Tenuta il Sogno

La Dolce Vita –
Det Gode Liv i Italia
1
VIKTIG INFORMASJON
Presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om tegning i Tenuta Il Sogno AS og Mandragola AS
(«Selskapet»). Presentasjonen er ikke et prospekt og inneholder dermed ikke samme mengde detaljert
informasjon. Presentasjonen er konfidensiell og skal ikke distribueres/kopieres delt eller stykkevis til noen part
eller person. Hvor ikke annet er opplyst, er informasjonen i denne presentasjon innhentet av Selskapet fra
tilgjengelige kilder.
Det understrekes at investeringen er forbundet med risiko. Enhver som kjøper aksjer må være forberedt på at
aksjekjøpet kan medføre tap. De som ikke kan eller ønsker å pådra seg en slik risiko, frarådes å kjøpe aksjer.
Eventuelle prognoser/estimat er beheftet med risiko og usikkerhet. Det er basert på et sett av forutsetninger
som er vurdert å være realistiske pr dato, men den enkelte bør selv foreta en selvstendig vurdering før kjøp av
aksjer. Det er ingen garanti for at ev eventuelle prognoser vil bli oppfylt, selv om det etter Selskapets vurdering
da er basert på rimelige antagelser. Forventet verdiutvikling er ikke en garanti for faktisk utvikling. Selskapet
gjennomfører flere undersøkelser før kjøpekontrakt på vingårder blir signert. Eventuelle tvister som måtte
oppstå som følge av denne presentasjonen eller aksjekjøpet, er undergitt norsk lov og underlagt norske
domstolers eksklusive domsmyndighet.
Invitasjonen til å delta i Selskapet er utarbeidet av Selskapet ifm emisjon i Selskapet. Opplysningene er så langt
styret kjenner til korrekte og det er ikke så langt styret kjenner til utelatt forhold av betydning. Styret er ikke
ansvarlig for eventuelle tap som følge av at opplysningene som er gitt er misvisende, feilaktige eller
ufullstendige. Det er aksjekjøpers ansvar selv å vurdere et eventuelt aksjekjøp i Selskapet. Styret og Selskapet
kan derfor ikke påta seg noe ansvar for den enkelte aksjekjøpers beslutning. Selskapet og styret kan ikke påta
seg noe juridisk og/eller økonomisk ansvar for fullstendigheten og/eller riktigheten av presentasjonens innhold
og fraskriver seg således et hvert erstatningsansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser i
presentasjonen. Innholdet i presentasjonen representerer ikke investeringsrådgivning og må heller ikke
oppfattes som rådgivning om investering i finansielle instrumenter.
2
NOEN RISIKOER
•
•
Risikoer kan ha negativ effekt for selskapet og aksjekursen kan bli redusert som følge av dette. Her er noen
risikoer, men oversikten er ikke fullstendig.
Markedsmessig risiko
–
•
Operasjonell- og finans risiko
–
•
Sykdom på vinranker, kvalitet på druer
Tørke, uvær, frost og haglskurer i ugunstige perioder
Ansettelser
–
–
•
•
•
Det kan være prisvolatilitet, utvanning og likviditet i annenhåndsmarkedet. Det vil normalt ta noen måneder å få
kjøpt en vingård og det vil normalt ta noen måneder å få omsatt aksjer i annenhåndsmarkedet. En unotert aksje er
normalt ikke likvid. En eventuell kapitalinnhenting, f.eks. ifm oppgradering av vingården, kan medføre en utvanning
av de eksisterende aksjonærer. Det er ingen planer om å notere aksjene på børs eller regulert markedsplass og dette
medfører at man ikke daglig vil kunne observere endringer i aksjekurser.
Dårlige vin år
–
–
•
Det innebærer bl.a. utviklingsrisiko, driftsrisiko og tilstandsrisiko, herunder teknisk og reguleringsrisiko. Det kan
påløpe uforutsette utgifter.
Risiko ifm aksjene
–
•
Det inkluderer bl.a. risiko ifm usikkerhet knyttet til verdien på vingårdene og risiko for den generelle utviklingen i
økonomien, herunder makroøkonomiske forhold. Verdien på vingårdene er forbundet med risiko. Eksempel er
prisutvikling, rente, inflasjon, skatt og valutakursutvikling.
Kompetanse på vinmaker/vinprodusent
Sysselsetting og arbeidsledighet
Naturkatastrofer
Politisk risiko
Konkurranseforhold
3
VINO PIEMONTE AS
• Grunnlagt av Andre Sperre, Leif Vadset og Kjetil
Blomvik i september 2014
• Mange nordmenn drømmer om å eie vingårder, men
de synes det blir for dyrt
• Kapitalkrevende og hardt arbeid
• Konseptet går ut på at det ikke blir dyrt for den enkelte
hvis man er flere medeiere og har ansatt en dyktig
vinmaker til å drifte vingården
• Skal tilby medinvestorer vingårder i Piemonte, Italia
– Eksklusivt
– Gjeldsfri vingård som går med overskudd
• Piemonte er Italias beste mat- og vindistrikt
– Utflukter
4
MANDRAGOLA AS
• God avkastningsmulighet
–
–
–
–
God timing og god oppside
Lengste resesjon (12 kvartal) siden 2. verdenskrig
EU: kun Hellas som har høyere statsgjeld mot BNP
Arbeidsledighet: 13,2%
• 43% for de mellom 15 og 24 år
– Liten konkurranse
•
•
•
•
Vi gjør det enkelt
Kunnskap og erfaring i forarbeidet
Trygg kjøpsprosess
Rette kontakter i Italia, og i Norge
5
MANDRAGOLA AS
• Mandragola AS har en eierpost i Tenuta il Sogno
– Slik vil alle medeierne ta del i verdiskapningen og
utviklingen av Tenuta il Sogno AS.
• Mandragola AS eier 100% av vingården
• Det er ingen gjeld på eiendommen.
• Vino Piemonte AS er en langsiktig eier og vil
organisere alt i tilknytning til drift sammen med
Frode Refstad.
7
FAKTA OM PIEMONTE
•
•
•
•
•
•
•
•
Piemonte betyr «ved foten av berget»
4,5 mill innbyggere
Italias største region på fastlandet
Grenser til Sveits og Frankrike
Torino er administrasjonssenteret
Blant de rikeste regionene i Italia
Ledende i Europa på dyrking av ris
Det er 22.000 vingårder i Piemonte
8
HVOR LIGGER PIEMONTE?
• Fly til
– Milano
– Torino
– Genova
– Nice
9
Piemonte
10
ASTI
ASTI
11
ALBA
12
CANELLI
13
LA
LAMORRA
MORRA
14
BAROLO
15
Piemonte - ALPENE
16
FOTBALL OG GOLF I OMRÅDET
• Serie A-klubber
– Juventus og Torino
• Buffon, Pirlo, Evra, Pepe, Tevez osv
– AC Milan, Inter Milan
– Genoa, Sampdoria
• Golfbaner
– Agriturismo La Margherita Girasoli Golf Club
• 36 hulls bane
– Golf Relais Monforte
17
KUNDEGRUPPER
•
•
•
•
•
Privatpersoner
Vinklubber
Lag/foreninger
Restauranter
Bedrifter
– Tilbud til ledelse/administrasjon/aksjonærer
– Kundeturer og kontraktsforhandlinger
– Tilgang til konferanserom på vingårdene
– Tilbud til ansatte
18
STYRET VINO PIEMONTE AS
•
•
•
•
•
•
Runar Paulsen (styreformann)
Ole-Reinhart P. Notø
Ivar Breivik
Andre Sperre
Leif Vadset
Kjetil Blomvik (daglig leder)
19
ANDRE RESSURSPERSONER PÅ
EIERSIDEN
•
•
•
•
Øyvind Tveit – Vinconsult AS
Jan Kleven – Bunker Oil Holding
Tore Aurdal – VIA Egensia
Ørnulf Oppdal
20
STYRET TENUTA IL SOGNO AS
•
•
•
•
Leif Gudmund Vadset (styreformann)
Frode Refstad
Per Waagan
Ørnulf Opdal
21
Piemonte i media
• Aftenposten:
– Ett av verdens beste vinområder
– Piemonte er et fantastisk område for mat og vin
– Barolo kalles kongenes vin
• Dagbladet:
– En vinelskers paradis. Piemonte er en av Italias fremste
vinproduserende regioner både i kvantitet, og ikke minst i kvalitet.
Ikke noen annen region kan skimte med så mange ulike
kvalitetsstemplede viner.
– God mat er det også overflod av
– Masse mat og vinfestivaler
• Dagens Næringsliv
– Fantastiske Piemonte-viner
– Superviner fra Piemonte
– Mye vin for pengene i Piemonte
• Finansavisen:
• Piemonte er en meget naturskjønn og vakker region
Piemonte i media
• Ingen andre italienske vinområder kan måle seg
med raffinementet til vinene fra Piemonte («Piemonte: En vinreise»;
2011, av Merete Bø og Ole Martin Alfsen)
• Piemonte byr på vakkert landskap, deilig mat og overdådige
viner («Lykke i Piemonte», 2009, Klaus Hagerup og Bibbi Børresen)
• Maten i Alba regnes som Italias beste («Gyldendals vinatlas», 2003,Oz
Clarke)
• Faktisk er hele Piemonte klassifisert som DOC, så her skal det
i utgangspunktet være kvalitet over hele linjen («Vinskolen:
Godsmak fra første klase», 2008, Geir Salvesen)
• Vinmonopolet:
– Piemonte, en av verdens mest spennende vinregioner og et gastronomisk
sentrum i Italia
– Kvaliteten er gjennomgående høy
– Barbera vinene har økt kraftig i anerkjennelse de siste årene
23
24
Tenuta il Sogno - Vår 1. vingård
San Marzano Oliveto, Piemonte, Italia
Vingården Tenuta il Sogno
Bricco Soria, kommer fra Tenuta il Sogno
- vinranker fra 1928
- 3-4 års lagring før den kommer i salg
Gården ligger vakkert til, omgitt av vinmarker og gangavstand til en liten landsby
Hovedhuset er på ca 350 kvm
Utviklet vingården siden 2002
Hoveddelen av vinrankene fra 1975,
men eldste fra 1928
Eli Anne Langen Refstad og Frode Refstad
15 mål vinmark
Viner fra gården
Topp kritikker og omtaler fra de mest innflytelsesrike vinjournalistene i Norge
Druer
• Barbera er den tredje mest beplantede drue i
Italia, men det er kun i Piemonte den oppnår høy
kvalitet.
– egnet bl.a. for de som får hodepine av garvestoffer da
disse er nesten fraværende i Barbera vinene
• Freisa er en meget gammel rød drue fra
Piemonte.
– opphavet til nebbiolo
• Nebbiolo er Piemontes store drue!
– mest kjent fra vinene Barbaresco og Barolo
Produksjon
• Nytt og moderne produksjonsanlegg
• 10 – 12.000 flasker årlig pr i dag fordelt på fire
viner
– Kapasitet på 15.000 flasker
– Bestillingsutvalget på Vinmonopolet
• Gården tilbyr vinsmaking med enkel lunsj for
grupper på inntil 15 personer
Tenuta Il Sogno - Utvikling
• Økt produksjonskapasitet
– Tilgang på produksjonsutstyr fra andre gårder
• Økt vinproduksjon
– Mer nebbiolo
– Blir vår hovedsatsing som produksjonsselskaps
– Tilgang på druer fra andre gårder vi kjøper
• Økt distribusjon
– Mer markedsføring og flere arrangement
– Kina
• Videreutvikle konsept og merkenavn
– Markedsaktiviteter, media, sosiale media, messer etc
– Blir vår hovedfokus på oppbygging av merkenavn
• Foredrag og kursvirksomhet
– Videreutvikle dagens aktiviteter mot vinklubber, grupper og
firma
Svein Lindin – Vinforedrag og Vinofil
• Vinanbefalinger Tenuta il Sogno
• Tenuta il Sogno Bricco Soria 08 – Terningskast 6
•
Middels rød farge. Kirsebær og røde bær på nese. Noe krydder/eik. Elegant anslag med
praktfull syrlighet og lengde. Fra første utgave til denne årgangen har ekteparet tatt en
sjumilssteg. Det er bare å gratulere. kr 284,00
• Tenuta il Sogno Nebbio 10 – Terningskast 6
•
•
Middels tett rød farge. Kirsebær, rødfrukt og kryddertoner. Markerte elegante tanniner
med flott syrlighet. Lang god ettersmak. Vinen bør dekanteres. Voksen-snop på flaske.
kr 223,00
• Tenuta il Sogno Vino Rosso Amici 2011 – Terningskast 5
•
Middels blålilla farge. Modne røde bær, knust mandel, og kryddertoner. Ung, elegant
saftig stil med balansert syrlighet og bærfruktig. God matvin. kr 177,00
• http://vinofil.no/2014/04/lykken-som-vinbonde/ (april 2014)
• Fantastisk vin, mener vinkelner Svein Lindin (www.vinforedrag.no)
Din Vinguide - Sverige
• Tenuta il Sogno:
– Definitivt en producent värd att hålla ögonen på
(mars 2014)
• http://www.dinvinguide.se/jessica/tenuta-ilsogno/
Dagens Næringsliv
• Tenuta il Sogno
– blir fortsatt bare bedre og bedre (29.07.13)
• http://www.dn.no/dnvinklubb/blog/tenuta-ilsogno-blir-fortsatt-bare-bedre-og-bedre/
Mandragola
• Frode Refstad sitt personlige valg.
– En fantastisk vingård og et perfekt tilskudd til
allerede fantastiske Tenuta il Sogno.
• Dette er førstevalget av vingård til utvidelsen
av Tenuta il Sogno.
• Perfekt beliggende vinranker med høy kvalitet.
• En hovedbygning som allerede er et
ferieparadis.
Mandragola
La Mandragola betyr “Den Viltre Tøs”(i meget positiv betydning) og var en del av kult-klikken
rundt produsenter som Michele Chiarlo, La Barbatella, Domenico Clerico(barolo) og andre i det
som ble regnet som “den nye vinen” i Piemonte på 1980 - 2000-tallet. Det vil si, innovative
produsenter som turte å bryte med tradisjonene og laget sin egen identitet og vinstil. Dette ble
godt mottatt i verdenspressen og vinene oppnådde(oppnår) høye priser og anerkjennelse.
Azienda Agricola La Mandragola ligger på toppen av et høydedrag(bric eller bricco) og har utsikt
mot sør og alpene i vest. Vinmarkene ligger rundt og i nærheten av selve huset. Disse består av
barbera, nebbiolo og en liten andel cabernet sauvignon. Vinmarkene er godt opparbeidet og
vedlikeholdt med god drenering, soleksponering og vender mot vest. Jordsmonnet i området er
leire, kalk, tuff(forsteinet vulkansk aske)og saltmineraler – dvs perfekt for druedykning.
La Mandragola ligger midt I grenseområdene for tre forskjellige landsbyer/kommuner:
Castelnuovo Calcea, Montegrosso og Agliano Terme. De har alle butikker, barer og restauranter.
Skal man til en større by, så har man Nizza Monferrato og Canelli en kort kjøretur unna.
Områdets hovedstad, Asti, ligger 20 minutter kjøring mot nord-vest.
Selve bygningen og beliggenheten vil gi alle besøkende beboere en fantastisk opplevelse de
dagene de tilbringer her. Fantastisk utsikt over Alpene i horisonten med vinranker så langt øye
ser. Et fantastisk sted å tilbringe noen rolige dager.
Mandragola
• Fantastisk beliggenhet
• Nytt og moderne utstyr til å produsere 20,0000
flasker i året
• Årlig produksjon i øyeblikket ca 15.000 flasker
• 2,2 hektar vingård består av Cabernet Sauvignon,
Nebbiolo og Barbera i en utmerket kvalitet
• Vinrankene har en perfekt alder (fra 2005) og det
er ikke behov for replanting
• Gårdsbygning nylig renovert
– romslig stort kjøkken/spisestue/stue, tre bad og fire
soverom. Sørvendt terrasse.
Emisjon i Mandragola AS
• Signert intensjonsavtale
– 100% eierskap
– Overtagelse i juni 2015
– Tilgang til overnatting på egen vingård
• Kan disponere hele bygget på ca 500 kvm
• 3 bad og 4 soverom
– Vingården driftes videre av ekteparet Refstad
– Tilgang på kvalitetsvin fra egen vingård
– Svømmebasseng ordnes høsten 2015
– Nydelig utsikt
Emisjon i Mandragola AS
• Emisjon i Mandragola AS
– Kr 7 mill
– Kapital til å utvikle vingården og produsere mer vin,
samt betale for kjøp av vingården
– Minimumsbeløp kr 348.600
– Først til mølla
– Tilgang til div arrangement