Les mer her

TDC lanserer ny mobil app
TDC lanserer om kort tid en ny app for vår mobiltjeneste MobilFlex Connect som gir deg et mobilt
sentralbord i lomma.
Med appen installert på din telefon trenger du ikke lenger være i nærheten av PCen for å kunne
motta samtalene som kommer til sentralbordet eller andre fellesfunksjoner. Du kan søke opp og
sette over samtaler, og når du går til lunsj og ikke lenger ønsker å motta samtaler, melder du deg
enkelt ut av køhåndteringen.
’Søk etter kollega’ og ’sett over’ fungerer selvfølgelig også på private samtaler som kommer direkte
til din mobiltelefon.
Viktigste funksjoner




Få oversikt over om kollega er ledig eller opptatt i telefonen
Sett over
Meld deg inn og ut av køhåndtering
Sett opp viderekoblingene i abonnementet
Hvis du har mobiltelefon med Android eller iOS, kan du ved lansering laste ned appen fra Appstore
eller Play Market.
Appen er gratis.
Vi sender ut oppdatert informasjon så snart appen kan lastes ned fra Appstore eller Play Market.