Strindheimrennet - Granåsen

indhe
Strrennetim-
nd
h ei m Idr ett
sl
SKI
Til/fra
Parkering
Smøre
områd e
Start
passerin
g
Mål
Tribu
ne
S
tri
ag
Strindheimrennet - Granåsen
Komplett runde: 2,7 km
Passeringsrunde: 2,5 km
Sekretariat
Tidtaking
Produsert av eMap as, Trondheim.