na tej povezavi.

Predavanja v februarju 2016
Datum:
2.2.2016
Kraj:
Hotel Lev, Ljubljana
Vrsta dogodka: vabljeno predavanje
dr. Ivica Križ
Islam, izziv časa in kriza v Siriji
O vsebini predavanja
Predavatelj bo analiziral besedo Džihad, predstavil verske vzroke za nastanek islamskega
fundamentalizma, teroristične organizacije islama, spoznali geopolitično zgodovino Sirije,
poskušali razkriti vzroke in posledice vojne v Siriji in podati morebitne rešitve problema.
O predavatelju
Dr. Ivica Križ je Slovenec po rodu iz Postojne (1974).
Živi in dela v Prezidu na Hrvaškem (mejni prehod
Prezid-Babno Polje). Kot edini kristjan je magistriral na
Fakultetu islamskih nauka v Sarajevu in doktoriral na
Jezuitski filozofski fakulteti v Zagrebu na temo
krščansko-islamskega dialoga. Zaposlen je na
Protestantskem teološkom učilištu „Mihael Starin« v
Osijeku in je zunanji sodelavec Filozofske fakultete na
Reki.
Dr. Križ je avtor treh knjig in več člankov na temo
dialog. Je predsednik odbora za odnose z mediji v RC
Reka ter predsednik Udruge za zaštitu životinja
„Tetrijeb“ (Društvo za zaščito živali „Divji petelin“).