Vekeplan v 40 og 42

Lekseplan veke 40 og 42
Innleveringar, framføringar og prøver
Fag
Norsk
Engelsk
Kva
tentamen
Challenge essay innlevering
Prøve kap.1 og 2
Prøve kap 3
Matematikk
Naturfag
Kva dag
Onsdag 5.oktober
Fredag 7. oktober
Tysdag 18.oktober
Fredag 21.oktober
Tidspunkt
I mattetimen
4. eller5. time
Husk operasjon dagsverk i veke 43, ein av dagane 26-27-28 oktober.
God haustferie i veke 41 !
Mål for perioden
Fag
Naturfag
KRLE
Mål
Rekne ut akselerasjon og gjere greie for
samanhengen mellom kraft og akselerasjon.
Forklare korleis trafikktryggleiksutstyr gir vern
mot skade.
Forklare kva vi meiner med kraft i naturfag.
Læra om jødisk tru
Læra om kva muslimar trur på.
Matematikk
Oppsummere og repetere kap.1 "store tal" og
kap.2 "likningar", førebu til prøve i veke 42.
Norsk
Læra om litterære periodar og litterære sjangrar
Samfunnsfag
Læra om berkraftig folkeauke verdenshandel.
Engelsk
Demonstrate effective paragraph construction
Develop ideas and create a purpose in learning
from challenge
Edit and evaluate a written text for fluency and
content
Tysk
Spansk
Eng.fordj.
Demonstrate critical thinking about character
development
Analyze the literary elements in a written text
Create a presentation evaluating an author's use
of theme
Omgrep
Akselerasjon, fartsendring, gkrefter,
J:Openberre (åpenbare), etikk,
bønn, Messias, omskjering, bar
mitzva, ketuba.
I:Profet, paradis, underkasting,
omskjering.
Prefiks, tiarpotens,
standardform, likning, ulikskap,
grafisk løysing,
innsettingsmetoden
Realisme, Naturalisme,
Modernisme, postmodernisme.
Motiv, tema , budskap
Berekraftig, eittbarnspolitikk,
eksportere, importere, toll,
WTO, BNP, OECD, EU, NIC-land.
Prepositions
Transitions
Introductory Paragraph
Concluding Paragraph
Thesis- Controlling Idea
Characterization
Conflict-resolution
Theme
Insight into Life
Lekse veke 40
Fag
Matematikk
Tysk
Naturfag
Frist
onsdag
Kva
Rekna "test deg sjølv" s.56-57
Fredag
Les side 96-102, gjer oppg 3.27, 3.28, 3.31 side 108
KRLE
2.krle-timen
Norsk
Innen tirsdag
Engelsk
Engelsk fordjupning
Samfunnsfag
Spansk
Eng.fordj.
Fredag
Tuesday
Siste samf time
Lag tankekart over Jødisk tru. Få med overskriftene Gud,
menneskesyn, frelse/liv etter døden, bønn,
overgangsriter, etikk. Innlevering.
Sjå på kva tilbakemelding du fekk på teksten du skreiv om
kristen tru. Skriv ned kva du fekk tilbakemelding om å
jobbe vidare med, og korleis du vil gjere dette. Lever på
itslearning
Five-paragraph Essay on Challenge
Begin Presentations
Gjer tenk sjølv 7 s.42. Lagre på pc`n din.
Lekse veke 42
Fag
Matematikk
Frist
fredag
Kva
Rekna fire av oppgåvene s.165 eller s.168 (repetisjon av
brøkrekning)
Tysk
Naturfag
Torsdag-Fredag
KRLE
2.krle-timen
Norsk
Fredag
Engelsk
Fredag
Engelsk fordjupning
Torsdag
Samfunnsfag
Siste samf time
Øv til prøve fredag s81-102, les gjennom kapitlet, sjå på
fokusspm, gjer oppg bak i kapitlet, øv med lokus123.no
Les s.275-281. Skriv ned 2 stikkord eller faktasetningar frå
kvart avsnitt (der er 8 avsnitt). Lever på Itsl.
Skriv tre til fem faktasetningar om kvar av forfattarane i
realismen/ naturalismen: Bjørnson, Ibsen, Kielland, Lie,
Skram og Garborg.
Hugs også å lese i boka di kvar dag.
Groups will deliver a plan from their Commonwealth
Presentation
Read- "The Purse is Mine" (s21 Crossroads B-Book)
Answer- Questions 1,2,3,4
Lag eit kryssord ut frå sidene 44-55. Det skal være eit tomt
kryssord som ein annan elev skal løyse. Du må sjølvsagt ha
fasit.
Spansk
Eng.fordj.