Odd Harald Kvammen

Stortingsforhandlinger på nett
1814-2005
Stortingsforhandlingene
• Dokumenter fra den
parlamentariske behandlingen i
Stortinget
• Saksdokumenter. (st.prp. st.meld.
dokumentserien og innstillinger)
• Stenografiske referater fra 1857
• Stortingsarkivet lager register til
hver sesjon
Stortingsforhandlingene
Inneholder: (frem til 2009)
Regjeringens dokumenter:
• Del 1: Proposisjon 1 - Statsbudsjett
• Del 2: Øvrige proposisjoner
• Del 3: Meldinger til Stortinget
• Del 4: Lovsaker
Stortingets dokumenter:
• Del 5: Dokumentserien
• Del 6: Innstillinger, budsjettinnstillinger,
lovvedtak og lovanmerkninger
• Del 7: Stortingstidende
• Del 8: Odelstings- og lagtingstidene
• Del 9: Sesjonsregister
Hovedregistrene
• Saksregister
– Alfabetisk ordnet etter
saksområder/emner
– Stikkordsregister med henvisning
til saksområde/emne
• Talerregister
– Referatene fra stortingsmøtene
– Representanter og statsråder
Stortingsforhandlingene
1814-2005
Ulike måter å søke i forhandlingene:
1. Fritekstsøk i hovedregistrene
– Hovedregistrene er OCR behandlet slik at de er gjort
søkbare
– Etter OCR behandlingen er registrene korrekturlest for å
sikre optimal kvalitet på søk
2. Søk i stikkord og emneregister
– Gjør det mulig å spisse søket innen emner
3. Søk etter publikasjoner
– Søk etter spesifikke dokumenter. (proposisjoner,
meldinger, dokumentserien eller innstillinger)
Fritekstsøk i hovedregister
Hovedregisteret 1955- 1960/61
Søk i stikkord og emneregister
Treffliste i sak
Søk etter publikasjon
Autentisk visning av dokument
Søk i talerregisteret - person
Søk i talerregisteret – person og sak
Søk i talerregisteret - stortingstidene
Stortingsbygningen 150 år
1866-2016