Fysiker på besøk eller fast ved foretaket…

Fysiker på besøk eller med
fast arbeidssted ved foretaket
• Etter initiativ fra Helse Nord ble det opprettet
KDF (Kompetansesenter for Diagnostisk
Fysikk) i Tromsø 2008.
• Denne løsningen ble valgt bl.a. etter modell
fra Ullevål og anbefaling i veilederen.
AVSTAND!!!
• Mange sykehus i Oslo området hadde fysiker som f.eks kom fast en
eller 2 ganger i uka.
• Hos oss (og de fleste andre sykehusene i Nord-Norge ) måtte fysiker
komme flere dager i strekk.
• Vanligvis 1 uke - 2 ganger i året.
• Dyrt med reise og opphold.
• Fysikerne jobbet intensivt, og ble mye overtid ute på reise.
• «Et stor puslespill» med folk og utstyr. Det er ikke bare bare å sende
fantom og utstyr rundt omkring. Enklere om en kan putte sånt i en
bil…
• Veldig intensivt da vi hadde fysiker her.
• Jeg organiserte mye før han kom. Satte av tid til
statuskontroller på de forskjellige lab’ene/stuene, avtalte
undervisning m.m
• Statuskontrollene ble gjort.
• Hadde litt undervisning.
• Ikke lett å ta kontakt med en ”ukjent” fysiker for å spørre
om ”småtteri”.
• Mange viste knapt hvem som var på besøk – pga sjeldne
besøk og mye bytte av fysiker
• Fikk alt for lite fysikertid i forhold til hva vi betalte for…
• Hørte rykter om at Tormod var interessert i å flytte til
Bodø.
• Leder var kjapp til å ta kontakt med Tromsø.
• Skaffet vi en kontorplass så kom han….
• Fortsatt ansatt ved KDF (kompetansesenter for diagnostisk fysikk)
• Har nå vært i Bodø i 2 år
Hva har det forandret
for meg som strålevernskoordinator
• En som jeg kan spørre om smått og stort.
• Pep-talk i gangen. Formell og uformell kontakt
• Aktiv medpart i prosedyre skriving og revisjoner.
• Mindre organisering – han ordner opp selv.
• Vi lager felles årsplan – med egne og felles punkter
• Litt uklare grenser mht hvem som skal spørres om hva. Den av
oss som er i nærheten først får gjerne spørsmålet.
• Synes vi har et godt samarbeid og utfyller hverandre veldig
godt.
For radiografene
• Tar direkte kontakt når de lurer på noe.
• Alle vet godt hvem han er.
• Synes det er naturlig når han deltar i prosjekter –
men glemmer fortsatt å spørre han.
F.eks har vi jobbet mye med felles prosedyrer ved CT
og generell rtg ved foretaket. Tror ingen tenkte at her
kunne fysiker vært med…
For fysiker
• Har jobbet med å finne sin plass i avdelinga
• Mere tid ved foretaket. Fortsatt for lite tid…
• Har tettere formell og uformell dialog med
strålevernkoordinator, radiografer og leder.
• Bedre kontakt med med.tek.
• Tryggheten det gir å være tilknyttet et fysiker miljø.
• Har mistet litt oversikten over hva som skjer ved KDF.
Har felles møte og undervisning hver uke.
For avdelingen/foretaket
• Vi synes det fungerer veldig bra med fysiker med fast
arbeidssted i Bodø.
• Får utnyttet fysiker kompetansen mye bedre.
• Bedre samarbeid mellom yrkesgruppene.
• Bra med en fysiker i miljøet – han har en helt annen
bakgrunn enn oss andre. Tenker ofte litt annerledes.
Kan bli noen gode innspill og diskusjoner ut av det…
• Vi har fått en radiografi i 50% stilling som
kvalitetskoordinator ved avdelinga.
• Hun har oppdaget at fysiker bør/kan trekkes inn i
prosjekter.
Hvorfor ikke ansette egen fysiker?
• Faglig bra med et fysiker-miljø.
• Opplæring.
• Trenger ikke «finne opp kruttet» ved hvert
foretak.
• Måleutstyr og fantom.
• Greit ved evt sykmelding o.l.
Strålevern tilsyn
• Vi har brukt tilsynene bevist for å få
dokumentert liten tid til fysiker og
strålevernskoordinator.
• Fint å lære av andres tilsyn. Kan også brukes til
å synliggjøre for f.eks klinikksjefer hva som må
på plass….
Hva gjør dere med rapportene etter
statuskontroller?
• Hvem får rapportene
• Hvem har ansvar for å følge opp evt feil og mangler?
• Hvem får beskjed om hva som evt er utbedret? Evt
ikke skal utbedres?
• Hvem gir beskjed til fysiker hvis det må gjøres nye
tester etter en reparasjon?
Verifisering av forandringer i
protokoller
• Hva gjøres hvis fag radiograf av en eller annen grunn
har lyst til å gjøre forandringer i en protokoll? CT eller
generell røntgen.
• Verifiseres dette på noen måte eller prøver de det
bare ut?