SJÅFØR kl. C - Suldalsposten

Suldal Renovasjon AS starta i 1990, først som eit enkelmannsføretak før det i 2001 vart utvida til eit aksjeselskap.
Bedrifta har fem tilsette og har eit variert tilbod av tenester
innan behandling av spesialavfall, containerutleige, kraning og
transport.
Me søkjer allsidig
SJÅFØR kl. C
i 100% stilling
Det er også ønskjeleg med klasse CE, kran, truck og gravemaskin. Og har du yrkeskompetansebevis er det ein fordel.
Arbeidet består av innsamling av næringsavfall, betjening av
miljøstasjon og elles anna førefallande arbeid.
Krav:
Norsk muntleg og skriftleg.
Eigenskapar:Serviceinnstilt
Sjølvstendig og ansvarsbevisst
Spørsmål:
Rigmor Erfjord, tlf. 414 02 650
Søknad med cv snarast til [email protected]
Suldal Renovasjon as