Synpunkter Lovisa Sinkvist

NÄMNDMÖTE PKB
Scandic city Linköping
2015-03-05
Lovisa Sinkvist – Utvecklingsingenjör – Processutveckling & Miljö
1
SKÄRBLACKA IDAG
Integrerat bruk som producerar
förpackningspapper och avsalumassa
Omsättning cirka 2 miljarder
En av Norrköpings kommuns största privata
arbetsgivare med cirka 640 medarbetare
Beläget vid Motala Ström, 3 kilometer
uppströms sjön Glan
VI UTMANAR KONVENTIONELLA
FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Ledande leverantör av förnybart förpackningsmaterial
Skapar smartare förpackningslösningar som förbättrar lönsamheten
Bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer
3
MÄNNISKAN ÄR DEN STARKASTE FIBERN AV ALLA
En informell företagskultur uppmuntrar individen till att:
Utveckla nya idéer
Samarbeta
Ta ansvar
Skapa värde både internt och externt gentemot partners och kunder
Utan det starka engagemanget hos våra medarbetare och partners skulle
konceptet smartare förpackningar inte vara möjligt.
4
VÅRA VÄRDERINGAR
• Anpassa kommunikationen
• Sträva efter ny kunskap & nya erfarenheter
• Strukturerat arbetssätt kring innovation
• Vara öppen
• Ödmjuk och lyhörd
• Vilja arbeta med olika människor
• Vara en lagspelare - ”Vi ska prestera”
• Se större sammanhang
TÄNKA
NYTT
SAMARBETA
KÄNNA
ANSVAR
SKAPA
VÄRDE
• Aktivt medarbetarskap
• Våga lyfta sina idéer och vara envis
• Bibehålla och inhämta kunskap
• Arbeta mot uppsatta mål
• Inre drivkraft
• Implementera förändringar i verkligheten
• Kommunicera kunskap och resultat
• Struktur bakom aktivt förbättringsarbete
5
VAD BLIR ÄNNU VIKTIGARE I FRAMTIDEN?
Metoder kring förbättringsarbete och systematiskt arbetssätt kring innovationer
Tätare samspel mellan individer och företag med kortare tidsramar
Investeringen från båda parter ska ge resultat
Kopplingen till sociala medier och den personliga bilden på nätet
”Vad kan jag bidra med?”
6
7