Bruker-tilpasse Handi5

Bruker-tilpasse Handi5
En guide med oversikt over de viktigste tilpasningene og
innstillingene i Handi5.
2014-10-02
Om denne guiden
Handi har store tilpasningsmuliheter for den enklete bruker,
og dette kan skape både fordeler og ulemper.
Takket være alle de ulike innstillingsmuligheter som Handi har, kan
den enkelt tilpasses den enkelte brukers ulike behov og ønsker.
Dette stiller også store krav til de støttepersoner som skal gjøre tilretteleggingen. De
trenger å kjenne til alle mulighetene som finnes og også kunne introdusere dem på en
pedagogisk måte for brukeren.
Med denne guiden presenteres de ulike innstillingsmulighetene visuelt, som gjør det
lettere å ta stilling til hva som skal velges. Nederst på hver side vises det hvordan man
utførerer innstillingene.
Det er ingen krav at man må gå gjennom alle sidene, man velger det som er aktuelt.
Handi Startmeny – velg funksjoner
Hvilke Handifunksjoner er aktuelle for brukeren?
Kalender
Notater
Talemelding
Album
Kamera
Sjekkliste
Kontakter
Telefon
SMS
Skjema
Skjemasvar
Kriseplan
Prisregneren
Musikk
Hurtiginnstillinger
Kalkulator
Velg i Innstillinger|Startmenyen|Ordne apper.
Handi Startmeny – velg snarveier
Skal noen av disse kalenderfunksjonene kunne startes direkte fra Startmenyen?
Legg inn aktivitet
Start timer
Ukevisning
Almanakk
Klokke
Gå til Innstillinger|Startmenyen|Ordne apper. Trykk på Ny, velg Kalender og deretter ønskede funksjoner.
Handi Startmeny – utseende
Hvordan skal programmene vises i Startmenyen?
Med ikoner
Som listevisning
Standard (lik Android)
Handi Rutenett
Velg i Innstillinger|Startmenyen|Velg startmeny.
Handi Rader
Standard
Tilgang til Innstillinger
Skal det være ikon for Innstillinger i Startmenyen?
Ja
Nei
Skal Innstillinger kodebeskyttes?
Ja
Nei
Ikon: Velg i Innstillinger|Startmenyen|Ordne apper.
Kodebeskytt: Velg i Innstillinger|System|Kodebeskytt Innstillinger.
Knappenes utseende
Hvilket tema skal knapperekken ha?
Klassisk knapperekke
Moderne knapperekke
Klassisk
Velg i Innstillinger|System|Tema.
Moderne
Tastatur
Hvilket tastatur skal brukes?
Handi tastatur
Telefonens tastatur
Handi tastatur
ABC-ordning i stående modus
QWERTY i liggende modus
Velg i Innstillinger|Android Innstillinger|Språk og inndata.
Telefonens tastatur
QWERTY, med ordprediktion
(Bildet viser Handi Xcover 2)
Talestøtte
Skal talestøtte (talesyntese) brukes?
Kalender
Ja
Nei
Skal det være mannlig eller
kvinnelig stemme?
Mann
Kvinne
Talestøtte: Velg i Innstillinger|System|Talesyntese|Talesynteseinnstillinger.
Stemme: Velg i Innstillinger|System|Talesyntese|Velg stemme.
Gå ut på gaten og
så til venstre.
Bla i lister
Skal man kunne dra med fingeren opp/ned eller trykke på Bla-knapper?
Bruk rullelister (dra)
Bruk knapper
Skal man kunne dra med
fingeren mot høyre/venstre
og skifte side?
Bruk sidesveiping
(Gjelder kun i Startmenyen Handi Rutenett,
Album og bildearkivet.)
Velg i InnstillingerSystem|Lister.
Kalendervindu - tid
Skal det være analog eller digital klokke i visningen?
Analog klokke
Digital klokke
Skal måned markeres med symbol eller med ukenummer?
Handisymbol
Pictogram
Ukenummer
Ingen
Skal dagene ha ukedagsfarger eller ikke?
Ukedagsfarger
Ikke ukedagsfarger
Velg i InnstillingerKalender|Tidsvisning.
Grønn mandag
Blå tirsdag
Hvit onsdag
Brun torsdag
Gul fredag
Rosa lørdag
Rød søndag
Kalendervinduet - tid
Skal klokkevinduet vises ved å trykke på klokken?
Ja
Nei, les opp tiden istedet
Velg i Innstillinger|Kalender|Kalendervindu.
Kalendervinduet - aktiviteter
Hvordan skal aktivitetene vises?
I en liste
Ved en tidssøyle
Liste
Velg i Innstillinger|Kalender|Kalendervindu.
Tidssøyle
Kalendervinduet – aktiviteter
Skal den digitale tiden for aktiviteten vises?
Ja
Nei
Ska teksten for aktiviteten vises?
Ja
Nei
Velg i Innstillinger|Kalender|Kalendervindu.
Kalendervinduet – bla
Skal man kunne bla bakover til aktiviteter som har vært samme dag?
Ja
Nei
Skal man kunna bla i dager framover?
Ja
Nei
Skal man kunna bla i dager bakover?
Ja
Nei
Velg i Innstillinger|Kalender|Kalendervindu.
Aktivitetsvinduet
Skal brukeren kunne slette en aktivitet?
Ja
Nei
Skal brukeren kunne endre en aktivitet?
Ja
Nei
Skal brukeren kunne endre type av alarm?
Ja
Nei
Skal kvarteruret vises for å gi visuell tidstøtte?
Ja
Nei
Vis siste kvarteret som fem punkter
Vis digital nedtelling nedenfor kvarerturet
Velg i Innstillinger|Kalender|Aktivitetsvindu.
Funksjoner i Kalendermenyen
Skal brukeren kunne legge inn nye aktiviteter selv?
Ja
Nei
Skal brukeren kunne se på andre dager i kalenderen?
Ja, månedsoversikt
Ja, ukesoversikt
Nei
Skal brukeren kunne bruke timerfunksjonen?
Ja
Nei
Skal brukeren ha tilgang til Tidsmåleren og Tidsbok?
Ja
Nei
Velg i Innstillinger|Kalender|Kalendermenyen.
Funksjoner i Kalendermenyen
Skal brukeren kunne søke aktiviteter?
Ja
Nei
Skal brukeren kunne opprette nye og endre
standardaktiviteter?
Ja
Nei
Skal brukeren kunne opprette nye og endre
standardtimere?
Ja
Nei
Skal brukeren kunne endre alarmlyd og alarmtid?
Ja
Nei
Velg i Innstillinger|Kalender|Kalendermenyen.
Tidsinntasting
Skal man velge start- og sluttid ved å skrive tiden med tall, eller ved å
flytte viserne på urskiven?
Digital (med tall)
Analog (med klokkevisning)
Digital med Analog-knapp
Analog med Digital-knapp
Digital
Velg i Innstillinger|Kalender|Tidsinntasting.
Analog
(Da kan man bytte mellom
de to ulike metodene)
Digital med knapp
Analog med knapp
Legge inn en aktivitet
Skal man kunne legge inn aktiviteter på starttid som har passert?
Ja
Nei
Skal man legge inn aktiviteter via Endrevindu eller i Sekvens?
Endrevindu
Sekvens
Endrevindu
Velg i Innstillinger|Kalender|Legg inn aktivitet.
Sekvens
Legg inn aktivitet via sekvens
Hvis Sekvens er valgt, hvilke vinduer skal vises?
Velg dato
Velg type aktivitet
Velg standardaktivitet
Velg bilde
Gi aktiviteten navn
Info-menyen
Slett etterpå
Kvittering og alarm
Velg påminnelse
Angi varighet
Angi sluttid
Velg i Innstillinger|Kalender|Legg inn aktivitet
Legg inn aktivitet via Endrevindu
Om Endrevindu er valgt, hvilke funksjoner skal vises?
Skal man kunne velge type aktivitet?
Ja
Nei
Skal man kunne velge
standardaktivitet?
Ja
Nei
Velg i Innstillinger|Kalender|Legg inn aktivitet.
Endrevindu
Hvilke funksjoner skal vises i Endrevinduet?
Dato
Navn
Starttid
Sluttid
Varighet
Hele dagen
Kvittering
Velg alarm
Bilde
Info-menyen
Påminnelse
Slett etterpå
Velg i Innstillinger|Kalender|Endrevindu.
Start timer
Skal brukeren kunne velge
Standardtimere?
Ja
Nei
Skal man kunne legge
inn tekst til en ny timer?
Ja
Nei
Skal man kunne velge
et bilde til en ny timer?
Ja
Nei
Velg i Innstillinger|Kalender|Start timer.
Koble aktivitet
Hvilke funksjoner skal kunne kobles til en aktivitet via Info-menyen?
Notater
Talemelding
Album
Sjekkliste
Kontakter
Adresse
SMS
Telefonnummer
Skjema
Musikk (musikk og video)
Bilde
Timer
Lenke
Velg i Innstillinger|Kalender|Info-menyen.
Klokken
Skal det være analog eller digital klokke i visningen?
Analog
Digital
Analog og digital
Velg i Innstillinger|Kalender|Klokken.
Standardaktiviteter og
standardtimere
Hvilke standardaktiviteter trenger brukeren?
Hvilke standardtimere trenger brukeren?
Velg i Innstillinger|Kalender|Standardaktiviteter og Innstillinger|Kalender|Standardtimere.
Album
Skal Bilder vises i Album?
Ja
Nei
Skal videoklipp som er filmet med Handi kameraet vises i Album?
Ja
Nei
Skal lagrede mottatte bilder (e-post, MMS) vises i Album?
Ja
Nei
Skal man kunne sende MMS ved å dele bilder?
Ja
Nei
Skal man kunne opprette album fra brukermodus?
Ja
Nei
Bilder, videoklipp, mottatt, oprette: Velg i Innstillinger|Album|Albumliste.
Dele: Velg i Innstillinger|Album|Bildemenyen.
Kontakter
Hva skal vises i Kontaktvinduet?
Adresse
Bilde
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadresse
Info
Slett
Endre
Er det nødvendig med en ekstra bekreftelse,
”Vil du ringe”?
Ja
Nei
Skal brukeren kunne legge inn nye kontakter selv?
Ja
Nei
Velg i Innstillinger|Kontakter|Vis i Kontaktviduet og Innstillinger|Kontakter|Kontaktmenyen.
SMS
Skal Handi-SMS eller Androids SMS-app ta imot nye
meldinger?
Handi-SMS
Androids SMS-app
Skal standardmeldinger brukes?
Ja
Nei
Hvis ja, hvilke standardmeldinger trenger brukeren?
Motta SMS: Velg i Innstillinger|SMS|SMS-varsel.
Standardmeldinger: Innstillinger|SMS|Skriv melding og Innstillinger|SMS|Standardmeldinger.
Kriseplan
Trenger brukeren å ha tilgang til hjelp/ støtte når han/hun opplever
vanskelige eller stressende situasjoner?
Noen å ringe til?
Forhåndsskrevet melding som kan sendes til utvalgte personer?
Mulighet for å sende en kart link med infomasjon om hvor man befinner seg?
Ja, forbered for vanskelige situasjoner
Nei
Oprette kriseplan i Innstillinger|Kriseplan.
Bildestøtte
Trenger brukeren bildestøtte?
Ja
Nei
Hvis ja, hvilke bildebaser?
Handi-bilder
Rolltalk-bilder
PCS
Pictogram
Annet
Husk at bilder som er tatt
med kameraet også kan
brukes som bildestøtte!
Bruk HandiTools for å tilpasse bildearkivet i Handi.
Et hjelpemiddel for
trygghet og selvstendighet
Les mer på www.abilia.no