Åpen barnehage i Bamble

Åpent hus!
Velkommen til store og små!
Kom og se hvordan vi har
det i våre barnehager!
Onsdag 17. februar
er det åpent hus fra
kl 17.30 til kl 19.30
Hans Pettersvei 19, 3960 Stathelle • Tlf 35 96 06 00 • [email protected] • www.barnehagemagasinet.no