Mandag - Ullensaker kommune

Mandag
(Er det organiserte aktiviteter ute før mat og inne etter mat)
Tid
12.15-13.30
14.00-15.00
15.00-16.00
Aktivitet
Skøyter
Aking
TL-aktiviteter
Ringleker
PC
Fysisk aktivitet
Svømming
Håndball
Forming
= aktiviteter før mat
Hvor
Gjelder for
Ansvarlig
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Datarommet
1. og 2. trinn
Annette
Gymsalen
Svømmehallen
2.-4. trinn
3. og 4. trinn
*
Iselin/Kathrine
Gymsalen
1. og 2. trinn
Borgen IL
Kunst og håndverk
alle
Pawarisa
= aktiviteter etter mat
= andre enn SFO-ansatte har ansvaret
Tirsdag
(er alle organiserte aktiviteter ute)
Tid
Aktivitet
14.30-15.30
Skøyter
Aking
TL-aktiviteter
Ringleker
= aktiviteter før mat
Hvor
Gjelder for
Ansvarlig
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
= aktiviteter etter mat
= andre enn SFO-ansatte har ansvaret
Onsdag
(er det organiserte aktiviteter inne før mat og ute etter mat)
Tid
12.15-13.15
14.15-15.30
Aktivitet
Fysisk aktivitet
Spill
Øisteins blyant
Svømming
Forming
iPad
Skøyter
Aking
TL-aktiviteter
Ringleker
= aktiviteter før mat
Hvor
Gjelder for
Ansvarlig
Gymsalen
1. trinn
Hege
1B
1. trinn
Mette/Mailis
1A
1. trinn
June
Svømmehallen
2. trinn
Barbro/Eva-Hilde
2A
2.-4. trinn
Annette
Datarommet
2.-4. trinn
Linn
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
= aktiviteter etter mat
= andre enn SFO-ansatte har ansvaret
Torsdag
(er det organiserte aktiviteter ute og inne etter mat)
Tid
Aktivitet
14.00-15.30
Skøyter
Aking
Forming/spill/lek
Fysisk aktivitet
= aktiviteter før mat
Hvor
Gjelder for
Ansvarlig
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Basen
1. trinn
Mailis
Gymsalen
3. og 4. trinn
Iselin
= aktiviteter etter mat
= andre enn SFO-ansatte har ansvaret
Fredag
(er det organiserte aktiviteter ute før mat og inne etter mat)
Tid
12.15-13.30
14.00-14.30
14.30-15.30
Aktivitet
Skøyter
Aking
TL-aktiviteter
Ringleker
Barnemøte
Fysisk aktivitet
Ansiktsmaling
= aktiviteter før mat
Hvor
Gjelder for
Ansvarlig
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Ute
alle
alle
Klasserom
alle
alle
Gymsalen
2. trinn
Barbro/Iselin
Basen
alle
Pawarisa
= aktiviteter etter mat
= andre enn SFO-ansatte har ansvaret