Hjerte av glass - Grimstad kommune

7.trinn
DKS Grimstad
2015/2016
Hjerte av glass
Hjerte av glass
Vi ønsket å lage en forestilling som vekker empatien. Refleksjonen. Innlevelsesevnen.
Som ansvarliggjør og berører. For vi tror det er gjennom refleksjon og økt bevissthet at
muligheten til å ta bedre valg ved neste korsvei ligger.
For hvem har egentlig ansvaret? Den som slår, den som sier at han skal slå, eller den
som står og ser på?
Vi har latt oss inspirere av Trine Eilertsens tekst: ”Lærer Bjørndals metode”, og har fått
tillatelse til å bruke den i forestillingen.
Historien:
Vi er i et stormøte i Konfliktrådet og en mobbesak rulles opp.
Vi får ta del i hendelsen fra ulike perspektiver, en mobber, et
offer, en som så på, en lærer etc. Disse forskjellige fortellingene spilles ut gjennom ulike virkemidler: dans, sang, rap, bevegelse, musikk, dialog og kombinasjoner av disse. På denne måten ønsker vi å treffe hodet, hjertet og magen til tilskueren.
“Hjerte av glass” er en poetisk, visuell og musikalsk teaterforestilling, med dans som et sterkt element. Den veksler mellom
realisme og bruk av mer ikke-realistiske, poetiske utrykk. Mellom det kontemplative og det handlingsmettede. Mellom det
morsomme og det såre. Mellom det rytmiske og det langsomme. Gjennom disse kunstneriske virkemidlene ønsker vi å treffe de emosjonelle strengene hos barna, som gjør at forestillingen og tematikken plutselig angår dem.Programlengde
Kontaktperson DKS Grimstad: Inger Helen Kilsti
Kontortid mandag 9-15
Tlf: 97530463/ 37250759
E-post: [email protected]
7.trinn
Hjerte av glass
Uke 47
Mandag 16. november
09.40– 10.20
Jappa 56 + Frivoll 25
(på Jappa skole)
12.10– 12.50
Holviga 36 + Eide 13 + Hesnes 8
(på Holviga skole)
Tirsdag 17. november
Målgruppe: 7. trinn
Max antall: 100
Turné periode: uke 46 og 47
Varighet: 40 min
Sjanger: Teater
Sted: gymsal/ amfi på skolen
Utøvere: Karin Hennie,
Elisabeth Lindland
Bærehjelp: ja
Opprigg: 60 min
Nedrigg: 20 min
09:40—10.20 Landvik 54
(på Landvik skole)
12.10– 12.50 Fevik 56 + Fjære 48
Kontaktinfo: Karin Hennie
[email protected]
tlf: 996 18 481
(på Fevik skole)
foto: Kjartan Bjelland
Tiden det tar å komme seg fra punkt A til B er
ikke bare en transportetappe enten det er med
buss, på sykkel eller til fots. Det er en tid hvor
barn og voksne kan få tid til å reflektere, snakke
sammen og oppleve samvær med andre.
Vi håper at dere benytter anledningen til å gjøre
disse utfluktene så hyggelige og innholdsrike
som mulig.
VI OPPFORDRER TIL Å BRUKE SYKKEL
De skolene som trenger transport bestiller selv buss og regningen sendes til:
Mail:
[email protected]
Post:
Grimstad kommune fakturamottak,
Postboks 123,
4891 Grimstad.
Merk faktura med: ressurs nr 558740, DKS
Skolene må gi følgende opplysninger
til busselskapet:
1. hvilken skole det gjelder,
2. dato,
3. oppdragets navn (tittel på DKStilbudet)