KRIMINALVÅRDENS VETENSKAPLIGA RÅD 2016 Gerhard

KRIMIN ALV ÅRDENS VETENSK APLIG A R ÅD 2016
Gerhard Andersson
Är professor i klinisk psykologi, psykoterapeut samt psykolog och
är verksam vid Linköpings universitet och Karolinska institutet,
Stockholm.
Bengt-Åke Armelius
är professor i klinisk psykologi samt legitimerad psykoterapeut och
är verksam på institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
Claudia Fahlke
är professor i psykologi och verksam vid beroendekliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Johan Franck
är verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm samt professor
i psykiatri, Karolinska Institutet
Anna Hollander
är professor i rättsvetenskap med inriktning socialt arbete, verkar
vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.
Paul Lichtenstein
är professor i genetisk epidemiologi vid Institutionen för medicinsk
epidemiologi och biostatistik (MEB) på Karolinska institutet i
Stockholm. Paul är även chef för svenska Tvillingregistret.
Nils Lindefors
är professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och
verksamhetschef vid Psykiatri Sydväst vid Karolinska Huddinge.
Lennart Melin
är professor i klinisk psykologi och är verksam vid Uppsala
universitet.
Fred Nyberg
är professor i beroendeforskning och är verksam vid Uppsala
universitet.
Bo Runeson
är professor i psykiatri, särskilt suicidologi, på institutionen för
klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri vid Karolinska
institutet i Stockholm. Bo är även överläkare vid S:t Görans
sjukhus.
Knut Sundell
är docent i psykologi och verksam inom SBU- Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering.
Kerstin Svensson
är professor i socialt arbete och verksam vid Lunds universitet.
Ingemar Thiblin
är professor i rättsmedicin och verksam vid institutionen för
kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin vid Uppsala universitet.
Ingemar är även överläkare på Rättsmedicinalverkets
rättsmedicinska avdelning i Uppsala.
Eva Tiby
Är professor i Kriminologi och verksam vid Stockholms universitet,
Kriminologiska institutionen. Undervisar främst i ämnena
viktimologi, metod.
Agneta Öjehagen
är socionom, legitimerad psykoterapeut och professor i
psykosocial forskning. Agneta är verksam vid avdelningen för
psykiatri, institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.