Läs här

Viktig miljöinformation med anledning av planen för giftfri båtbottenbehandling: Inför säsongen 2017 rekommenderar styrelsen starkt att medlemmarna inte målar sina båtbottnar med biocidinnehållande färg. Använd istället skrubbisborstarna för att få bort beväxning. Om man som medlem mot förmodan vill måla sin båt så bör man innan målningen diskutera sitt färgval med någon ur styrelsen innan inköp och påbörjad målning. Från och med 2016 är vi som klubb årligen skyldiga att rapportera status till Södertörns Miljö‐ och Hälsoskyddsförbund avseende den plan mot giftfri båtbottenbehandling vi antagit. Ett resultat av detta kommer att vara att det kommer att bli obligatoriskt att rapportera hur man behandlat sin båtbotten innan det är möjligt att boka sjösättning. Mvh Miljöansvarig