Så når du ut i media - Sveriges Arkitekter

Att nå ut i media
Sveriges Arkitekter 17/2
#arkfrukost
Därför är det viktigt att
jobba med media
• Möjlighet att nå nya målgrupper
• Attraktiv arbetsplats ”employer
branding”
• Nya affärer
• Ta chansen nu
– Få arkitekter syns
– (bo)stadsfrågan är superhet
Det nya medielandskapet
Konkurrensen med andra
medier
Mediekonsumtion
• År 2002 tog 28 procent del av en kvällstidning på
papper och 6 procent läste tidningen på internet,
2014 läser 9 procent av befolkningen en
kvällstidning på papper och 19 procent tar del av
tidningen på internet.
• Nästan halva befolkningen använder sociala medier
en vanlig dag. För fem år sedan var det bara en
tredjedel som gjorde det. (unga 83%)
• 122 minuter på Internet. 41 minuter åt sociala
medier, 22 minuter åt traditionella medier och sex
minuter åt videoklipp. Övrig internettid är annan
internetanvändning.
Mediekonsumtion
Medietrender
• Realtid – agera direkt
– arkitekten
•
•
•
•
Mobilen allt viktigare
”Prime time” till ”My time”
Använder flera medier samtidigt
En medfödd ”generation”
Flera redaktioner i en
Medieläget idag skapar
möjligheter
Källor till research
Över 90% av svenska journalister
använder Google för research
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wikipwdia, SEO- vad kan ni styra själva!
Bloggar
Hur skapar jag en nyhet?
Att tänka på innan man
kommunicerar
• All kommunikation sker på
mottagarens villkor
• Du måste ha något att säga –
formulera ett budskap
• Det går inte att inte
kommunicera – även det du inte
säger är kommunikation
Nyhetsvärdering
•
•
•
•
•
•
•
Konsekvens
Kändis
Aktualitet
Ny fakta
Geografi
Årstid
Bild
Så hittar du en nyhet
Potentiella nyheter
•
•
•
•
•
•
Nya projekt
Nya medarbetare
Samarbeten
Tävlingsvinster och priser
Allianser
Faktainsamling
Att nå ut med en nyhet
Målgrupper
• Bestäm syftet och budskap –
tänk på att tala så att alla förstår
• Vem vill vi nå?
• Gör olika satsningar för olika
målgrupper ex lokala, bransch,
sociala medier
• Ha långsiktig planering och
förbered underlag till medierna
Spridning - Kanalval
•
•
•
•
•
•
Personliga kontakter
Tipsmail
Debattartikel – dagstidningar
Pressmeddelande
Twitter
Övriga - sociala medier
Formulera ett
pressmeddelande
• Tänk på målgruppen!
• Bra och kort rubrik
• Kort och kärnfull ingress. Ska sammanfatta
slutsatsen i pressmeddelandet.
• Text och citat
• Bilder
• Datum, länkar, kontaktuppgifter!
• Tis-Ons-Tors!
Journalistkontakter
Förarbete
• Tänk ut vinkel utifrån
nyhetsvärderingen
• Identifiera de mest relevanta
medierna/journalister
• Prioritera
• Välj ut bra material, t.ex. bilder
• Kontakt över telefon och/eller
mail
Att göra när journalisten
ringer:
• Skriv ner namn och vart de
ringer ifrån
• Fråga alltid vad saken gäller
• Om du inte vill svara direkt - be
att få ringa upp. Bestäm en
given tid.
• Bestäm ditt budskap innan du
ringer tillbaka
Under intervjun
• Intervjun startar redan när vid mötet
med journalisten
• Tänk på att ni ofta kan mer än den
som intervjuar er om ämnet.
• Svara kort och enkelt, undvik svåra
begrepp
• För att göra det tydligare - ge
exempel,
• Undvik alltid ironi för missförstånd
”Arkitektur”journalister
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Victor Barth Krohn, DN, Stockholm
Patrik Kronqvist, Expressen
Katarina Wikars i P1 Kultur
Elisabet Andersson, SvD
Julia Svensson, DN
Bloggare ex. Trendenser – Frida Ramstedt
Kulturnyheterna
ABC
Fastighetsnytt, Byggindustrin, tidningen Betong och
Arkitekten
• Lokalpress – tryckt och tv
• Arkitekten och Arkitektur
Använd er webb som
kanal
• ”Pressida”
• Tydlig kontaktinformation
• Bra bilder som är fria att
använda
• Kort text om er (tänk målgrupp)
Aktuella ämnen
• Bygga bostäder snabbt och
hållbart
• Barns utemiljöer
• Skolan
• Hållbarhet
• Framtidens kontor
• Mfl…...
Case
Case
Slut