Marindagen 2008

Marindagen
2008
Tillståndskontroll,
smörjteknik & miljö
Onsdagen 2 april,
Svenska Mässan, Underhåll 2008, Göteborg.
Ett samarrangemang med Swedocean, Sveriges Redareförening,
Underhållsföretagen och Svensk Sjöfarts Tidning.
Driftsäkerhet utan oväntade störningar
är en förutsättning för hög effektivitet
och konkurrenskraft. Det gäller att veta
vilka komponenter och maskiner som
utgör den största störningsrisken och
hur man förebygger haverier.
På Marindagen belyses, diskuteras och
klarläggs några områden med stor förbättringspotential och hur man skapar
förutsättningar för största möjliga livslängd och bättre driftsekonomi med
hänsyn till moderna miljökrav.
Vad kan göras för att förbättra driftsekonomin & miljö?
Seminariet vänder sig såväl till driftspersonal och ledning ombord som till
teknik- och ekonomifunktionerna i land.
För mer info, Marie-Louise Hansen 031- 22 36 35 eller [email protected]
www.uhfg.se
Swedocean
SWEDISH OCEAN INDUSTRY GROUP
Avsändare: Underhållsföretagen AB, Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg
Tillståndskontroll
08:30 - 08:40
– allmänt och med inriktning mot smörjteknik
Inledning
13.00 - 13:45
Bo Hägg
Underhållsföretagen
08:40 - 09:55
Smörjteknik
Vi lär oss fem slitagetyper, fyra maskinelement, tre smörjtillstånd, två egenskaper och ett smörjbetyg. Helt nödvändiga
kunskaper till sjöss. Genom att använda
Viskoteket lär vi oss att dimensionera
med rätt smörjmedel. Vi blandar egen olja
– och löser ett panikfall
Rickard Wolfellt
GURAMI
09:55 - 10:15
KAFFE
10:15 - 10:55
Smörjfett
Moderna smörjfett för
2000-talets applikationer.
Chris Holland
Lloyd´s Register, London
13:45 - 14:05
KAFFE
14:05 – 14:50
Alternatives for condition monitoring
omboard The marine business uses many different
types of equipment and services for the
Condition Monitoring of Equipment’s and
Systems. What is available, how is it implemented and used.
Stuart Courtney
SKF Marine, England
14:50 - 15:35
Implementing Condition Monitoring in
the fleet of Royal Caribbean Cruise Line
Condition Monitoring challenges old
maintenance routines. To be successful
management has to be committed and
the crew properly trained. This presentation covers three years experience from
implementing condition monitoring in
RCCL.
Anders Aasen
Assoc. Vice Pres.,
Marine Technical Services, RCI, Miami
15:35 - 15:50
Gemensam diskussion och
sammanfattning
16:00 - 17:00
MINGEL med drink & tilltugg i
utställarmontern
Kenneth Forsberg
Axel Christiernssons
10:55 - 11:35
Condition Based Maintenance,
a Class perspective
Why do Condition monitoring, Optimization & Class follow-up. Challenges, the
Class perspective and DNV’s experience.
Modern Condition Monitoring methods and their advantages onboard
seen from the classification society´s
point of view.
Tuva Andersen,
Jan Bühring Andersen,
Det Norske Veritas, Oslo
Pris/person: 975:- / studerande 175:- inkl. lunch
och kaffe (fm/em).
11:35 - 13.00
LUNCH
Sista anmälningsdag: 26 mars. Anmälan är bindande.
Skicka din anmälan via e-post : [email protected] eller ring 031-22 36 35. Fax: 031-22 14 10
Uppge: Företags- och faktureringsadress, samt ev. ref & order nr
Samtliga deltagares: Namn, e-post & telefon.
Du kan också anmäla dig via Underhållsföretagens hemsida: www.uhfg.se