Green Card - American Express

een Card?
Hur många poäng finns det med Gr
Vi räknar fortfarande.
En av dina vänner tror att du skulle uppskatta Green Card från American Express. Din vän
kan ha en poäng, för det är ett Kort laddat med fördelar och förmåner.
Vill du också få glädje av Green Card – här är ett riktigt attraktivt erbjudande1:
Vi bjuder på årsavgiften första året (värde 595 kr).
Vårt lojalitetsprogram Membership Rewards® ger dig poäng på allt du handlar med
ditt Green Card2 och du får 50 000 Membership Rewards-poäng i välkomstbonus
när du handlat för minst 10 000 kr under dina första tre månader som Green Cardmedlem. Poäng som exempelvis räcker till två presentkort på SF Bio (värde 240 kr)
eller att kreditera fakturan med 200 kr och ändå ha 10 000 poäng över. Vill du veta
mer om allt du kan få för dina poäng, besök americanexpress.se/rewards
Allt detta ingår alltid i Green Card:
Du kan erbjuda närstående Extrakort (ett Extrakort ingår i Årsavgiften, ytterligare Extrakort kostar 250 kr
per Kort och år). Membership Rewards-poängen för samtliga Extrakort samlas på ditt Konto. Tillsammans
samlar ni fler poäng och når belöningarna ännu snabbare.
På American Express Travel bokar du enkelt flyg, hotell och hyrbil online. Du betalar med ditt Green Card,
Membership Rewards-poäng eller en kombination av båda. Du får dessutom en extra Membership
Rewards-poäng per krona på allt du bokar och betalar online med ditt Green Card.
American Express Invites® ger dig genvägen till bra biljetter på attraktiva konserter och evenemang.
Vår reseförsäkring kompletterar dina övriga försäkringar och ger dig och din
make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 25 år extra trygghet på resan
(läs mer på americanexpress.se/reseforsakring).
Förlorar du ditt Kort ersätter vi det, vid behov oftast inom 24 timmar.
Vill du veta mer om alla fördelar med Green Card, besök americanexpress.se/welcome
eller ring 0771-29 56 00.
Välkommen som Green Card-medlem!
1 Erbjudandet gäller under förutsättning att du inte har ett privat American Express-Kort i dag.
2 Kontantuttag, köp av resecheckar och valuta, årsavgiften för Kortet, eventuella Extrakort och Membership Rewards samt avgifter och kostnader vid försenad betalning ger ej poäng.
American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige – Säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace
Road, London, SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139. American Express Services Europe Limited är
auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009 (registreringsnummer 415532) för tillhandahållande av betaltjänster.
Ansökan om American Express® Konto
Green Card
JAG SOM HAR REKOMMENDERAT
Namn (som det står på Kortet)
Mitt Kortnummer (ange de 11 sista siffrorna i ditt Kortnummer) X
X
X
X -
-
Erbjudandet är giltigt till och med den 1 mars 2016.
Efter utsatt datum, vänligen besök americanexpress.se/bjudin
Jag har ett
AMERICAN EXPRESS AMEXBLUE/GREEN CARD/GOLD CARD/PLATINUM SW72
När min väns ansökan blir godkänd får jag 50 000 Membership Rewards-poäng
SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CLASSIC/PREMIUM/ELITE CARD SW73
När min väns ansökan blir godkänd får jag 5 000 SAS EuroBonus Extrapoäng
1. KORTMEDLEMMENS PERSONUPPGIFTER
Förnamn
MG15AC723
4. ANMÄLAN TILL MEMBERSHIP REWARDS ®
Samla poäng på alla dina inköp!
Alla Membership Rewards-poäng, oavsett om
betalning­skett med Kortmedlemmens Kort eller
med ett Extrakort, tillfaller Kortmedlemmen. Fullständiga
Membership Rewards-villkor finner du på americanexpress.se/rewards
Med Green Card blir jag automatiskt och utan extra kostnad medlem
i Membership Rewards och får 50 000 poäng när jag handlat för
minst 10 000 kr under mina första tre månader som Green Card-medlem.
Efternamn Adress 4. ANSTÄLLNINGSINFORMATION
Egen företagare
Postnummer Postort
Anställd
Pensionär
Arbetsgivare/Eget företag Personnummer Årsinkomst
Å Å Å Å M M D D -
Telefon bostad 5. EX TRAKORT
Telefon arbete Jag söker Extrakort till följande person (över 16 år):
Förnamn
Telefon mobil Efternamn
E-postadress Personnummer (Max 30 tecken)
Ange här hur du önskar att namnet ska skrivas på Kortet Å Å Å Å M M D D -
Folkbokföringsadress
(Max 20 tecken inklusive mellanslag – vänligen skriv ditt fullständiga efternamn)
Postnummer 2. BOENDESITUATION
Hyresrätt
Bostadsrätt
Andrahandsboende
Postort
Villa
Ange här hur du önskar att namnet ska skrivas på Kortet Annat:
(Max 20 tecken inklusive mellanslag – vänligen skriv fullständigt efternamn)
FÖRSÄKRAN OCH HANTERING AV INFORMATION M.M. Genom undertecknande av ansökan bekräftar jag att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag och eventuell Extrakortsökande läst och accepterar gällande ”Medlemsvillkor för American Express betalkort” samt den här informationen. Vid var tid gällande Medlemsvillkor återfinns på americanexpress.
se/medlemsvillkor eller tillhandahålls av American Express Kundservice på begäran. Jag har tagit del av och accepterar nedan erbjudande från American Express i dess helhet. Om ansökan
godkänns faktureras ingen Årsavgift för Kortet första året. Därefter faktureras en Årsavgift om, för närvarande, 595 kr. Ett Extrakort ingår utan extra kostnad. För ytterligare Extrakort
faktureras en Årsavgift om, för närvarande, 250 kr per Extrakort. Alla Extrakortmedlemmar måste vara över 16 år. Extrakortmedlemmar har inget betalningsansvar för Debiteringar som
Extrakortmedlemmen belastar Kontot med. Du som Kortmedlem är betalningsansvarig för alla Debiteringar på Kontot. Kortet ska signeras på baksidan när det erhålls och Medlemsvillkoren
blir gällande genom sådan underskrift och/eller användande av Kortet. American Express äger rätt att inhämta och behandla information från kreditupplysningsföretag, din arbetsgivare,
bank eller annan av dig angiven referens i syfte att bedöma din kreditvärdighet och din ansökan. Information från kreditupplysningsföretag kan också inhämtas och behandlas avseende
Extrakort-sökande. Vid godkänd ansökan kan dylika kreditupplysningar inhämtas och behandlas i enlighet med Medlemsvillkoren, eller enligt överenskommelse med dig. American Express
förbehåller sig rätten att avslå ansökan i enlighet med de riktlinjer American Express tillämpar för bedömning av ansökan, vilket också gäller eventuell ansökan om Extrakort. Genom att uppge
e-post, mobilnummer och adress godkänner du att vi skickar servicemeddelanden, inklusive ändringar av villkor, och speciellt utvalda erbjudanden från American Express och våra
samarbetspartners. För information om hur vi samlar, skyddar och använder dina och eventuell Extrakort-sökandes personuppgifter eller för att uppge, granska eller ändra informationen om
vilken typ av erbjudanden du vill ha, besök American Express Sekretesspolicy. När samarbetspartner används för distribution eller försäljning av Kort så sker även ett utbyte av medlemsinformation
mellan American Express och samarbetspartnern i syfte att administrera samarbetet. Detta erbjudande gäller endast för dig som inte har ett privat American Express-Kort idag och kan ej
kombineras med andra erbjudanden.
KO R T M E D L E M
SWMG 140008
Underskrift:
Ort och datum:
SKICK A DIN ANSÖK AN TILL FRISVAR, American Express, Kundnummer 121 000 900, 110 00 Stockholm eller faxa till 0771-29 42 42
American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige – Säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien.
Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139. American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med
Payment Services Regulations 2009 (registreringsnummer 415532) för tillhandahållande av betaltjänster.
5. Green Card MGM 0915