Hakuohjeet - Eija ja Veikko Lesosen säätiö

Eija ja Veikko Lesosen säätiö
Hakuohjeet 2016
Malli
Hakijan nimi / yhteyshenkilö
Avustuskohde
Haettava summa
Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
Saako avustuksen saajan nimen / kohteen julkaista säätiön tiedotuksessa?
Kerro vapaamuotoisesti avustuskohteesta: kokonaiskuluista, mitä avustuksella tehdään tai
hankitaan ja mitä vaikutuksia avustuksen saamisella on.
Onko avustusta saatu muualta? Kerro myös avoinna olevat hakemukset.
Hakemuksen enimmäispituus on yksi A4-sivu, koneella kirjoitettuna.
Fonttikoko vähintään 11, riviväli 1.
Mukaan voi laittaa liitteitä ja linkkejä.
Hakemus liitteineen toimitetaan joko postitse tai sähköpostilla:
Eija ja Veikko Lesosen säätiö
c/o Head Invest Oy
PL 557 (Rantakatu 4) 90100 Oulu
[email protected]
Postitse toimitetuissa hakemuksissa riittää viimeisen hakupäivän postileima.
Hakuaika on 22.2.-22.3.2016
Säätiön hallitus tekee päätökset avustuksista ja ilmoittaa vain avustuksen saajille toukokuun
aikana. Hallitus ei perustele avustuspäätöksiään.