Slottsskogsnytt Nr 6 2015

Slottsskogsnytt Nr 6
September 2015, Årgång 30
Tre nya hyresgäster!
Den som följer nyheterna på vår hemsida
har redan sett att det kommer tre nya
hyresgäster till föreningen under hösten!
Och det är tre ”nya koncept” som vi
välkomnar till vår förening!
Först ut är ”Prylstore Outlet” som ersätter
videobutiken Hemmakväll i oktober, kort
därefter kommer ”Ramen Ya” som
ersätter ”That’s Amore” och ”Bekk” som
ersätter ”AFA Sandwich”.
"Prylstore Outlet" är en butik med
Elektronik Outlet produkter - massor
av kända märken till riktigt låga
priser.
”Ramen Ya” håller nu på att iordningställa
That´s Amores tidigare lokal för att öppna
en modern japansk restaurang.
Restaurangen
kommer sälja
nudelsoppor
som är 100%
hemlagade.
Även nudlarna gör den nya ägaren själv.
Den resvane kanske har smakat konceptet
som är stort i asien och i riktigt stora städer.
Ramen Ya betyder ”nudel stället” på
japanska, restaurangen planerar att öppna
i mitten på oktober. De kommer då att
hålla öppet kvällstid till att börja med.
N2G-gruppen öppnar bar och restaurangen
”BEKK” i hörnet Linné-/Olivedalsgatan.
De kommer att ha en kombination av
show-room och outlet i lokalerna.
Det kommer även att tillkomma en
hörna i butiken med bröllopstillbehör
och bröllopsdekoration.
Deras e-butiker där du kan finna
mer info kring utbudet är:
www.prylstore.se & www.2hearts.se
Det är fyra killar som ligger bakom N2Ggruppen; Gustav Knutsson, Niclas
Yngvesson, Gary Mclachlan och Niklas
Gustavsson.
Idag driver Niklas och Gustav ”Restaurang
Bhoga”, Gary och Niclas driver
”Ölrepubliken”, ”The Rover” och
”Beerbibliotek" – alla etablerade ställen
drivna av vana krögare.
Bostadsrättsföreningen Slottsskogen, Övre Husargatan 39, 1 tr, 413 14 Göteborg
Telefon: 031-711 50 40 · E-post: [email protected] · www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen
Expeditionstid: Tisdag 18:30–20:00
Andra hands uthyrning
För att hyra ut din
lägenhet i andra hand
krävs styrelsens
godkännande!
Definition: Det är en andrahandsupplåtelse
så fort en annan person än
bostadsrättshavaren bor i lägenheten,
oavsett om denne betalar hyra eller ej.
Det finns inga undantag, inte ens om det är
en närstående som bor i lägenheten utan att
bostadsrättshavaren själv bor där.
En ansökan om tillstånd att upplåta
lägenheten i andra hand måste därför alltid
lämnas in till styrelsen.
Ansökan och beslut: Ansökan görs
skriftligen, på vår hemsida kan du ladda
ner det formulär vi använder. Beslutet om
att tillåta andrahandsupplåtelse är upp till
styrelsen att fatta.
Styrelsen kan neka upplåtelse om de
kriterier som hyresnämnden lägger till
grund för sitt beslut inte är uppfyllda.
Det handlar om att bostadsrättshavaren ska
ha skäl att upplåta sin bostad i andra hand;
 studier eller arbete på annan ort,
 sjukhusvistelse
 att man vill provbo med sin partner.
För att styrelsen ska fatta ett positivt beslut
vill vi se styrkande arbetsgivar-/läkarintyg
Förändringar i lagen: I juli 2014 trädde
förändringar i lagstiftningen kring
andrahandsupplåtelse i kraft. Ändringen i
lagen innebär främst två förändringar;
1. Dels har lagtexten ändrats så att synen
på bostadsrättshavarens skäl ska bli
mer generös. Lagtexten säger nu bara
att det ska krävas ”skäl”, och inte som
tidigare ”beaktansvärda skäl”, för att få
upplåta. Exempel på två situationer där
skälen är tänkta att vara mer generösa
än tidigare är när man ska upplåta en
lägenhet till en närstående, till exempel
sitt barn, syskon eller förälder, eller när
en bostadsrätt är svårsåld och en
andrahandsupplåtelse kan komma i
fråga -under en övergångsperiod
(normalt max ett år).
2. Den andra lagändringen innebär att
bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut
en avgift för andrahandsupplåtelse av
den som upplåter sin lägenhet.
Avgiften får max vara tio procent av
prisbasbeloppet per år och det finns en
begränsning om lägenheten bara
upplåts under en del av ett år. För att
bostadsrättsföreningen ska få ta ut
avgiften krävs det att detta anges i
föreningens stadgar.
I Brf Slottsskogen har vi ännu inte ädrat
våra stadgar, men planerar att göra det.
I Brf Slottsskogen får andra hands
hyresgäst inte tillgång till våra olika
bastuanläggningar, inte heller hyra
övernattningsrum eller föreningslokal.
Detta ser vi som förmåner för
medlemmarna i föreningen.
På styrlsemötet i september antog styrelsen
den föreslagna policy som HSB tagit fram
och som är sammanfattad och anpassad till
vår föreningen ovan.
Avisera stombilning!
Tid och datum!
Kontaktperson!
Ibland tvingas boende att göra en ”bilning”
i fastighetens själva stomme, ex vid
renovering av badrum.
Vi har tidigare tydliggjort att detta moment
ska förläggas mellan 14-16 vardagar och
aviseras i närliggande hissar, ange även
kontaktperson för jobbet.
Givetvis ska även datum också anges så att
grannarna har möjlighet att planera sin dag.
Felanmälan (HSB Göteborg) fastighet: 010 - 442 20 00
SOS alarm: 031-703 14 21
KONE Hissar: 020-73 55 77
Nokas Bevakning (=allvarlig störning) 031-80 11 80
Nya kontrakt
Vi ändrar våra rutiner för att boka vår
föreningslokal och övernattningsrum
I dagarna kommer
du därför att få ett
brev med kontrakt
för att kunna boka
och nyttja föreningslokal och gästrum.
Det blir ett digitalt bokningssystem, som i
en framtid även kommer att ha åtkomst via
en dator och telefonapplikation.
Vi börjar dock via en terminal i Linnégatsgången och vid expeditionen.
Tidigare har vi haft ett kontrakt vid varje
bokning, nu blir det ett generellt kontrakt
och digital bokning via en ny bricka.
Brickan får du i brevlådan så snart vi fått
kontraktet påskrivet.
I samband med kontraktet kan du välja om
du vill ha en eller två brickor.
Du godkänner även att vi via nästa aviutskick debiterar dig 200 kr i pant per
bricka.
Brickan genomför bokningen och öppnar
dörrarna – ungefär som tvättstugorna idag.
Vi ändrar även bokningstiden så att du kan
hädanefter boka rummen/lokalen sex
månader i förväg.
”Bus” i gemensamma lokaler
Tyvärr har vi på kort tid haft ”bus” i vår
föreningslokal och i ett övernattningsrum.
De som hade hyrt städade inte efter sig. De
som kom efter drabbades av en mindre
chock med trasiga glas, spill och sopor.
De som drabbats kommer att få en
ersättning som föreningen tar ut av de som
inte städat efter sig.
De som inte följt vårt regelverk kommer att
stängas ut från förmånerna ett tag.
I våra nya kontrakt framgår det tydligt att
om ett rum/lokal inte är städat utgår självkosntadspris för städning, dock minst 500
kr. Vi ber alla att omedelbart anmäla
brister och gärna fotografera vad man
möttes av.
Nytt ”nolläge”
Styrelsen utvärderar som bekant våra avtal
fortlöpande. Nu efter sommaren har vi gått
en tur med HSB och Städbolaget.
Vi har inte varit nöjda med HSB avseende
felanmälan och ledtider, allmän översyn
och gårdsskötsel.
Debitering sker vid bokning med 100 kr
per natt för övernattningsrummen och med
en hela hyreskostnaden för lokalen. Efter
bokningstidens slut sker slutdebitering – på
nästkommande månads avi.
Skulle du göra en ändring av din bokning
stannar 100 kr/natt hos föreningen.
Priserna är desamma; 200 kr/natt/rum i
övernattningslägenheterna och 200 kr/dygn
för föreningslokalen.
Vinsterna är dygnet runt bokning och en
minskad kassahantering.
Du lämnar påskrivet kontakt på vår
föreningsexpedition, och får brickorna i
brevlådan.
Efter samtal sker nu en ”nollning” av alla
utestående ärenden där HSB sätter in
många resurser för att komma ikapp och
ska kunna åtgärda medlemsärenden fram
till 18 på torsdagar.
Städbolaget är vi nöjda med. Trots det har
vi gjort ett förtydligande i gränssnittet
mellan HSB och Städbolaget då bl.a entréstädning gett utrymme för tolknin, och vi
har ökat städfrekvensen på vissa utsatta
ställen i föreningen.
Vi hoppas och tror att vi alla ska märka
skillnaderna under hösten.
Felanmälan (HSB Göteborg) fastighet: 010 - 442 20 00
SOS alarm: 031-703 14 21
KONE Hissar: 020-73 55 77
Nokas Bevakning (=allvarlig störning) 031-80 11 80
Balkongutredning och extra stämma!
På föreningsstämman 2015 fattades
beslutet att skapa en ”balkonggrupp” som
skulle titta på möjlighter och intresse av att
bygga balkonger längs Linnégatan på
gården. Rapporten är nu klar och
distribueras separat.
Parallellt med utredningen har ett stort
antal medlemmar skrivit på en protest till
att utredningen görs, utan att ha sett vad
man kommit fram till.
Och parallellt med detta har ett upprop
skett som önskar en extra föreningsstämma
för att rösta i saken.
Nu är utredningen klar, styrelsen har tittat
på rapporten och gjort några mindre tillägg
och bokat en lokal för en extrastämma.
Reservera gärna redan nu kvällen 26
november. Separat kallelse kommer ca 14
dagar innan.
På agendan i oktober/november
Tillsammans med höstrusket tar styrelsen
fokus på framtiden...
Underhållsplanerna håller på att
uppdateras, lösningar för 2016 års tak-och
fasad arbeten diskuteras, de nya och högre
intäkterna från affärslokalerna vägs in och
uppskattningar av ränteläget de kommande
fem åren görs.
Kort sagt, vi förbereder nästa års budget
och ytterligare fyra år, så att vi kan bjuda
in till en informationskväll för att visa hur
vi tänker.
Informations kvällen
är planerad till 26
november, innan vi
byter om till extra
föreningsstämma
På informationsmötet tar vi inga beslut,
men på stämman ska vi besluta om
balkongutredningen.
Reservera gärna redan nu kvällen 26
november. Separat inbjudan kommer
längre fram.
Vernissage
”Som vanligt” får vi nästan säga nu
kommer vi även 2015 ha vernissage i vår
föreningslokal.
Du som vill ställa ut är välkommen med en
beskrivning av dina alster och
intresseanmälan senast 9 oktober.
Själva utställningen går av stapeln 7
november i föreningslokalen där vi bjuder
på förfriskningar och tilltugg och du och
dina vänner kan titta på och köpa konst,
hantverk etc.
Cyklarna nu föreningens
I våras genomförde vi en cykelrensning,
efter vissa justeringar blev det 40 cyklar
som nu är föreningens och som kommer att
lämna föreningen – och skapa mer plats.
Nästa cykelrensning planeras till våren
2016 då vi även kommer att kräva att
cyklarna är funktionella.
Det står fortfarande
ett antal oanvända
och ej underhållna
cyklar i våra
cykelställ. Mest till
men för de som har
aktiva cyklar.
Dubbel bemanning på expeditionen
Under september /oktober
kommer vi att ha dubbel
bemanning på Föreningsexpeditionen för de som
behöver assistans med det
nya bokningssystemet.
Kontraktet påskrivet – sedan access!
Felanmälan (HSB Göteborg) fastighet: 010 - 442 20 00
SOS alarm: 031-703 14 21
KONE Hissar: 020-73 55 77
Nokas Bevakning (=allvarlig störning) 031-80 11 80