Folder 10 tips för en mer giftfri vardag

10
tips för en mer
giftfri vardag
I dag lever vi i ett samhälle där vi utsätts för ett stort antal
farliga kemiska ämnen som kan påverka vår hälsa och
miljö. Våra barn är särskilt utsatta. För att hjälpa dig att få
en mer giftfri vardag ger vi här tio enkla tips.
10
tips för en
mer giftfri vardag
1.
Använd glas eller porslin om du värmer mat i mikron. Plast kan innehålla
farliga ämnen som överförs till maten.
2.
Vädra, dammsug och dammtorka ofta, särskilt i barnens rum. I dammet
samlas många farliga ämnen. Vatten, såpa och fiberduk räcker långt för
rengöring.
3.
Undvik varor med bakteridödande ämnen som silver och triclosan. De
kan finnas bland annat i träningskläder, kylskåp, deodoranter och några
tandkrämer.
4.
Tvätta nya kläder och textiler innan du använder dem eftersom
kemikalier från tillverkningen kan finnas kvar i tyget. Undvik tyger som är
impregnerade med perfluorerade ämnen.
5.
Konservburkar av plåt kan innehålla farliga ämnen som läcker ut i maten.
Välj hellre andra typer av förpackningar.
6.
Undvik plastleksaker som är tillverkade före 2007, eller utanför EU,
eftersom det är större risk att de kan innehålla farliga ämnen.
7.
Undvik parfymerade varor. Låt inte barn under 16 år använda hårfärger
eftersom de kan innehålla allergiframkallande eller hormonstörande
ämnen.
8.
Byt ut teflonpannan mot en stekpanna i gjutjärn eller med keramisk
beläggning. Perfluorerade ämnen används vid tillverkningen av teflon.
Undvik köksredskap i plast.
9.
Byt ut PVC-golv eftersom de kan innehålla farliga mjukgörande ämnen.
10. Minimera mängden elektronik i sovrummen eftersom de kan avge
exempelvis flamskyddsmedel när de är varma. Låt inte barnen använda
gammal elektronik som leksaker. Vädra vid långvarigt datoranvändande
och håll apparaterna fria från damm.
Välj giftfritt när du handlar
– våga fråga i din butik om varan inte är miljömärkt!
Är kemikalier i varor ett problem?
Alla varor innehåller kemiska ämnen
eftersom de ingår i de material och
komponenter som varorna är tillverkade
av.
Kemiska ämnen kan också vara tillsatta
för att uppnå vissa funktioner i varorna.
Det kan till exempel vara för att göra
textilier svårantändliga, få en plast mjuk
eller göra en metallyta blank. En del
ämnen är farliga och kan påverka
människors hälsa och miljö negativt.
Här är några exempel på farliga
kemikalier i varor:
»» Mjukgörande ftalater i
plastleksaker och andra
plastprodukter.
»» Flamskyddsmedel i elektronik och
textilier för att de ska vara mindre
brandfarliga.
»» Perfluorerade/polyfluorerade
ämnen i textilier för att de ska vara
vatten- och smutsavvisande.
»» Kadmium, krom och bly i smycken
och knappar.
»» Sexvärt krom i skor och andra
skinnvaror.
»» Antibakteriella ämnen i
sportkläder och skor för att
motverka dålig lukt.
Risker
Kemiska ämnen i varor kan under vissa
omständigheter frigöras från varan.
Det kan ske under tillverkningen, när
den används eller när den blir till avfall.
Vad kan du som konsument göra?
När du som konsument ställer frågor
bidrar du till att företagen måste ta ett
större ansvar för varorna de säljer. Du
kan alltid fråga i affären om du undrar
om en vara innehåller något farligt
ämne. Man kan inte se på en vara om
den innehåller farliga ämnen och
varor behöver inte heller alltid märkas
om de innehåller något farligt.
Om en vara innehåller mer än 0,1% av
ett ämne som finns med på EU:s så
kallade ”kandidatförteckning” har du
dessutom rätt att få veta detta inom 45
dagar.
Vad är kandidatförteckningen?
Kandidatförteckningen är en lista över
ämnen som kan ge allvarliga effekter på
människors hälsa och på miljön. Den
är framtagen av den europeiska
kemikaliemyndigheten (ECHA). På
listan finns särskilt farliga ämnen som
bland annat kan orsaka cancer och
störa vår fortplantning.
Vilket ansvar har företagen?
Företag som tillverkar, importerar och säljer
varor är ansvariga för att de inte skadar
människors hälsa eller miljön. Därför måste
de arbeta medvetet med
kemikaliefrågor. Företagen måste
ha kontroll på om varorna innehåller
farliga ämnen. De ska även ställa
krav på leverantörer och kanske göra
egna stickprovskontroller samt kunna
informera om varorna innehåller ämnen på
kandidatförteckningen.
Myndigheternas roll är att kontrollera att
företagen tar sitt ansvar.
Här hittar du mer information:
Version 1.1
Har jag rätt att reklamera en
vara som innehåller ämnen på
kandidatförteckningen ?
Kemikalielagstiftningen reglerar inte det,
utan det är konsumentköplagen som gäller.
»» http://konsument.kemi.se
»» www.1177.se (sök på barn och kemikalier)
»» www.varautanfara.se (finns även som app)
»» www.hallakonsument.se (se under flik Miljö och hållbarhet)
i samarbete med:
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Thomas Jarnehill, mostphotos.se
»» www.kemi.se (Sök på kandidatförteckningen)