Affisch Forskardag allvarliga psykiska problem

21 april kl. 9 – 12.15
Aula Svea
Forskardag
Sociala perspektiv på
allvarliga psykiska problem
Forskardagen den 21 april vänder sig till såväl forskare och lärare som
personer som arbetar i socialpsykiatriska verksamheter, studenter, anhöriga
och personer med egen erfarenhet av psykiska problem.
Gästföreläsare Dr. Jerry Tew, prefekt och docent i mental hälsa och socialt
arbete vid University of Birmingham.
Social perspectives on mental distress - Dr Jerry Tew, University of Birmingham
Vardag, kärlek, vänskap, ensamhet - Fil.dr. Gunnel Andersson
Att hantera vård och omsorg - Doktorand Anne Denhov
Pengar och psykiska problem - Docent Alain Topor
Läkemedel och vardagsliv - Fil.dr. Per Bülow
Samverkan: om vad? - Fil.mas. David Matscheck och Docent Katarina Piuva
Dr. Jerry Tews föreläsning ges på engelska, övriga presentationer på svenska.
Institutionen för socialt arbete
Stockholms universitet Program, anmälan
och mer
information på
socarb.su.se/
socialpsykforskardag