Halvårsplan i Kunst og håndverk

KUNST OG HÅNDVERK
UKE Kompetansemål






Sette sammen og vurdere
hvordan skrift og bilde
kommuniserer og påvirker
hverandre i ulike
sammenhenger
HØST – 15
Innhold/
oppgave

Fantasidyr
malt på en
bokside
Arbeidsmåter






Lage enkle
bruksgjenstander i ulike
materialer og kunne gjøre
rede for sammenheng
mellom ide, valg av
materialer,
håndverksteknikker, form,
farge og funksjon
Benytte ulike teknikker
overflaebehandling av egne
arbeider.
Bruke ulike
sammenføyningsteknikker i
harde og myke materialer
Bruke symaskin og enkelt
elektrisk håndverktøy i en
formgivingsprosess

TURSETT
-
Sitteunderlag
Turbag
Smørekniv
Skjærebrett
Lage enkle
bruksgjenstander



Symaskinsertifikat
Sløydsertifikat
Jul
5.klasse






Se bilder/ bli inspirert
Tegne et fantasidyr med en enkel form
Dele dyret opp i felt- lage mønster/drodle
inni feltene.
Fargelegge dyret
Ta kopi av tegningen/klippe ut fra kopien
Legge den utklipte tegningen oppå en
bokside-tegne rundt
Male dyret/tusje alle streker
Montere på svart kartong m/ isopor imellom
Se bilder/ bli inspirert
Tove et sitteunderlag
Sy en tur-bag til å oppbevare tursettet i
Lage smørekniv i einer

Designe en skjærefjøl i tre

Ulike materialer/teknikker
Endringer kan forekomme
Læremiddel







Bokside
Tegnepapir
Farger
Vannmalnig
Pensler
Lim
Isopor



















Bilder
Ull
Grønnsåpe
Bobleplast
Håndklær
Ulike stoff
Symaskin
Tråd
Evt. Brodergarn
Tau/snor
Einer i tynne skiver
Vippesag
Fil/sandpapir
Olje
Ulike håndverktøy
Vippesag
Boremaskin
Fil/sandpapir/olje
Ulike verktøy
Vurdering


Bilde /skrift
Underveisvurdering

Form/
funksjon
Kvalitet
Kunne
bruke
symaskin
Kunne
bruke ulike
verktøy
Kunne
bruke
vippesag
Kunne
bruke
boremaskin




