Nyrealismen, krigslitteratur og etterkrigslitteratur

Forfattere, tekster og tema fra 1900-1960
 Lese side 10- 13
 Grunnmodellen, samlese, tenke, samtale (oppklare)
 Skrivetid med utgangspunkt i bildene side 11-12
 To grupper er mannen i midten på bildet.
 To grupper er en av arbeiderne.
 To grupper er journalister som intervjuer arbeidere i en storby i begynnelsen av
1900-tallet. Bruk teksten på side 13 til å lage spørsmål og svar.
Vurdering:
 En intervjusituasjon, journalistene skal intervjue hver gruppe. De skal svare på
spørsmålene som journalistene har laget i rolle.
 Slutten av 1800-tallet folketalet aukar
 Bønder strøymer til byane for å få arbeid
 Byane veks, industrien veks
 Arbeidsplassane er usunne, helsefarlege
 Dårleg lønn
 Kampen mellom fabrikkeigarar og arbeidarar
 Ca.1900-1939 (1950)
 Skildre verda og livet til vanelege
menneske.
Tema:
 Enkeltmenneske og familien
 Samvit, moral og verdiar
 Nyrealistane vil ta vare på nokre av
dei gamle verdiane frå bygdemiljø
eller frå arbeidsmiljø.
 Døme: Oskar Braaten, Ulvehiet
 Romanar som går over fleire
generasjonar, utvikling.
 Heimstaddiktninga, forfattarane skriv
om eigen heimstad
 Døme: Sigrid Undset, Kristin
Lavransdatter.
 Oskar Braaten: 5 stikkord side 14-15 (klassen blir enige om de 5 viktigste)
 Førlesningsfasen hva er Braaten opptatt av og hvorfor?
 Stillelesing Ulvehiet side 16-18,
 Hva skjer i utdraget, handlingsref: tenke, samtale, skriv stikkord/tankekart
 Hvem er med, beskriv disse: tenke, samtale, skildre
 Hvilke virkemidler har Braaten brukt: Stikkord
 Hva er tema i utdraget/boka?: Skriv stikkord
 Responsfase: felles tankekart på tavlen.
Personer
Handling
ULVEHIET
Braaten
Nyrealismen
Virkemidler
Tema/periode
 Tyskerne i Gestapo benyttet ofte tortur, men selv de var sjokkert over norske
kollegers råskap i tjenesten. Mange ble arrestert. (VG nett 13.11)
 – En rekke personer i Rinnan-banden og eksempelvis den første som ble henrettet
etter krigen, Reidar Haaland, hører selvsagt med på en liste over de verste
Gestapo-medløperne. Her har jeg derfor trukket frem fem av 1145 navngitte
personer som ikke er like kjente, men som påførte nordmenn de forferdeligste
lidelser, forklarer forfatter Eirik Veum.
 Alfred Erlandsen, * 23 år. Oslo., * Født 1919., * Medlem av Nasjonal Samling (NS) 1941., * Jobbet
tidligere som lagersjef., * Tolk og etterforsker ved det tyske, sikkerhetspolitiet i Oslo fra april 1943.,
Deltok under avhør der arrestanter ble torturert til døde., * Domfelt ved Høyesterett 1948 for blant annet
mishandling, legemsbeskadigelse og legemsbeskadigelse med farlig redskap, til tvangsarbeid på
livstid., Løslatt 1953.
 Et av de styggeste eksemplene Veum henter frem i boken er overgrepene mot en 37 år gammel Oslo-
kvinne, utført av Alfred Erlandsen.
 Kvinnen blir arrestert 6. november 1944, mistenkt for å ha bistått en etterlyst motstandsmann med å
flykte. Erlandsen avhører henne.
 «Han går brutalt til verks, og slår henne flere ganger i ansiktet med knyttneven. Etter en stund setter han
seg ned ved siden av henne og legger hodet hennes ned i fanget sitt. Der tar han tak i håret hennes og
lugger henne kraftig, mens han presser hodet hennes ned mot skrittet sitt. I tillegg drar han henne rundt
i avhørsrommet etter det lange håret slik at «store hårtafser løsnet».
 Mot slutten av avhøret tar Erlandsen frem en pistol og truer med å skyte kvinnen. Til slutt griper
tyskerne inn, og Erlandsen fengsles. Han sitter inne til frigjøringen 8. mai 1945.
 https://www.youtube.com/watch?v=xwl2vLc8HoY
 Lese og analysere i felleskap, strofe for strofe
 Hva skjer i diktet: todeling (verbtid)
 Andre litterære virkemidler, rimmønster
Personer
Handling
 Tema
 Personer
Du må ikke sove
Forfatter
Periode
Virkemidler
Tema/budskap
 Du må ikke sove
 http://www.vg.no/spesial/2014/odin/
 Hvordan er dette sitatet fra Øverland aktuelt i Odinsaken eller en lignende
mobbesak?
«Du skal ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!»
(Arnulf Øverland, Du må ikke sove, Saga til CD 10B, original 1937)
 Skriv en tekst der du svarer på dette.
 Du kan velge mellom å skrive en fortelling der du bruker sitatet som utgangspunkt,
eller en sakpreget tekst der du argumenterer for hvordan dette sitat er viktig å leve
etter.
 Tida før 2.verdskrig
 Mange forfattarar så kva som var i ferd med å hende
 Oppfordra til å ta ansvar og kjempe i mot nazismen
 Døme: Arnulf Øverland, Du må ikke sove.
 Les side 48 Saga til CD 10B, repetisjon
 Døme: Aksel Sandemose, En flyktning krysser sitt spor
 Janteloven aktuell på Ullandhaugskole i dag?
http://divamamma.familieprat.no/files/2014/05/janteloven.jpg
 Les side 41-42, Lese, tenke, samtale, dele
 Forfatter/periode
 Handling
 Personer
 Tema
 Virkemidler
 Etter 2.Verdenskrig
 Psykologiske romanar
 Der dei legg vekt på tankar og kjensle
 Korleis og kvifor vel menneske vonde og gode handlingar
 Felles ansvar for krigen
 Døme: Sigurd Hoel, Møte med milepælen
 Kva er ein helt ? side 59-60
 Sigurd Hoel
 Max Manus:
 https://www.youtube.com/watch?v=WbK4WTQFf9U