd
Niklas arbetar som utredare på Socialstyrelsen sedan 2013 och har rollen som förvaltningsledare för den nationella informationsstrukturen (NI).
Niklas är medicinsk informatiker och certifierad IT-arkitekt och har jobbat med e-hälsofrågor sedan 2010.
ANDERS WEILANDT
VD, Diabetes Tools Sweden AB
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Insikt
Effektivitet
Produktivitet
Sedan 2011 leder Anders Weilandt arbetet med att ge de människor som har, eller arbetar med diabetes, de nya digitala verktyg för distansvård
de behöver för att dagligen kunna göra rätt val och beslut för att hantera sjukdomen. Han har 30 års erfarenhet av att driva specialistföretag
inom medicinteknik, flertalet med internationell inriktning. Anders har en eMBA från Handelshögskolan i Köpenhamn.
RONALD DEN BRAVEN
EMEA Consulting Engineer Malware, Palo Alto Networks
Ronald den Braven has more than 16 years of sales and presales experience in enterprise technology. Most recently, he served as Sr Pre Sales Engineer APT
solutions at Trend Micro. Earlier, as Solution Consultant Enterprise Networking, Ronald was responsible for all pre sales & channel enablement activity at AlcatelLucent Enterprise in The Netherlands. Prior to that, he served in several Sales, Pre Sales and Product Marketing roles. In his current role, Ronald supports the
Palo Alto Networks EMEA organization and its Channel partners with positioning and evangelization on the Cyber Security Solutions of Palo Alto Networks.
15
Medverkande i programmet
SARA LEI
Styrelseledamot, Sveriges Yngre Läkares Förening
Vad hoppas du tillföra HoSITagendan i ett ord?
Vad inspirerar dig i ett ord?
Vilket ord vill du ska beskriva Svensk vård om 10 år?
Moderniseringspotential
Vardagskomplexitet
Smart
Ledamot i SYLF och ledamot i Läkarförbundets Förhandlingsdelegation.Legitimerad läkare på Södersjukhuset, vo internmedicin. Tidigare AT-läkare i Kiruna
och lärare vid Karolinska Institutet inom gruppdynamik och ledarskap, samt projekt inom medicinteknisk industri.
Bli partner
“De två sista åren har den
här konferensen varit mycket
bra & givande! Fortsätt så!” “Fortsätt det fantastiska arbete ni
lägger ned på att år efter år hitta
intressanta ämnen och talare och
förmedla detta på ett avslappnat
och inbjudande sätt.”
Bli partner på HoSIT?
Kontakta mig:
Åsa Karphammar - Senior Business Advisor
Phone: +46 8 120 505 53
E-mail: [email protected]
Partners 2015
16
“Bra konferens som jag
önskar att fler i beslutande
ställning kunde ta del av.”
Anmälan till
HoSIT 2015:
Anmäl dig och dina kollegor på www.hosit.se eller
ring vår bokningsavdelning på 08 - 651 10 90
HoSIT deltagarbiljett: 7 oktober
Pris: 3490 kr exkl. moms
HoSIT deltagarbiljett och Workshop, 7 och 8 oktober
Pris: 5980 kr exkl. moms
HoSIT workshop 8 oktober Pris: 2990 kr exkl. moms
Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatt-erbjudande
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Copperberg reserverar sig för eventuella ändringar
i programmet. Midfield Media är ett oberoende utbildningsföretag som arbetar med att skräddarsy
utbildningar och konferenser. Copperberg (en del av Midfield Media group) har varit verksamma sen
2004 och genomför utbildningar för offentlig samt privat sektor Avbokning och överlåtelse:
Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst
överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du
ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms.
Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från
ditt företag på valfri Copperbergkonferens. I det fall Copperberg ställer in en konferensdag, temadag,
middag etc. krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år
från det konferensen skulle ha startat.
För frågor kring avbokning och överlåtelse: 08 - 650 02 70
17
Konferenslokal
7a Odenplan
Lokalen för årets HoSIT är 7A Konferens Odenplan
Med ett par meter till tunnelbanan (Odenplan) har våra konferensrum på Odenplan en oslagbar närhet till kommunikationer.
Våningsplanen har vackert ljusinsläpp och det finns både små grupprum, lunchrum, stora konferenslokaler och festvåning för event
och stora sällskap. Rummen är fullt utrustade med den senaste tekniken, och som extra bekvämlighet kan du åka hiss upp direkt från
garaget till konferenslokalen.
n Övrig information:
n Kontakt information HoSIT
Dokumentation?
Adress:
Delas ut vid registreringen
C/O Copperberg AB
Garderob?
Sveavägen 159,
Garderob finns under konferensen
113 46 Stockholm
Försenad?
E-mail: [email protected]
Om du blir sen till registreringen eller något föredrag
finns det alltid konferenspersonal på plats för att visa dig till
rätt sal.
Tel: 08 - 651 10 90
Övriga frågor?
Kontakta kundtjänst på telefon 08-650 02 70 eller
skicka email till [email protected]
18
Adress:
7A ODENPLAN
Odengatan 65
113 22 Stockholm
Hemsida: www.7a.se
T-bana: Odenplan
HoSIT
Kontaktinformation
Copperberg
Sveavägen 159,
113 46 Stockholm
E-mail: [email protected]
Tel: 08 - 651 10 90