UNGDATAUNDERSØKELSE UKE 12 OG 13 VED SKOLENE I

UNGDATAUNDERSØKELSE UKE 12 OG 13 VED SKOLENE I MELØY
Tabell Oversikt over gjennomføring av Ungdata i Meløy
Skole
Skolens
kontaktperson/
administrator
Nelly Enga
Samtaleressurs
(helsesøster el.
kommunepsykolog)
Anita Pedersen
Mob: 41 47 31 37
Onsdag 18.03
kl. 13-14: 10 a + 10 b
26/3
Svein Inge Lie
17/3
Are Seljevoll
23/3 før lunsj.
Elisabeth Tostrup
Bolga
5
17/3
oppvekstsenter (6)*
*Elevtall fra Grunnskolens informasjonssystem
Wenche Jonassen
Edel Gunn Knudsen
Mob: 91 76 19 11
Kristin Solhaug
Mob: 91 24 95 29
Eli Halsos er tilgjengelig
på skolen mellom kl.
11.15 og 14.00.
Mob: 95 41 91 13
Anita Pedersen
Mob: 41 47 31 37
Ørnes skole
Antall
elever
8.-10. trinn
115
(117)*
Dato for gjennomføring
Mandag 16.03
kl. 12-13: 8 a + 8 b
Mandag 16.03
kl. 13-14: 9 a + 9 b
Glomfjord skole
Enga skole
Meløy
oppvekstsenter
52
(52)*
78
(79)*
6
(6)*
Spørsmål angående undersøkelsen rettes til:
Marlene B. Karlsen, folkehelserådgiver
e-post: [email protected]
mobil: 99 52 66 07