Veke 37 og 38

Vekeplan
6. klasse
veke 37 og 38
Namn:__________________________
INFORMASJON
Det vert foreldremøte på mellomtrinnet 16.september.

No startar me med grøn og gul leselekse. Alle som ikkje har avtalt noko anna med meg, skal
lese grøn. I så fall får foreldra beskjed.
Ekorn-ekorn veke 38.
Hugs Bokslukerprisen! Ta med boka kvar fredag!
I matematikk er det forskjell på kor mykje lekser som er gitt frå den eine veka til den andre.
Vert det for mykje i den andre veka, er det greitt om berre noko vert gjort. Det viktigaste er at
de som føresette er med og sjekkar leksa, og at barnet ditt forstår det han eller ho gjer.
Underskrift føresette:________________________________________
Eigenvurdering
Mål:
Kan Kan Kan
godt noko lite
Norsk:
Kunne lese og vurdere ein tekst, samt diskutere den med
andre.
Kunne lage ein teikneserie og kjenne til ulike perspektiv,
bobler og lydord.
Matematikk:
Veta korleis talsystemet vårt er bygd opp.
Kunne addere, subtrahere, multiplisere og dividere.
Kunne gjere overslag.
Engelsk: Work on expressing opinions (øv på å uttrykka meiningar)
Discuss recent events (diskuter nylege hendingar)
Samfunn: Kunne gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i
Noreg
Kunne diskutera skilnader mellom a leve i eit demokrati og
i eit samfunn utan demokrati
Kunne fortelje kva som er med og former identiteten hos oss
KRLE:
og om famile og familietypar før og no.
Naturfag: Kunne forklare korleis nokre planter spreiar frøa sine.
Kunne fortelje kva som skal til for å få eit frø til å spire.
Olweus/
sosialt:
Mobbereglane og mobberingen.
Kunne gi og motta kompliment.
LEKSER veke: 36
Tysdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Norsk: Arb. bok til ZL:Oppg.6 s.6. Teikne på ark (du kan få på skulen)og lim inn
Matte: Oppgåvebok: Må: 1.23 - 1.25. Kan: 1.26 - 1.27. Hugs god orden med
marg og dato.
Samfunn: les s. 18-19 i Gaia.
Naturfag: sjå vekeleksa
Norsk: Arb.bok til ZL:oppg.7 og 8 s.7. Skriv i boka di.
Matte: Oppgåvebok: 1.28 - 1.32
Norsk: Arb.bok til ZL: oppg.s.8. Lim inn og skriv i H-boka. Øv til diktat. Hugs
vekeleksa!
KRLE: Fyll ut familietreet og lim det inn i boka di
Gloser:
Topic (emne/tema)
Opinion (meining)
Believe (tro/mene)
Point (poeng)
Diktat:
Vekelekse:
Samansette, tekstar, reklame. Bokslukerprisen: Les utdraget:
«Kampen mot superbitchene». Skriv
Somme bilete kan fortelje ei ned tankar og notater i skjemaet.Ta med
heil historie og kan stå åleine boka fredag.
utan skriftleg tekst.
Leselekse:
Naturfag:
Grøn les s.14 og 15 i «Gaia». Øv godt
og les ei side høgt for ein vaksen heime.
Gul les s. 14 i «Gaia». Øv godt og les
eit avsnitt høgt for ein vaksen heime.
LEKSER veke: 37
Tysdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Norsk: Lag eit tankekart om deg sjølv. Sjå s.3 i arb.bok til ZS.
Matte: Oppgåvebok: 1.37 - 1.45
Naturfag: Gjer oppg. 18 og 20 s.22 i Gaia naturf.
Samfunn: les s. 22-23 i Gaia
Norsk: Oppg.3-5 i arb.bok til ZS s.5-6.
English: find an interesting news article and be prepared to discuss it
Matte: Oppgåvebok: 1.49 - 1.57
Norsk: Oppg.6 og 7 s.7 i arb.bok til ZS.
Øv til diktat og målprøve.
Hugs vekeleksa!
Gloser:
News (nyhende)
Article (artikkel)
Diary (dagbok)
Agree (være einig i)
Diktat:
Frukter, frøkapsel,
propell, spirer.
Vekelekse:
Bokslukerprisen: Les utdraget:
«Svartedalen». Skriv ned tankar og notater i
skjemaet. Ta med boka fredag.
Frøa til blåklokker og
Leselekse
røsslyng har verken
Zeppelin S : Grøn: Les s. 11 og 12 . Øv godt
fallskjerm eller venger. og les om to av dyra høgt for ein vaksen
heime.
Gul: Les s. 11 til Slangen. Øv godt og les om
ein av dyra høgt for ein vaksen heime
Veke 37
1. økt
8.15-9.45
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Norsk
Norsk 30 min
Musikk 60 min
Samfunnsfag
Norsk
Norsk/KRLE
Matematikk
Matematikk
Gym
Gym
K&H
M&H
KRLE
Naturfag
Matematikk
K&H
Engelsk
Engelsk
Friminutt
2. økt
10.00-11.00
Matpause
3. økt
11.55-12.55
Friminutt
4. økt
13.10-14.10
M&H
Veke 38
Måndag
Tysdag
1. økt
8.15-9.45
Norsk
Norsk 30 min Samfunnsfag
Musikk 60 min
Norsk
Norsk/KRLE
Matematikk
Matematikk
Symjing
Gym
K&H
M&H
KRLE
Naturfag
Matematikk
K&H
Engelsk
Engelsk
Onsdag
Torsdag
Fredag
Friminutt
2. økt
10.00-11.00
Matpause
3. økt
11.55-12.55
Friminutt
4. økt
13.10-14.10
M&H
51778050
Sentralbord
51778058
Arbeidsrom mellomtrinnet
91698288
Grethe Gundersen
[email protected]
Runar Haarr
Stig Rune Elvedahl
Sindre Fjetland Øgaard
Eva Madeleine Buer
[email protected]
[email protected]
sindre.fjetland.ø[email protected]
[email protected]