Vekeplan veke 39 10. klasse Høle skule, 2015-2016

Vekeplan veke 39
10. klasse Høle skule, 2015-2016
MANDAG
Engelsk
Kroppsøving
Matematikk
Naturfag
Naturfag
Samfunnsfag
TYSDAG
Matematikk
Engelsk
KRLE
Kroppsøving
Kroppsøving
TY/FE
ONSDAG
Samfunnsfag
Norsk
Rikskonsert
Matematikk
Engelsk
Valfag
Valfag
TORSDAG
Norsk
Norsk
Samfunnsfag
Musikk
Matematikk
TY/FE
FREDAG
Naturfag
Kunst&handverk
Kunst&handverk
KRLE
TY/FE
Norsk
Ordenselev:
Oppslagstavle / viktige meldingar:




Måndag: Naturfagprøve
Onsdag: rikskonsert i Høle kyrkje for heile ungdomsskulen, kl.: 10:00.
Tysdag i veke 40: Engelsk skulestil dei tre første timane.
Torsdag i veke 40: yrkesmesse
Læringsmål for veka:
Matematikk: Kunne utføre enkel trekantkonstruksjon
Kunne utføre ein enkel firkantkonstruksjon og gjere berekningar i samband med denne
Kunne finne sentrum i ein sirkel ved hjelp av konstruksjon og konstruere ein tangent til sirkelen.
Norsk: Me veit om årsaker til at me har forskjellige dialektar og til at språk endrar seg.
Engelsk: How to use linking words and paragraphs. Samtidsform av verb.
Naturfag: Gjere greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv
Samfunnsfag: Du skal samanlikne eit rikt og eit fattig land, og presentere arbeidet for klassen i veke 42.
Musikk: Fordjupingsarbeid om ein klassisk komponist. Kunne fortelje om komponisten, musikken og
samtida
.
KRLE: Kjenne til nokre typiske trekk ved den ortodokse kyrkja.
SPF Engelsk: Project: Travels in the English speaking world
Mål: Identifisere kjenneteikn ved ulike teksttypar og bruke desse i eigen tekstproduksjon. Ta
utgangspunkt i tekstar som speglar kultur og samfunn i engelskspråklege land, og bruke digitale
verktøy til å produsere tekstar (…).
Vekeplan veke 39
Lekser til:
Tysdag
Matematikk: Eige ark knytte til spesielle trekantar (pytagoras).
Engelsk: Les s 18 og halve 19 + gloser
Tysk: Gloserark
KRLE: Korleis er leiinga av den ortodokse kyrkja? Skriv ei forklaring med eigne ord.
SPFE: Work on your travel project continuously.
Onsdag
Matematikk: oppgåve 3-5 side 96.
Samfunnsfag: Lever ein disposisjon/ skisse over oppgåven din på itslearning.
Engelsk: Les resten av s. 19 og 20 + gloser
Torsdag
Matematikk: Eige ark. Ha med underskrift på matematikkprøve.
SPFE: Work on your travel project continuously.
Tysk: Gloserark
Norsk: Gjer oppgåve 7 på s 128 i a-boka.
Fredag
Naturfag: Les side 65- 67
KRLE: Les side 47-49. Du skal nå kunne seie noko om kva den ortodokse kyrkja legg
spesielt vekt på.
SPFE: Work on your travel project continuously.
Tysk: oppg 15, 16 side 44 i Arbeitsbuch + Repeter «klokka»
Norsk: Les s 126-131 i a-boka.