Klar for fremtiden!

Klar for fremtiden!
SOLAMØTET 2016
Dato: 11. januar 2016
Møteleder: Hallvard Ween
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger AS, Sola
08:30
Registrering
09:00
Velkommen
➤ Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
09:05
Kunnskap for nyskaping
➤ Statsråd Torbjørn Røe Isaksen
09:30
Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv
➤ Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, Sintef
10:00
Status Rogaland
➤ Regiondirektør Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland
10:20
Pause
10:50
Grønn konkurransekraft og Karmøypilot
➤ Konserndirektør Hilde M. Aasheim, Norsk Hydro ASA
11:10
Effektiv matproduksjon og industrielt samarbeid
➤ Konserndirektør Per Ivar Berg, Tine SA
11:25
Smarte anskaffelser
➤ Fagsjef anskaffelser Elvur Thorsteinsdottir, Stavanger kommune
11:40
Ett liv i back-up
➤ CEO Ole Roger, ExpectUs AS
11:50
Diskusjon
11:55
Lunsj
Klar for fremtiden!
SOLAMØTET 2016
12:55
Utdanning tilbake til yrkeslivet
➤ Professor Ivar Frønes - UIO, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
13:25
Læringskultur – grunnmuren i innovasjons- og prestasjonsarbeidet
➤ Konserndirektør Trude Marit Risnes, Kronengruppen AS
13:40
Alt endres - også arbeidsplassene
➤ Konserndirektør Eirik Gundegjerde, Lyse AS
13:55
Diskusjon
14:00
Pause
14:30
Pasientens helsetjeneste
➤ Statsråd Bent Høie
14:50
Den nye arbeidsgiveren
➤ Adm. direktør Kristin Skogen Lund, NHO
15:10
Kommunesektoren i framtida
➤ Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS
15:30
Fremtidens arbeidstakere
➤ 2. nestleder, Hans-Christian Gabrielsen, LO
15:50
Olje og gass mot 2040
➤ Konserndirektør for norsk sokkel Arne Sigve Nylund, Statoil ASA
16:10
Diskusjon
16:30
Møteslutt
17:00
Aperitiff
17:30
Middagsbuffet
Utdeling av nyskapingsprisen 2015:
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
Middagstaler: Bjørn Sæbø
Med forbehold om endringer