PDF - Alessandro Ripellino Arkitekter

1/1
SEB Arenastaden
Typ
Kontor
Ansvarig arkitekt
Alessandro Ripellino
Status
Pågående projekt
Medansvarig arkitekt
Benjamin Mandre
Medverkande
Henrik Nilzén,Daniel
Lindberg, Gustaf
Fellenius, Emelie Saltas,
Flavia Cozma, Antonio
Minto, Jonathan Book,
Elsa Sjögren
Kund
Fabege
Referens
Linn Dahlberg, Fabege
[email protected]
Vy från stjärntorget där SEB:s huvudentré är placerad. Byggnadens fasdader har tydliga fönsterband och täta
band med vitmönstrat glas.
I ett nytt kontorskvarter i Arenastaden
samlas SEB:s verksamhet i tre byggnader om
sammanlagt ca 67 500 kvm kontorslokaler, som
ska stimulera till samarbete och interaktion
mellan bankens olika verksamhetsgrenar.
Alessandro Ripellino Arkitekter har, sedan
vinsten i parallelluppdraget 2012, på
uppdrag av Fabege varit ansvariga för att
ta fram detaljplan, programhandling, bygglov,
systemhandling och exteriör gestaltning.
Förutom ca 4 500 arbetsplatser i ett varierat
kontorslandskap kommer byggnaderna att
innehålla en mängd service- och stödfunktioner,
bland annat restauranger och caféer, service
center, motionsanläggning och hörsalar.
ha egen elproduktion och planterade tak.
En stor utmaning i projektet är avvägningen
mellan hyresgästens behov och byggnadernas
grad av offentlighet i stadsdelen. Den 200
meter långa tomten har därför delats upp i tre
kontorshus som knyts samman av förbindelser
ovan och under mark.
Kontoren ska uppfattas som flera kvarter i en
levande stadsmiljö, samtidigt fungerar de som
en enda byggnad. Brofästet vid nya Målbron
och entréplatsen Stjärntorget markeras med
en högdel.
Inflyttning sker i två etapper med start våren
2017. Byggnaderna projekteras för att uppnå
miljöklass BREEAM Excellent och kommer att
När Arenastaden i början av 2020-talet
står färdig kommer den att bli ett nytt
affärsdistrikt och centrum för bostäder,
kontor och handel i Solna som innehåller över
30 000 arbetsplatser och 3 000 bostäder intill
den stora nationalarenan.
Alessandro Ripellino
Arkitekter
Renstiernas gata 12
SE-116 28 Stockholm
Sweden
T +46 (0)8 408 05 900
[email protected]
www.a-ripellino.se