Knjižne novosti v CMK / maj 2016

Knjižne novosti v CMK / maj 2016
Pripravila: Ksenija Sikošek
PREDMETNO KAZALO














anesteziologija
geriatrija
ginekologija
informacijske vede
kardiologija
kirurgija
mikrobiologija
pediatrija
psihiatrija
publiciranje
pulmologija
reprodukcija
virologija
žilne bolezni
1
KNJIŽNE NOVOSTI
anesteziologija
DAMJANOVSKA, Marija: Vpliv bupivakaina v liposomih na poškodbo perifernega živca
po perinevralni ali intranevralni (interfascikularni) injekciji na živalskem modelu :
doktorska disertacija = Evaluation of liposomal bupivacaine induced peripheral nerve
injury after perineural or intraneural (interfascicular) injection in the porcine model :
doctoral thesis / Marija Damjanovska. - Ljubljana : [M. Damjanovska], 2015. - 63 f.
COBISS.SI-ID 32409049
geriatrija
GENDRON, Marie: Skrivnost, imenovana Alzheimer : alzheimerjeva bolezen kot
najpogostejši vzrok demence : razumevanje, pomoč in nega, druženje --- pot sočutja /
Marie Gendron ; [prevedla [!] Mojca Merc, Neža Grilj]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara,
2015. - 277 str. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo) COBISS.SI-ID 279793408
ILMARINEN, Juhani: Towards a longer worklife! : ageing and the quality of worklife in
the European Union / Juhani Ilmarinen. - Helsinki : Finnish Institute of Occupational
Health, Ministry of Social Affairs and Health, cop. 2005. - 467 str.
COBISS.SI-ID 3816724
ŽMUC Veranič, Lea: Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo
demenco in agitacijo = The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease
and agitation : doktorska disertacija / Lea Žmuc Veranič. - Ljubljana : [L. Žmuc Veranič],
2015. - 80 f. COBISS.SI-ID 282983936
ginekologija
CLINICAL reproductive medicine and surgery / [edited by] Tommaso Falcone,
William W. Hurd. - Philadelphia : Mosby, cop. 2007. - XIV, 831 str. + 1 DVD-ROM (4 3/4
in.) COBISS.SI-ID 3813908
informacijske vede
GUIDE to reference in medicine and health / Christa Modschiedler and Denise
Bennett, editors. - Chicago (IL) : ALA Editions, 2014. - XVIII, 468 str.
COBISS.SI-ID 3818260
2
kardiologija
KONGRES o boleznih srca in ožilja (7 ; 2016 ; Ljubljana): Misli na srce : [zbornik] /
7. Kongres o boleznih srca in ožilja, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 9.-10.
marec in 16.-17. marec 2016 ; [urednik Tadej Voljč]. - Ljubljana : Društvo študentov
medicine Slovenije, 2016. - 83 str. COBISS.SI-ID 283784704
kirurgija
CLINICAL reproductive medicine and surgery / [edited by] Tommaso Falcone,
William W. Hurd. - Philadelphia : Mosby, cop. 2007. - XIV, 831 str. + 1 DVD-ROM (4 3/4
in.) COBISS.SI-ID 3813908
mikrobiologija
ŠTAJDOHAR, Katja: Uporaba bioinformatike za razvoj metode identifikacije bakterije
Bacillus subtilis KBL 001 v probiotičnih izdelkih : magistrsko delo = Using bioinformatics
for the development of method for identification of Bacillus subtilis KBL 001 in probiotic
products : M. Sc. Thesis / Katja Štajdohar. - Ljubljana : [K. Štajdohar], 2016. - XI, 65 f.
+ [16] f. pril. COBISS.SI-ID 3814164
pediatrija
CURRENT diagnosis and treatment : pediatrics / edited by William W. Hay ... [et
al.]. - 19th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Medical, cop. 2009. - XIX, 1301 str.
COBISS.SI-ID 3344959
psihiatrija
PLEMENITAŠ, Anja: Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega
sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola :
doktorsko delo = Genetic influences in metabolism of ethanol and serotonergic system on
abstinence and expression of psychological traits : doctoral thesis / Anja Plemenitaš. Ljubljana : [A. Plemenitaš], 2015. - 128 str. COBISS.SI-ID 282737152
RIGLER, Tristan: Odločanje in čustveni odziv mladostnikov, ki se namerno poškodujejo
: doktorska disertacija / Tristan Rigler. - Ljubljana : [T. Rigler], 2015. - 170 f.
COBISS.SI-ID 283388416
ŽMUC Veranič, Lea: Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo
demenco in agitacijo = The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease
and agitation : doktorska disertacija / Lea Žmuc Veranič. - Ljubljana : [L. Žmuc Veranič],
2015. - 80 f. COBISS.SI-ID 282983936
3
publiciranje
DOING a systematic review : a student's guide / edited by Angela Boland, M. Gemma
Cherry & Rumona Dickson. - Los Angeles ...[et al.] : Sage, 2014. - XXIII, 210 str.
COBISS.SI-ID 33070429
GARRARD, Judith: Health sciences literature review made easy : the matrix method /
Judith Garrard. - 4th ed. - Burlington (Ma) : Jones & Bartlett Learning, [2014] . - XII,
217 str. COBISS.SI-ID 3819028
SYSTEMATIC reviews to support evidence-based medicine : how to review and
apply findings of healthcare research / Kalid Khan ... [et al.]. - 2nd ed. - London :
Hodder Annold, 2011. - XIII, 201 str. COBISS.SI-ID 3819284
pulmologija
ENCYCLOPEDIA of respiratory medicine / editors, Geoffrey Laurent, Steven Shapiro.
- Amsterdam ; London : Elsevier, 2006. - 4 zv. COBISS.SI-ID 21479385
reprodukcija
MALIĆ Vončina, Slađana: Doprinos funkcionalnih testov semenčic pri ugotavljanju
plodnosti v naravnih pogojih : doktorska disertacija / Slađana Malić Vončina. - Ljubljana :
[S. Malić Vončina], 2016. - XIII, 113, [9] f. COBISS.SI-ID 3813396
virologija
OŠTRBENK, Anja: Genetska opredelitev in tkivni tropizem kandidatnih izolatov za nove
genotipe človeških papilomavirusov v Sloveniji : doktorska disertacija / Anja Oštrbenk. Ljubljana : [A. Oštrbenk], 2016. - XIV, 89, 18 f. COBISS.SI-ID 284681472
žilne bolezni
SPIRKOSKA, Ana: Obravnava bolnikov s povrhnjim tromboflebitisom : doktorska
disertacija / Ana Spirkoska. - Ljubljana : [A. Spirkoska], 2015. - 79 f.
COBISS.SI-ID 281833728
4