REGIONAL TRÄFF FÖR LANDSBYGDSUTVECKLARE

REGIONAL TRÄFF FÖR
LANDSBYGDSUTVECKLARE
REGION VÄST
Torsdag
3 septem
ber
Klockan
09.30–1
5.00
Karlstad
CCC
Tage Erl
anderga
tan 8
Karlstad
Välkommen till en regional träff inom nätverket för landsbygdsutvecklare på kommuner, regioner och länsstyrelser. Temat för
dagen är vatten vilket är aktuellt då vi är många som berörs av
bland annat Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), vattendirektivet, översvämningar, ändrade VA-planer. I tätorten är byggnation,
infrastruktur och tillgång till vatten- och avlopp väl reglerat och utbyggt medan det på landsbygden till stor del ligger på den enskilde att själv ta ansvar. Vi diskuterar detta och andra frågor
kopplade till vatten under en inspirerande dag.
Anmäl dig senast den 24 augusti till [email protected] Anmäl också eventuella
kostpreferenser. Träffen är kostnadsfri.
PROGRAM
09.30 Ankomst och fika
10.00 Välkomna, introduktion
– Andreas Pettersson, Kommunalråd Karlstads Kommun (c)
10.15 Vattendirektivet, Vad betyder det för landsbygden?
– Matilda Elgerud och Henrik Wapen, Länsstyrelsen Värmland
11.15 LIS, Vart befinner vi oss?
12.00 Lunch
13.15 Vatten & avlopp på landsbygden
– Lotta Bertilsson, Sunne Kommun och Kristina Hedfors, Karlstads Kommun
14.15Paneldiskussion
– vårt vatten ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv
15.00 Avslutning och fika
VÄLKOMNA!