Svenska Bandyförbundet Fullmakt/Förening Årsmötet 2015

Svenska Bandyförbundet
Årsmötet 2015
Fullmakt/Förening
FULLMAKT
för
Föreningens namn: ________________________________
Ombud
Namn
Mailadress
Nr. 1
________________________________________________________________
Observera: Förening äger rätt att representera med ett ombud.
att representera vår förening vid Svenska Bandyförbundets årsmöte lördagen den 13 juni 2015.
_____________________ den
/
2015
__________________________________________________________________________
Föreningens namn
________________________________
Ordförande
_______________________________
Sekreterare
Fullmakten ska vara SBF:s kansli tillhanda senast 31/5 2015, via post eller mail.
Svenska Bandyförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm
[email protected]