Fysisk aktivitet på recept

FaR ®
Fysisk Aktivitet på Recept
Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten
Psykiatri Södra Stockholm
STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE
Hälsofrämjande
B
Fysisk aktivitet är bra för hälsan. Att röra på sig kan
både förebygga och verka läkande på sjukdomar och
besvär.
Fysisk aktivitet på recept
innebär att legitimerad vårdpersonal skriver ut ett recept
på fysisk aktivitet som en del
i din behandling.
Du kan få förslag på träning
som är lämplig just för dig
och det är dina intressen och
livssituation som styr valet
av aktivitet.
Tala med din behandlare om
du vill veta mer.
© Psykiatri Södra Stockholm
Grafisk form och illustration:
Malin Lindgren
Stockholm 2013
2
2
Kostnader
Fysisk aktivitet som ordineras på recept bedrivs utanför Psykiatri Södra Stockholms verksamheter. Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för eventuella
kostnader.
Flera patient- och anhörigföreningar har också friskvårdsprogram inom sina
verksamheter.
Gym, träningsanläggningar,
simhallar etc kan ibland
erbjuda rabatter för personer
med recept. En del verksamheter har också särskilda
ledare för fysisk aktivitet på
recept.
3
För dig som vill ta reda på mer
Vårdguiden
www.vardguiden.se
Centrum för allmänmedicin
www.cefam.se
Folkhälsoinstitutet
www.fhi.se
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention
och sjukdomsbehandling
www.fyss.se
För dig som vill hitta aktiviteter
www.farledare.se
www.psykiatrinsodra.se