4 NVTF TØI Wangsness innlegg reisevaner forkortet

Tunnelrehabilitering og
reisevaner - Foreløpige
resultater
Paal Brevik Wangsness,
Forsker, Transportøkonomisk Institutt
KAPAS-prosjektet
Forkortet versjon.
For mer info ta kontakt.
www.toi.no
Bakgrunn
§ Ti tunneler skal oppgraderes
§ «Naturlige eksperimenter» for transportforskning
§ KAPAS-prosjektet:
§ Forprosjekt: Mars – desember 2015
§ Hovedprosjekt: Forhåpentligvis oppstart i februar 2016
§ Skal forske på temaer innen reisevaner, godstransport,
avbøtende tiltak, kømodellering, Big Data m.m.
Side 2
Tunnelrehabiliteringer
Side 3